Quan Điểm Của CFO Về Việc Làm Chủ Thời Gian

Hoàng Trịnh
08/02/2020 - 10:00 4523     0

Vai trò của một CFO (Giám Đốc Tài Chính) gần như không được tín nhiệm trong thập kỷ qua. Các CFO hiện đã gánh vác nhiều trách nhiệm hơn để đảm bảo sự thành công cho công ty của họ.

CFO đã đi từ việc trở thành người chịu trách nhiệm chính cho tài chính của công ty, cho đến việc trở thành cánh tay phải của CEO (Giám Đốc Điều Hành).

CFO ngày nay là một tài sản chiến lược quan trọng, đóng vai trò chính trong sự thành công hay thất bại của tổ chức.

 

 

Quản lý thời gian và cân nhắc ưu tiên là rất quan trọng trong một startup đang phát triển nhanh chóng. Điều cần thiết là luôn có sự cân bằng giữa giai đoạn của công ty và lượng thời gian và đầu tư được thực hiện trong con người và quy trình. Từ quan điểm của CFO, đặc biệt là trong giai đoạn đầu, khái niệm “thời gian là tiền” hoàn toàn chính xác.

 

1. Kế hoạch tổng thể.

Bạn nên lập ra một kế hoạch tổng thể cho từng giai đoạn của công ty bạn khi bạn phát triển từ một công ty mới thành một tổ chức theo quy mô của Google. Phần thiết yếu của kế hoạch nên được cân bằng. Xác định các nhân viên chính thức, hệ thống và quy trình mà bạn cần để hỗ trợ cho từng giai đoạn tăng trưởng của công ty. Bạn chỉ muốn đầu tư vào các nguồn lực chính trong giai đoạn đầu, nhưng bạn có thể rất thiển cận để khi sự tăng trưởng vượt ngoài tầm kiểm soát, bạn có thể hỗ trợ đúng các dự án chính. Không bị mất thời gian vào các chi tiết vụn vặt hoặc qua các quy trình kỹ thuật, trong khi sự chu đáo vô cùng rất quan trọng trong giai đoạn khởi động.

 

2. Lãnh đạo và quản lý.

Điều quan trọng là thiết lập một phong cách quản lý và lãnh đạo minh bạch. Ưu tiên lựa chọn trong phương pháp quản lý thời gian của bạn là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất mà thời gian có thể bị quản lý sai. Điều chỉnh cách tiếp cận của bạn dựa trên trang điểm của nhóm và cách bạn lập kế hoạch để đạt được mục tiêu của mình. Tùy thuộc vào vai trò và mức độ kinh nghiệm, một số người cần các cuộc gặp trực tiếp thường xuyên hơn, những người khác có thể ổn với sự tương tác ít chính thức hơn và tự túc hơn.

 

 

3. Tuyển dụng.

Nếu có một lĩnh vực quan trọng như chiến lược của bạn, thì đó là tuyển dụng những nhân viên  phù hợp với đội của bạn. Trong giai đoạn khởi động, khi nhân viên của bạn còn thiếu kinh nghiệm, bạn phải có những người có thể thực hiện trong năng lực cốt lõi của họ cũng như nhiều lĩnh vực khác. Mỗi lần thuê khi bạn tiến triển từ giai đoạn khởi động đến một công ty lớn hơn là rất quan trọng để đảm bảo thực hiện sắc nét. Việc thuê nhân viên phù hợp có thể đáp ứng nhu cầu hoạt động ngay hôm nay và phát triển khi quy mô công ty của bạn sẽ giảm thiểu mọi thách thức trong tương lai để hỗ trợ phát triển lâu dài. Tăng trưởng cũng tạo ra sự cần thiết cho nhiều vai trò và chuyên môn hóa. Hãy chắc chắn rằng có cuộc đối thoại và phản hồi liên tục với nhóm để chuẩn bị tốt nhất cho sự phát triển và vai trò trong tương lai.

 

4. Hệ thống.

Điều cần thiết là bạn phải có lộ trình hệ thống nội bộ cho từng giai đoạn của công ty. Nó có thể giới hạn số tiền phải chi trả trong tương lai của bạn mà  nếu bạn có thể cân bằng một cách khéo léo khi nào có kế hoạch nâng cấp hệ thống của mình. Một số hệ thống, như CRM, có thể mở rộng từ một người dùng đến hàng nghìn người dùng. Những người khác như Hệ thống tài chính / ERP của bạn có thể làm chậm tiến độ  của sự phát triển cho công ty bạn nếu bạn chờ quá lâu để lên kế hoạch nâng cấp. Tối thiểu, đảm bảo mỗi hệ thống bạn triển khai hoặc nâng cấp có thể dễ dàng tích hợp với các hệ thống quan trọng của bạn.

 

 

5. Hoạch định chiến lược.

Bạn cần ưu tiên các giải pháp gỡ rối khó khăn  của mình để lập kế hoạch chiến lược hơn tất cả. Việc thực hiện một nhịp điệu thường xuyên để đáp ứng và xem xét chiến lược của công ty bạn với đội ngũ quản lý là điều cần thiết. Đảm bảo rằng kế hoạch chiến lược của bạn nhận được sự quan tâm đúng mức từ các bên liên quan giúp cho khả năng thực hiện công việc của bạn cao hơn.

 

6. Các cuộc họp.

Được biết đến là người đặt câu hỏi rằng liệu một số cuộc họp nhất định cần thiết hay là không cần thiết. Các cuộc họp định kỳ mà không có chương trình nghị sự và điều này dễ gây ra việc lãng phí thời gian cho nhiều người . Đặt câu hỏi về mục tiêu mà một cuộc họp cần có để giải quyết các vấn đề đang gặp phải sẽ được mọi người đánh giá cao hơn .

Mặc dù thời gian là vô hạn, nhưng tìm ra cách làm chủ nó như một CFO là hữu hạn. Bạn càng sớm tìm ra cách điều hướng quản lý thời gian thành thạo trong khởi nghiệp của mình, thì càng có lợi ích tốt cho  startup đó, nhân viên của bạn và hiệu quả của bạn như một nhà lãnh đạo.

Nguồn : THEO SAGA.VN
Hoàng Trịnh
Hoàng Trịnh