Sự Khác Nhau Giữa Độc Quyền Và Cạnh Tranh Hoàn Hảo

Vũ Quang Huy
23/08/2020 - 07:00 9863     0

Sự khác biệt giữa độc quyền và cạnh tranh hoàn hảo chỉ là sự khác biệt về mức độ và không phải là loại.

 

Sự khác biệt:

Những điểm sau đây làm cho hai loại hình cạnh tranh khác biệt rõ ràng:

1. Sản lượng và giá cả:

Trong cạnh tranh hoàn hảo, giá bằng với chi phí cận biên khi sản lượng cân bằng. Trong khi dưới sự độc quyền, giá lớn hơn chi phí trung bình.

2. Cân bằng:

Ở trạng thái cạnh tranh hoàn hảo, cân bằng chỉ có thể có khi MR = MC và MC cắt đường cong MR từ bên dưới. Nhưng dưới sự độc quyền đơn giản, trạng thái cân bằng có thể đạt được cho dù chi phí biên tăng, không đổi hay giảm.

3. Gia nhập:

Trong cạnh tranh hoàn hảo, không tồn tại bất kỳ hạn chế nào đối với sự ra vào của các công ty trong ngành. Dưới sự độc quyền đơn giản, có những rào cản mạnh mẽ về sự ra vào của các công ty.

4. Phân biệt đối xử:

Dưới sự độc quyền đơn giản, một nhà độc quyền có thể tính giá khác nhau cho các nhóm người mua khác nhau. Nhưng, trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, phân biệt đối xử là một thuật ngữ không tồn tại.

5. Lợi nhuận:

Sự khác biệt giữa giá cả và chi phí cận biên dưới sự độc quyền dẫn đến lợi nhuận siêu ngạch cho nhà độc quyền. Dưới sự cạnh tranh hoàn hảo, một công ty về lâu dài chỉ được hưởng lợi nhuận bình thường.

6. Đường cung của công ty:

Dưới sự cạnh tranh hoàn hảo, đường cung có thể được biết đến. Đó là vì tất cả các công ty có thể bán số lượng mong muốn ở mức giá hiện hành. Hơn nữa, không có sự phân biệt giá cả. Dưới sự độc quyền, đường cung không được biết đến. Đường cong MC không phải là đường cung của nhà độc quyền.

7. Độ dốc của đường cầu:

Dưới sự cạnh tranh hoàn hảo, đường cầu hoàn toàn co giãn. Đó là do sự tồn tại của một số lượng lớn các công ty. Giá của sản phẩm được xác định bởi ngành công nghiệp và mỗi công ty phải chấp nhận giá đó. Mặt khác, dưới sự độc quyền, đường cong doanh thu trung bình dốc xuống. Đường cong AR và MR tách biệt với nhau. Giá được xác định bởi các nhà độc quyền. Nó đã được hiển thị trong hình 10

 

8. Mục tiêu của các công ty:

Dưới sự cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền, công ty đặt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của mình. Công ty nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận được gọi là công ty hợp lý.

 

9. So sánh giá cả:

Giá độc quyền cao hơn giá cạnh tranh hoàn hảo. Trong thời gian dài, dưới sự cạnh tranh hoàn hảo, giá bằng với chi phí trung bình. Trong độc quyền, giá cao hơn như trong hình 11. Giá cạnh tranh hoàn hảo là OP1, trong khi giá độc quyền là OP. Ở trạng thái cân bằng, độc quyền bán sản lượng ON với giá OP nhưng một công ty cạnh tranh hoàn hảo bán sản lượng ON1 cao hơn với giá thấp hơn OP1.

 

10. So sánh đầu ra:

Sản lượng cạnh tranh hoàn hảo cao hơnđộc quyền. Trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo, công ty ở trạng thái cân bằng tại điểm M1 (Như Hình 11 (a)), AR = MR = AC = MC. Đầu ra cân bằng là ON1. Mặt khác, công ty độc quyền ở trạng thái cân bằng tại điểm M trong đó MC = MR. Đầu ra cân bằng là ON. Sản lượng độc quyền thấp hơn sản lượng của công ty cạnh tranh hoàn hảo.

 

 

 
Nguồn : saga.vn
Vũ Quang Huy
Vũ Quang Huy

INFLATION Lạm phát là một hiện tượng kinh tế khi mà...
Xem thêm >>