Sử Dụng Và Hiểu Các Tỷ Số Tài Chính

Vũ Quang Huy
10/10/2019 - 07:00 5000     0

Định nghĩa

Phân tích tỷ lệ sử dụng sự hợp nhất của dữ liệu tài chính hoặc hoạt động từ một công ty hoặc ngành để cung cấp một cơ sở để so sánh. Mỗi tỷ lệ đo lường một bộ phận đặc biệt thể có tác động đến các tỷ lệ khác. Trong tài khoản, các tỷ suất tài chính hoặc chỉ số kế toán được sử dụng để đánh giá tình trạng tài chính chung của một công ty hoặc tổ chức khác. Chủ sở hữu công ty, cổ đông hoặc nhà đầu tư tiềm năng sử dụng những tỷ lệ này để đánh giá khả năng tồn tại, nợ phải trả và hiệu suất công việc trong tương lai.

 

Một chủ sở hữu công ty nên liên tục đánh giá hiệu suất của công ty bằng cách so sánh các giao dịch đã thực hiện của công ty với các đối thủ cạnh tranh trong ngành và thậm chí với các doanh nghiệp thành công trong các ngành công nghiệp khác. Tuy nhiên, để hoàn thành kiểm tra kỹ lưỡng mức độ thành thạo của một công ty, chủ sở hữu cần xem xét các con số dễ dàng đạt được hơn như doanh số, lợi nhuận và tổng tài sản. Phân tích tỷ số cần được sử dụng để đọc giữa các dòng báo cáo tài chính và ý nghĩa của các con số. Điều này sẽ cho phép chủ sở hữu xác định và định lượng các điểm mạnh và điểm yếu của công ty, đánh giá tình hình tài chính của công ty và hiểu các rủi ro mà nó có thể gặp phải.

Đối với các nhà đầu tư tư nhân và các tổ chức, tỷ lệ là công cụ lợi nhuận quan trọng trong phân tích tài chính. Mặc dù các tỷ lệ báo cáo chủ yếu về hiệu suất trong quá khứ, chúng cũng có thể dự đoán được và có thể cung cấp cho các nhà đầu tư các vấn đề tiềm ẩn. Phân tích tỷ số được sử dụng chủ yếu để so sánh kết quả tài chính của một công ty trong một khoảng thời gian, một phương pháp đôi khi được gọi là phân tích xu hướng. Phân tích xu hướng cũng có thể cho thấy tỷ lệ của một công ty xếp chồng lên nhau so với các doanh nghiệp khác, cả trong và ngoài ngành. Tỷ số cho phép so sánh giữa các công ty, giữa các ngành, giữa các khoảng thời gian cho một công ty và giữa một công ty và ngành công nghiệp của nó.

Có rất nhiều tỷ số tài chính, dưới đây sẽ là một số tỷ số quan trọng nhất:

- Tỷ số thanh khoản đo lường mức độ sẵn sàng của một công ty có thể đáp ứng các nghĩa vụ cần đến tiền mặt của mình.
- Tỷ số lợi nhuận đưa ra một dấu hiệu về tiềm năng doanh thu và lợi nhuận của một công ty.
- Hệ số quản lý tài sản đánh giá mức độ hiệu quả của một công ty có thể thay đổi tài sản thành doanh số.
- Tỷ số quản lý nợ cho biết công ty sử dụng nợ như thế nào và cách thức quản lý nợ về tài sản và thu nhập hoạt động.
- Tỷ lệ cổ tức / giá trị thị trường đo lường mức độ công ty sử dụng tài sản của mình để tạo thu nhập.
- Tỷ số lợi nhuận cho thấy thu nhập và lợi nhuận tiềm năng.


Ưu điểm

- Các tỷ số tài chính sử dụng kết hợp dữ liệu tài chính và / hoặc hoạt động để cho phép các nhà đầu tư tiềm năng đánh giá khả năng tồn tại, nợ phải trả và khả năng tài sản xuất trong tương lai của một công ty hoặc ngành.
- Phân tích tỷ lệ cho phép các nhà phân tích đọc các báo cáo tài chính và hiểu ý nghĩa của các con số, từ đó xác định và định lượng điểm mạnh và điểm yếu của công ty.
- Các tỷ số tài chính có thể cung cấp chỉ dẫn về các lĩnh vực có vấn đề tiềm ẩn và cho phép các biện pháp khắc phục được thực hiện.

Nhược điểm

- Do các chuẩn mực kế toán trên toàn thế giới khác nhau, việc so sánh giữa các công ty và các ngành không phải lúc nào cũng khả dĩ.
- Các tỷ lệ tài chính có thể không phải lúc nào cũng phản ánh đúng bản chất của các tài khoản của công ty, vì các nhà quản lý có thể cố gắng che giấu các vấn đề trong công ty.
- Các tỷ số tài chính chỉ dựa trên hiệu suất trong quá khứ; họ không thể tính đến các sự kiện trong tương lai.

Danh sách kiểm tra hành động
- Có được càng nhiều thông tin và so sánh càng nhiều tỷ lệ càng tốt trước khi đưa ra một quyết định đắt giá.
- Hãy chắc chắn rằng bạn đã phân tích các tỷ lệ tài chính một cách chi tiết. Nếu nghi ngờ, hãy tham khảo ý kiến một chuyên gia phân tích.
- Hãy chuẩn bị tham gia vào một quá trình phân tích dài và phức tạp. Một số rủi ro tiềm tàng sẽ không được giải quyết bằng các tỷ lệ tài chính.
- Không tiết kiệm bằng cách sử dụng các đường tắt, vì các vấn đề tiềm ẩn có thể tốn kém hơn trong thời gian dài.

Nên và không nên

Nên

- Trong một phân tích so sánh về báo cáo tài chính của một công ty trong một khoảng thời gian, hãy thực hiện các khoản phụ cấp cho bất kỳ thay đổi nào trong chính sách kế toán xảy ra trong kỳ.
- Khi so sánh một doanh nghiệp với những công ty khác trong một ngành, cho phép có bất kỳ sự khác biệt quan trọng nào trong chính sách kế toán giữa các chỉ tiêu của công ty và ngành.
- Xác định xem các tỷ lệ đã được tính toán trước hay sau khi điều chỉnh được thực hiện trên bảng cân đối kế toán hoặc báo cáo thu nhập, chẳng hạn như các khoản mục không định kỳ và hàng tồn kho hoặc điều chỉnh mẫu đơn. Trong nhiều trường hợp, những điều chỉnh này có thể ảnh hưởng đáng kể đến các tỷ lệ.
- Kiểm tra cẩn thận bất kỳ sự sai lệch khỏi các định mức

Không

- Không chỉ dựa vào tỷ lệ khi đưa ra quyết định. Sử dụng nghiên cứu thị trường để xác nhận kết quả.
- Không rơi vào cái bẫy nghĩ rằng tỷ số tài chính là không thể sai lầm.

 
Nguồn : saga.vn
Vũ Quang Huy
Vũ Quang Huy