Xây dựng mô hình kinh doanh

Làm Thế Nào Để Tạo Ra Một Business Case (Đề Án Kinh Doanh) Xuất Sắc Nhận Được Sự Chấp Thuận Của Hội Đồng Quản Trị
Trong Phát Triển Sản Phẩm, Hãy Để Khách Hàng Của Bạn Xác Định Sự Hoàn Hảo
Cách kiếm tiền từ mô hình kinh doanh Freemium
Nhà Vô Địch Referral Là Gì, Và Bạn Tạo Ra Họ Như Thế Nào?
Các Bước Lập Kế Hoạch Kinh Doanh
Bắt Đầu Với Câu Hỏi Tại Sao: Tạo Ra  Giá Trị Với Mô Hình Vòng Tròn Vàng
5 Bước Để Mở Rộng Quy Mô Kinh Doanh Khi Sức Cạnh Tranh Của Bạn Suy Giảm
Để Không Phụ Thuộc Vào Blockchain, Doanh Nghiệp Cần Thay Đổi Mô Hình Kinh Doanh (Business Model)
Hướng Dẫn Cơ Bản Về Kế Hoạch Kinh Doanh (Business Plan)
Sơ lược về Mô hình 3C
Tại Sao Mô Hình Canvas Tinh Gọn (Lean Canvas) Lại Là Thách Thức Với Mô Hình Kinh Doanh Canvas ?
7 Bước Xây Dựng Mô Hình Kinh Doanh Hiệu Quả
Sơ Lược Về Business Model Canvas
Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh: Lợi Thế Của Kẻ Khiêu Chiến
4 Bước để lập một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo
Sơ Lược Về Mô Hình Kinh Doanh