Sự Khác Biệt Giữa Tối Đa Hóa Lợi Nhuận Và Tối Đa Hóa Giá Trị

Nam Quốc
07/10/2019 - 14:54 6151     0

Quản lý tài chính quan tâm đến việc sử dụng vốn hợp lý theo cách nó sẽ làm tăng giá trị cộng với thu nhập của công ty. Ở đâu liên quan đến vốn thì ở đó có quản lý tài chính. Có hai mục tiêu tối quan trọng của Quản lý tài chính đó là: Tối đa hóa lợi nhuận và Tối đa hóa giá trị.

 

Tối đa hóa lợi nhuận, như tên gọi của nó, biểu thị rằng lợi nhuận của công ty nên được tăng lên trong khi Tối đa hóa giá trị  nhằm mục đích đẩy nhanh giá trị của thực thể.

Tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu chính của mối quan tâm vì lợi nhuận đóng vai trò như một thước đo hiệu quả. Mặt khác, tối đa hóa giá trị nhằm mục đích tăng giá trị của các bên liên quan.

Luôn có một cuộc xung đột về cái nào quan trọng hơn giữa hai khái niệm này. Vì vậy, trong bài viết này, bạn sẽ tìm ra sự khác biệt đáng kể giữa Tối đa hóa lợi nhuận và Tối đa hóa giá trị cổ phần, dưới dạng bảng.

Nội dung: Tối đa hóa lợi nhuận và Tối đa hóa giá trị cổ phần

 1. Bảng so sánh
 2. Định nghĩa
 3. Sự khác biệt chính
 4. Kết luận

Bảng so sánh

Định nghĩa tối đa hóa lợi nhuận

Tối đa hóa lợi nhuận là khả năng của công ty trong việc tạo ra sản lượng tối đa với việc hạn chế hoặc sử dụng ít nhất các yếu tố đầu vào để sản xuất đầu ra đã ấn định. Nó là mục tiêu quan trọng hàng đầu của công ty.

Nó được khuyến nghị theo cách truyền thống rằng động cơ rõ ràng của bất kỳ tổ chức kinh doanh nào là kiếm được lợi nhuận, đó là điều cần thiết cho sự thành công, tồn tại và phát triển của công ty. Lợi nhuận là một mục tiêu dài hạn, nhưng nó lại có tầm nhìn ngắn hạn, tức là một năm tài chính.

Lợi nhuận có thể được tính bằng cách khấu trừ tổng chi phí từ tổng doanh thu. Thông qua tối đa hóa lợi nhuận, một công ty có thể xác định được mức độ vào-ra nào sẽ mang lại mức lợi nhuận cao nhất. Do đó, nhân viên tài chính của một tổ chức nên đưa ra quyết định của mình theo hướng tối đa hóa lợi nhuận mặc dù đó không phải là mục tiêu duy nhất của công ty.

Định nghĩa tối đa hóa giá trị

Tối đa hóa giá trị là khả năng của một công ty tăng giá trị thị trường của cổ phiếu phổ thông theo thời gian. Giá trị thị trường của công ty dựa trên nhiều yếu tố như sự tín nhiệm, bán hàng, dịch vụ, chất lượng sản phẩm, v.v.

Đó là mục tiêu linh hoạt của công ty và là tiêu chí được khuyến nghị cao để đánh giá hiệu quả hoạt động của một tổ chức kinh doanh. Điều này sẽ giúp công ty tăng thị phần của họ trên thị trường, đạt được sự dẫn đầu, duy trì sự hài lòng của người tiêu dùng và nhiều lợi ích khác nữa.

Mọi người đều chấp nhận rằng mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp kinh doanh là tăng lợi ích của các cổ đông, vì họ là chủ sở hữu của công ty và họ mua cổ phần của công ty với mong muốn nó sẽ mang lại tiền sau một khoảng thời gian. Điều đó có nghĩa rằng các quyết định tài chính của công ty nên được thực hiện theo cách như vậy sẽ làm tăng giá trị hiện tại ròng của lợi nhuận của công ty. Giá trị dựa trên hai yếu tố:

 1. Tỷ lệ thu nhập trên mỗi cổ phiếu
 2. Tỷ lệ vốn

Sự khác biệt cơ bản giữa tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa giá trị được giải thích bằng các quan điểm dưới đây:

 1. Quá trình mà công ty có thể tăng khả năng kiếm tiền được gọi là Tối đa hóa lợi nhuận. Mặt khác, khả năng của công ty trong việc tăng giá trị cổ phiếu của mình trên thị trường được gọi là tối đa hóa giá trị.
 2. Tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu ngắn hạn của công ty trong khi mục tiêu dài hạn là Tối đa hóa giá trị.
 3. Tối đa hóa lợi nhuận bỏ qua rủi ro và sự không chắc chắn. Không giống như tối đa hóa giá trị xem xét cả hai khía cạnh này.
 4. Tối đa hóa lợi nhuận tránh giá trị thời gian của tiền, nhưng Tối đa hóa giá trị có ghi nhận nó.
 5. Tối đa hóa lợi nhuận là cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Ngược lại, Tối đa hóa giá trị  cổ phần làm tăng tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp nhằm đạt được thị phần tối đa của nền kinh tế.

Phần kết luận

Luôn có sự mâu thuẫn giữa Tối đa hóa lợi nhuận và Tối đa hóa giá trị. Chúng ta không thể nói được rằng cái nào tốt hơn, nhưng chúng ta có thể bàn bạc xem cái nào quan trọng hơn cho một công ty. Lợi nhuận là yêu cầu cơ bản của bất kỳ thực thể nào. Nếu không có nó, công ty sẽ mất vốn và không thể tồn tại lâu dài. Nhưng, như chúng ta đều biết, rủi ro luôn gắn liền với lợi nhuận hoặc nói một cách đơn giản, lợi nhuận tỷ lệ thuận với rủi ro và lợi nhuận càng cao thì rủi ro liên quan đến nó càng cao. Vì vậy, để đạt được số tiền lãi lớn hơn, một nhà quản lý tài chính phải đưa ra quyết định giúp tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trong ngắn hạn, yếu tố rủi ro có thể bị bỏ qua, nhưng về lâu dài, thực thể không thể bỏ qua sự không chắc chắn. Các cổ đông đang đầu tư tiền của họ vào công ty với hy vọng nhận được lợi nhuận tốt và nếu họ nhận thấy không có gì được thực hiện để tăng sự giàu có của họ, họ sẽ đầu tư vào nơi khác. Nếu người quản lý tài chính đưa ra những quyết định liều lĩnh liên quan đến các khoản đầu tư rủi ro, các cổ đông sẽ mất niềm tin vào công ty đó và bán hết cổ phiếu sẽ ảnh hưởng xấu đến uy tín của công ty và cuối cùng giá trị thị trường của cổ phiếu sẽ giảm.

Do đó, có thể nói rằng đối với việc ra quyết định hàng ngày, Tối đa hóa lợi nhuận có thể được xem xét như một tham số duy nhất nhưng khi đưa ra các quyết định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các cổ đông, thì tối đa hóa giá trị cổ phần nên được xem xét một cách riêng biệt.

 
Nguồn : Theo Saga.vn
Nam Quốc
Nam Quốc

Saga App

Saga App