M&A

Sự Sụt Giảm Của GE Và Hai Mối Lo Hàng Đầu Mà Hầu Hết Các Công Ty Lớn Gặp Phải
Thương Vụ Sáp Nhập Lịch Sử Của “Ngôi Sao Tử Thần” Disney Đang Khiến Mọi Người Hoảng Sợ
Một Số Vấn Đề Mang Tính Nguyên Tắc Khi Thực Hiện Quá Trình M&A
3 Bước Cơ Bản Trong Quy Trình Tiến Hành Các Thương Vụ M&A
5 Bước Đi Khôn Ngoan Trong Các Thương Vụ Mua Lại
Sáp Nhập Và Mua Lại Ảnh Hưởng Đến Giá Trị Của Các Cổ Đông Như Thế Nào?
7 Rào Cản Có Khả Năng
5 Vụ M&A Thành Công Một Cách Đáng Kinh Ngạc
8 Lý Do Khiến Các Vụ M&A Bất Thành
10 Công ty cố mua lại Facebook
Chìa khóa để giữ chân nhân viên sau thương vụ mua lại
6 Yếu Tố Cần Tránh Khi Hợp Tác Kinh Doanh
Tại sao chủ các doanh nghiệp thành công lại bán công ty của mình?