Phân tích PEST

Hà Phương
21/11/2020 - 07:00 677     0

Bài viết này sẽ giải thích về  Phân tích PEST của Francis J. Aguilar một cách thực tế nhất. Sau khi đọc xong bạn sẽ hiểu những điều cơ bản nhưng rất quan trọng của việc phân tích môi trường vĩ mô.

 

Phân tích PEST là gì?

 

Phân tích PEST là việc phân tích các yếu tố bên ngoài, trong đó, P, E, S, T lần lượt đại diện cho các yếu tố: Chính trị,  kinh tế, xã hội và công nghệ. Phân tích PEST mô tả một mô hình có sẵn bao gồm các yếu tố môi trường vĩ mô mà có tầm quan trọng đối với công tác quản lý chiến lược. PEST là một công cụ chiến lược hữu ích để hiểu sự tăng trưởng hoặc suy giảm của thị trường, vị trí của doanh nghiệp, là cơ hội và định hướng cho các hành động sau này.

 

Người sáng lập mô hình Phân tích PEST là Francis J. Aguilar, giáo sư quản lý của Đại học Harvard. Ông đã phát triển công cụ phân tích môi trường vĩ mô này để tìm hiểu về môi trường kinh doanh (1967).

 

Các yếu tố

Yếu tố chính trị

 

Các yếu tố chính trị chỉ ra mức độ ảnh hưởng của Chính phủ trong nền kinh tế. Những yếu tố này có tầm quan trọng quan trọng đối với quản lý chiến lược. Các yếu tố chính trị bao gồm các lĩnh vực như chính sách tài khóa, luật lao động, luật môi trường, hạn chế thương mại, tỷ lệ và ổn định chính trị. Các yếu tố chính trị cũng có thể bao gồm hàng hóa và dịch vụ mà Chính phủ muốn cung cấp hoặc không muốn cung cấp hoặc được cung cấp (ví dụ như trợ cấp). Chính phủ cũng có ảnh hưởng lớn đến y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng của một đất nước hoặc quốc gia.

 

Yếu tố kinh tế

 

Các yếu tố kinh tế bao gồm tăng trưởng, lãi suất và tỷ lệ lạm phát của một nền kinh tế. Những yếu tố này có tác động lớn đến cách các doanh nghiệp hoạt động và đưa ra quyết định. Ví dụ, lãi suất có thể ảnh hưởng đến chi phí vốn của doanh nghiệp và do đó chúng có thể ảnh hưởng đến mức độ mà một công ty phát triển và mở rộng. Tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng đến chi phí của hàng hóa xuất khẩu và nguồn cung và giá của hàng hóa nhập khẩu.

Yếu tố xã hội

 

Các yếu tố xã hội sẽ bao gồm những thứ khác, các khía cạnh văn hóa và bao gồm ý thức về sức khỏe, tăng trưởng dân số, cấu trúc tuổi tác, sự nghiệp và nhấn mạnh vào sự an toàn. Những yếu tố xã hội này ảnh hưởng đến nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức và cách tổ chức này đáp ứng nhu cầu này. Một dân số già, chẳng hạn, có thể phản ánh một khối lượng nhân công nhỏ hơn và kém linh hoạt hơn dẫn đến chi phí lao động cao hơn. Dựa trên các yếu tố xã hội, các tổ chức có thể thay đổi chiến lược quản lý của họ để thích ứng với những phát triển này, ví dụ bằng cách tuyển dụng nhân viên lớn tuổi vì lý do thiếu nhân viên tri thức.
Yếu tố công nghệ

 

Các yếu tố công nghệ bao gồm các khía cạnh sinh thái và môi trường cũng như các khía cạnh của nghiên cứu và phát triển (R & D) và tự động hóa. Các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến các rào cản gia nhập, mức độ sản xuất hiệu quả tối thiểu và các cân nhắc về nguồn cung ứng và thuê ngoài. Ngoài ra, các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến chi phí và chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thường dẫn đến sự đột phá mới.

 

Khả năng ứng dụng

 

Các yếu tố của Phân tích PEST sẽ có những tầm quan trọng khác nhau đối với một công ty phụ thuộc vào ngành công nghiệp và các sản phẩm, dịch vụ mà công ty đó cung cấp.

 

Ví dụ, người tiêu dùng và các công ty B2B có xu hướng bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các yếu tố xã hội, trong khi một tổ chức có cung cấp dịch vụ cụ thể cho Chính phủ sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các yếu tố chính trị. Các yếu tố có nhiều khả năng thay đổi trong tương lai hoặc phù hợp hơn với một tổ chức sẽ mang tầm quan trọng lớn hơn. Ví dụ, một tổ chức phải vay vốn bên ngoài sẽ thấy rằng các yếu tố kinh tế (đặc biệt là lãi suất) đang trở nên quan trọng hơn các yếu tố chính trị hoặc xã hội.
Cụm từ viết tắt khác

 

Có nhiều từ viết tắt cho Phân tích PEST, cũng bởi vì sự bổ sung đã được thực hiện cho bốn yếu tố hiện có. Ví dụ, phân tích DESTEP, trong đó có các yếu tố nhân khẩu học và sinh thái đã được thêm vào.

 

Mô hình STEEPLED

 

Hoặc một mô hình gần đây hơn mang tên STEEPLED (Xã hội, Kinh tế Công nghệ, Môi trường, Chính trị, Pháp lý, Giáo dục, Nhân khẩu học).

 

Phân tích PESTLE

 

Một biến thể khác là phân tích PESTLE mà có các yếu tố pháp lý và môi trường được thêm vào. Nếu mọi người muốn thêm một mô hình khác ở cấp địa phương, quốc gia hoặc toàn cầu, họ có thể sử dụng một biến thể khác gọi là LoNGPESTEL.Lời khuyên

 

Các yếu tố phân tích PEST, kết hợp với các yếu tố môi trường vi mô bên ngoài và sự vận hành bên trong, cũng có thể được phân loại như là  những cơ hội cũng như mối đe dọa trong việc Phân tích SWOT. Điều quan trọng là phải coi phân tích PEST như một phần của phân tích các yếu tố bên ngoài để tiến hành hoạch định chiến lược hoặc phân tích chiến lược. Phân tích PEST cung cấp một cái nhìn tổng quan về các yếu tố môi trường vĩ mô quan trọng đối với một tổ chức.Giờ đến lượt bạn


Bạn nghĩ sao? Liệu phân tích PEST có thể áp dụng trong nền kinh tế và tiếp thị hiện đại ngày nay không? Bạn có nhận ra lời giải thích thực tế hay có thêm nhiều những gợi ý khác? Các yếu tố thành công của bạn để tạo nên một Phân tích PEST tốt là gì?

 
Hà Phương
Hà Phương

Lều - Infographic

    INFLATION Lạm phát là một hiện tượng kinh tế khi mà...
    Xem thêm >>