Phân Phối Của Cải Và Thu Nhập: Những Lý Thuyết Mới Cần Thiết Cho Một Kỷ Nguyên Mới

Quang Minh
05/10/2020 - 07:00 4925     0

Các lý thuyết tăng trưởng theo truyền thống tập trung vào các sự kiện được viết theo phong cách của Kaldor-Kuznets. Ravi Kanbur và nhà tiên tri Joe Stiglitz cho rằng cần có lý thuyết mới thay thế cho những thứ này. Các mô hình mới cần loại bỏ các lý thuyết năng suất cận biên cạnh tranh về lợi nhuận của yếu tố có lợi cho cơ chế tạo tiền thuê và bất bình đẳng giàu nghèo bằng cách tập trung vào 'luật chơi.'Họ cũng phải mô hình hóa các tương tác giữa vốn vật chất, tài chính và vốn con người có ảnh hưởng đến mức độ và sự phát triển của bất bình đẳng. Thành phần quan trọng thứ ba sẽ là nắm bắt các cơ chế chuyển giao sự bất bình đẳng từ thế hệ này sang thế hệ khác.

 

Sáu thập kỷ trước, Nicholas Kaldor (1957) đã đưa ra một loạt các sự kiện bằng giọng văn của ông về sự tăng trưởng và phân phối cho các nền kinh tế công nghiệp trưởng thành. Đầu tiên và nổi bật nhất trong số này là tỉ lệ bất biến của phần vốn so với của cải trong thu nhập quốc dân. Đồng thời, Simon Kuznets (1955) đã đưa ra một loạt các sự kiện cách điệu thứ hai - rằng trong khi sự bất bình đẳng giữa các cá nhân có thể gia tăng trong những giai đoạn đầu  phát triển, nó sẽ giảm khi các nền kinh tế công nghiệp trưởng thành.

Những công thức thực nghiệm này đã đưa ra một loạt các lý thuyết tăng trưởng và phát triển mà mục tiêu của nó là để giải thích các sự kiện cách điệu. Chính Kaldor đã trình bày một mô hình tăng trưởng mà  ông cho là sẽ tạo ra kết quả phù hợp với tỉ lệ bất biến của cổ phần, cũng như Robert Solow đã làm trước đó. Kuznets cũng đã phát triển một mô hình chuyển đổi nông thôn - thành thị phù hợp với dự đoán của mình, cũng như nhiều người khác đã làm(Kanbur 2012).

Các sự kiện mà Kaldor-Kuznets đưa ra giờ đây không còn hiệu lực nữa.

Tuy nhiên, sự thật cách điệu của Kaldor-Kuznets không còn dành cho các nền kinh tế tiên tiến. Tỷ lệ vốn theo quy ước đã tăng lên, cũng như sự bất bình đẳng về thu nhập và sự giàu có giữa các cá nhân. Tất nhiên, không có một khuôn mẫu nào chung nào cho dữ liệu và sự cách hiểu về nó, chúng luôn biến đổi một cách đầy tinh tế. Nhưng đây là những sự thật cách điệu của thời đại chúng ta. Thành tựu của các nghiên cứu từ việc đưa ra các giai đoạn nổi bật của sự kiện đã dẫn đến sự kiện Piketty (2014).

Các lý thuyết được phát triển để giải thích sự bất biến của cổ phần không thể giải thích được sự tăng tỉ lệ vốn là 1 điều hợp lí. Các lý thuyết được phát triển để giải thích các sự kiện cách điệu trước đó không thể dễ dàng giải thích các xu hướng mới, hoặc sự trở lại của các xu hướng cũ. Đồng thời, bất bình đẳng gia tăng đã một lần nữa mở ra một bộ câu hỏi về tầm quan trọng chuẩn mực của bất bình đẳng về thu nhập so với bất bình đẳng về cơ hội. Những lý thuyết mới được phát triển là cần thiết cho sự phân tích tích cực và chuẩn mực trong thời đại mới này.

Có những loại lý thuyết mới nào? Trong lĩnh vực phân tích tích cực, chính ông Guletty đã đưa ra một lý thuyết dựa trên quan sát thực nghiệm rằng tỷ lệ hoàn vốn, r, có hệ thống vượt quá tốc độ tăng trưởng, g; quan hệ r> g nổi tiếng. Phần lớn các bình luận về các sự kiện và lý thuyết của Guletty, đã cố gắng làm cho thực tế cách điệu của việc tăng vốn phù hợp với chức năng sản xuất tiêu chuẩn F (K, L) với vốn ‘K’ và lao động ‘L’i. Nhưng trong khuôn khổ này, một phần vốn tăng có thể phù hợp với thực tế cách điệu khác về tỷ lệ tăng vốn chỉ xảy ra khi độ co giãn thay thế giữa vốn và lao động lớn hơn 1 đơn vị, không phù hợp với kết quả thực nghiệm rộng rãi (Stiglitz, 2014a). Hơn nữa, những gì mà Guletty và những người khác đánh giá là sự giàu có ’W’, là thước đo kiểm soát tài nguyên, không phải là thước đo vốn K được sử dụng trong bối cảnh của chức năng sản xuất.

