Thiết Lập Phân Tích Dòng Tiền

Nam Quốc
988     0

Nếu bạn muốn một vài trợ giúp để quyết định sẽ làm gì với tiền mặt của mình, hãy xem xét các biểu đồ trên Trung tâm Vai trò Kế toán như chu kỳ tiền mặt, thu nhập và chi phí, dòng tiền và dự báo dòng tiền.

Chủ đề này mô tả dữ liệu trong các biểu đồ đến từ đâu và, nếu cần, phải làm gì để bắt đầu sử dụng các biểu đồ.

 

 

Biểu Đồ Chu Kỳ Tiền Mặt, Thu Nhập Và Chi Phí

Biểu đồ Chu Kỳ Tiền Mặt, Thu Nhập & Chi Phí đã sẵn sàng hoạt động dựa trên Biểu đồ tài khoản và danh mục tài khoản. Dữ liệu đến từ các tài khoản và danh mục tài khoản sẽ tính toán mối quan hệ giữa doanh thu và các khoản phải thu. Một số tài khoản và danh mục tài khoản đã được cung cấp. Bạn có thể sử dụng chúng như hiện trạng, thay đổi chúng và thêm những cái mới. Ví dụ: nếu bạn thêm tài khoản G/L (tài khoản tổng hợp) vào biểu đồ tài khoản của mình, bằng cách nhập chúng từ QuickBooks (một phần mềm kế toán), bạn sẽ liên kết tới các tài khoản trên trang Danh Mục Tài Khoản cho các tên tài khoản sau:

Tên danh mục tài khoản

Nơi sử dụng

I_CACYCLE

Chu kỳ tiền mặt

I_CASHFLOW

Dòng tiền

I_INCEXP

Thu nhập & Chi phí

I_MINTRIAL

Là một báo cáo thu nhập nếu bạn không sử dụng biểu đồ tài khoản

Lưu ý: Đó là một cách tốt để giữ các tính toán đã được cung cấp cho danh mục tài khoản.

Nhập tài khoản vào trường Tổng số cho Tổng doanh thu, Tổng số phải thu, Tổng số phải trả. Để liên kết tới một phạm vi các tài khoản hoặc nhiều hơn một tài khoản cụ thể, hãy nhập số tài khoản được phân tách bằng ".." hoặc bằng một thanh dọc tương ứng. Ví dụ: 1111..4444 hoặc 2222 | 3333 | 5555.

Mẹo: Xác minh liên kết của bạn bằng cách chọn Tổng quan.

Thiết lập biểu đồ dòng tiền

Biểu đồ dòng tiền dựa trên các điều sau:

 • Một biểu đồ của các tài khoản dòng tiền.
 • Một hoặc nhiều các thiết lập dòng tiền. Chúng chỉ định các tài khoản để sử dụng cho sổ cái chung, mua hàng, bán hàng, dịch vụ và tài sản cố định.

Để giúp bạn làm việc, một số tài khoản và các thiết lập dòng tiền sẽ được cung cấp. Bạn có thể thêm, thay đổi hoặc loại bỏ chúng.

Để thiết lập chúng, hãy tìm kiếm các tài khoản dòng tiền, chọn liên kết và sau đó điền vào các trường. Di chuột qua một trường để đọc một mô tả ngắn. Lặp lại các bước này để thiết lập dòng tiền.

Thiết Lập Dự Báo Dòng Tiền

Biểu đồ Dự báo dòng tiền sử dụng tài khoản dòng tiền, thiết lập dòng tiền và dự báo dòng tiền. Một số đã được cung cấp, tuy nhiên, bạn cũng có thể thiết lập cho riêng mình bằng cách sử dụng hướng dẫn thiết lập được hỗ trợ. Hướng dẫn giúp bạn xác định được những thứ như tần suất cập nhật dự báo, tài khoản để căn cứ vào đó, thông tin về thời điểm bạn nộp thuế và có nên bật Cortana Intelligence hay không.

