Sự Tương Đồng Giữa Phân Tích Swot Và Pest

Tuấn Ngọc
23/09/2020 - 07:00 2576     0

Phân tích SWOT và PEST giống nhau ở chỗ cả hai đều tập trung vào các yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng đến một công ty. Cả hai loại phân tích đều cần doanh nghiệp động não để xác định các yếu tố từ môi trường. Tuy nhiên, có một số khác biệt quan trọng giữa hai khung phân tích này cần phải được hiểu rõ trước khi có thể được sử dụng một cách hiệu quả.

Tại sao nên sử dụng phân tích SWOT hoặc PEST?

Cả SWOT và PEST đều là các thành phần của một kế hoạch kinh doanh tốt và là chìa khóa để đánh giá các yếu tố môi trường. Để hiểu sự tương quan giữa các khung phân tích này, điều quan trọng là phải hiểu đầy đủ từng khung phân tích một cách riêng lẻ.

 

 

Các đặc trưng của SWOT

Phân tích SWOT là một khung phân tích đơn giản để đánh giá môi trường bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến một công ty. Các yếu tố môi trường này có thể được chia thành bốn loại, chính là bốn chữ cái trong cái tên SWOT, bao gồm: điểm mạnh (Strength), điểm yếu (Weakness), cơ hội (Opportunity) và mối đe dọa (Threat). Điểm mạnh và điểm yếu đại diện cho môi trường bên trong, trong khi cơ hội và mối đe dọa đại diện cho môi trường bên ngoài.

Các đặc trưng của PEST

PEST là một loại phân tích được sử dụng trong quản lý chiến lược có tính đến các yếu tố Chính trị (Political factors), Kinh tế (Economic factors), Xã hội (Social factors) và Công nghệ (Technological factors). Phân tích PEST là một công cụ hữu ích để hiểu sự biến động nhu cầu của thị trường, vị thế kinh doanh hiện tại và các cơ hội/trở ngại tiềm năng. Các yếu tố mà nó phân tích không nên chỉ ở cấp độ công ty. Thay vào đó, các yếu tố bên ngoài này phải được kiểm tra ở cấp độ công ty, quốc gia và toàn cầu.

Sự khác biệt và tương đồng giữa phân tích SWOT và PEST

Cả hai khung phân tích tập trung vào môi trường mà một công ty hoạt động, nhưng họ làm như vậy theo hai cách khác nhau. SWOT liên quan đến việc xác định các yếu tố môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến một công ty. Rõ ràng rằng các yếu tố môi trường bên trong có tác động trực tiếp, nhưng cả các yếu tố bên ngoài cũng vậy. Phân tích SWOT phân tích những vấn đề như việc tăng thuế hoặc sự xuất hiện một đối thủ cạnh tranh mới.

Ngược lại, phân tích PEST xem xét tất cả các môi trường bên ngoài có thể có tác động đến công ty. Các yếu tố này có thể bao gồm những thay đổi trong chính phủ, quan điểm phổ biến, xu hướng thời trang, thời tiết, công nghệ v.v. Hơn nữa, phân tích PEST xem xét các yếu tố môi trường bên ngoài ở cấp độ công ty, quốc gia và toàn cầu, thay vì chỉ nhìn vào cấp độ công ty như SWOT. .

So sánh phân tích SWOT và PEST

Một trong những điều quan trọng cần phải cân nhắc khi đề cập đến SWOT và PEST là việc xác định các yếu tố. Các yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến một doanh nghiệp không phải lúc nào cũng được nhìn nhận một cách rõ ràng. Tương tự như vậy, một vấn đề có thể được nhận thức rõ ràng đối với một người, hoặc một bộ phận, nhưng chưa chắc người khác hoặc bộ phận khác đã có thể nắm bắt được. Vì lý do này mà sự tham gia của cả nhóm, đặc biệt là khi có sự tham gia của nhiều đối tượng khác nhau, có giá trị đặc biệt quan trọng trong các loại phân tích này.

Trong thực tế,  SWOT và PEST thường được sử dụng kết hợp với nhau. Bằng cách xem xét các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến một công ty từ hai khung khác nhau, sẽ dễ dàng xác định các yếu tố thực sự có mối tương quan với hiệu suất của công ty, thay vì chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Cả SWOT và PEST thường xuyên bị sử dụng sai. Có người nhầm lẫn rằng hai loại phân tích là có thể hoán đổi cho nhau; những người khác lại coi các khung phân tích này đơn giản đến mức họ không dành nhiều thời gian và nỗ lực để đầu tư công sức cho việc phân tích.

 
Nguồn : Saga.vn
Tuấn Ngọc
Tuấn Ngọc