Dự báo dòng tiền có thể sử dụng Cortana Intelligence để bao gồm các tài liệu có ngày đáo hạn trong tương lai. Kết quả sẽ là một dự đoán toàn diện hơn. Kết nối với Cortana Intelligence đã được thiết lập cho bạn. Bạn chỉ cần bật nó lên. Khi bạn đăng nhập vào Trung tâm doanh nghiệp, một thông báo sẽ hiển thị trên thanh màu xanh lam và cung cấp liên kết đến thiết lập dòng tiền mặc định. Thông báo chỉ hiển thị một lần. Nếu bạn đóng nó, nhưng quyết định bật Cortana Intelligence, bạn có thể sử dụng hướng dẫn thiết lập được hỗ trợ hoặc quy trình thủ công.

Để sử dụng hướng dẫn thiết lập được hỗ trợ:

 1. Trong Trung Tâm Vai Trò Kế Toán, trong Cash Flow Forecast (Biểu đồ Dự báo dòng tiền), chọn Open Assisted Setup (Thiết lập hỗ trợ mở).
 2. Điền vào các trường trong mỗi bước của hướng dẫn.
 3. Chọn biểu tượng tìm kiếm, nhập Cash Flow Forecast (Dự báo dòng tiền), sau đó chọn liên kết liên quan.
 4. Trên trang Cash Flow Forecast (Dự báo dòng tiền), chọn Recalculate Forecast (Dự báo tính toán lại)

Để sử dụng một quy trình thủ công:

 1. Trong Trung tâm vai trò kế toán, tìm kiếm Cash Flow Setup (Thiết lập dòng tiền), sau đó chọn liên kết liên quan.
 2. Mở rộng Cortana Intelligence FastTab, sau đó chọn hộp Cortana Intelligence Enabledcheck.
 3. Chọn biểu tượng, nhập Cash Flow Forecast, sau đó chọn liên kết liên quan.
 4. Trên trang Cash Flow Forecast, chọn  Recalculate Forecast (Dự báo tính toán lại).

Mẹo:

Xem xét độ lớn các khoảng thời gian mà dịch vụ sẽ sử dụng trong các tính toán của nó. Bạn cung cấp càng nhiều dữ liệu, dự đoán sẽ càng chính xác. Ngoài ra, theo dõi cho phương sai lớn trong chu kỳ. Chúng cũng sẽ tác động tới những dự đoán. Nếu Cortana Intelligence không tìm thấy đủ dữ liệu hoặc dữ liệu thay đổi nhiều, dịch vụ sẽ không đưa ra dự đoán.

Tạo và sử dụng dịch vụ web dự đoán của riêng bạn để dự báo dòng tiền

Bạn cũng có thể tạo dịch vụ một trang web dự đoán của riêng mình dựa trên mô hình công khai có tên Forecasting model for Microsoft Business Central (Mô hình dự báo cho Microsoft Business Central). Mô hình dự đoán này có sẵn trực tuyến trong Cortana Intelligence Gallery. Để sử dụng mô hình, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở trình duyệt và đến Cortana Intelligence Gallery 
 2. Tìm kiếm Forecasting Model for Microsoft Business Central, sau đó mở mô hình trong Azure Machine Learning Studio.
 3. Sử dụng tài khoản Microsoft của bạn để đăng ký không gian làm việc, sau đó sao chép mô hình.
 4. Chạy mô hình và xuất bản nó dưới dạng dịch vụ web
 5. Ghi lại URL API và  API. Bạn sẽ sử dụng những thông tin này để thiết lập dòng tiền.
 6. Chọn biểu tượng tìm kiếm , nhập Cash Flow Setup, sau đó chọn liên kết liên quan.
 7. Mở rộng Cortana Itelligence FastTab, sau đó điền vào các trường.
 
Nguồn : Theo Saga.vn
Nam Quốc
Nam Quốc

Saga App

Saga App