Sự khác biệt giữa K và W

Có một sự khác biệt cơ bản giữa vốn K, được coi là đầu vào vật chất cho sản xuất và của cải W, được cho là bao gồm cả đất đai và giá trị vốn hóa của các giá thuê khác mang lại sức mua. Sự khác biệt này sẽ rất quan trọng trong bất kỳ lý thuyết nào để giải thích các sự kiện cách điệu mới. ‘K’ có thể giảm ngay cả khi ’W’ tăng; và W tăng thực sự có thể làm giảm năng suất kinh tế. Cụ thể, các lý thuyết mới giải thích sự phát triển của bất bình đẳng sẽ phải giải quyết trực tiếp những thay đổi về giá thuê và giá trị vốn hóa của chúng (Stiglitz 2014). Hai ví dụ dưới đây sẽ minh họa những gì chúng ta vừa đề cập.

  • Trước tiên hãy xem xét trường hợp của tất cả các bất động sản trên biển ở French Riviera.

Khi nhu cầu đối với các tài sản này tăng lên, có thể vì những người ngoại quốc giàu có thì giá bất động sản ở đây sẽ tăng. Các chủ sở hữu hiện tại sẽ cho thuê những căn nhà này lấy tiền. Họ sẽ giàu lên và sức mua trong nền kinh tế sẽ tăng lên tương ứng. Nhưng yếu tố đầu vào hữu hinh phục vụ sản xuất không tăng. Sẽ chỉ có một hiệu ứng phân phối thuần túy còn tất cả những thứ khác như sản lượng quốc gia sẽ không tăng;

  • Hãy xem xét trường hợp chính phủ đưa ra một bảo lãnh ngầm để bảo lãnh cho các ngân hàng.

Sự hỗ trợ dự phòng cho dòng thu nhập từ quyền sở hữu cổ phiếu ngân hàng sẽ được vốn hóa vào giá trị của các cổ phiếu này. Tất nhiên, có một trách nhiệm pháp lý bình đẳng đối lập với tất cả những thành phần khác trong nền kinh tế, đặc biệt là đối với người lao động - chủ sở hữu của nguồn nhân lực. Một lần nữa, nếu không có bất kỳ tác động cần thiết nào đối với tổng sản lượng, nền kinh tế chính trị đã tạo ra tiền thuê cho các chủ sở hữu cổ phần thì sự gia tăng của cải của họ sẽ được phản ánh trong sự gia tăng của bất bình đẳng. Người ta có thể thấy điều này mà không cần thông qua phân tích chức năng sản xuất thông thường. Tất nhiên, giá thuê một khi được tạo ra sẽ cung cấp thêm nguồn lực cho người thuê để vận động hệ thống chính trị nhằm duy trì và tăng thêm giá thuê. Điều này sẽ tạo ra sự phát triển của một vòng xoáy bất bình đẳng, một lần nữa hoàn toàn không đi qua hệ thống sản xuất - ngoại trừ mức độ các biến dạng liên quan thể hiện sự giảm sút trong năng suất của nền kinh tế  (ở bất kỳ mức độ đầu vào nào của ' K 'và lao động).

Phân tích vai trò của tiền thuê đất trong sự gia tăng bất bình đẳng có thể được thực hiện trong một biến thể của các mô hình tân cổ điển tiêu chuẩn - bằng cách mở rộng đầu vào bao gồm đất; nhưng giải thích sự gia tăng bất bình đẳng là kết quả của sự gia tăng các hình thức cho thuê khác sẽ cần một lý thuyết về giá thuê đưa chúng ta vượt quá việc xác định  cạnh tranh các phần thưởng.

Sự khác biệt về bất bình đẳng: Thu nhập vốn so với thu nhập lao động

Việc dịch từ cổ phần nhân tố sang bất bình đẳng giữa các cá nhân thường được thực hiện thông qua giả định rằng thu nhập vốn được phân phối không đều hơn thu nhập lao động. Bất bình đẳng về sở hữu vốn sau đó chuyển thành bất bình đẳng về thu nhập vốn, trong khi bất bình đẳng thu nhập từ lao động được giả định là nhỏ hơn nhiều. Giả định này được thực hiện dưới hình thức rõ ràng nhất trong các mô hình nơi có chủ sở hữu vốn tiết kiệm và công nhân không.

Những giả định cách điệu này không còn cung cấp một lời giải thích thỏa đáng đầy đủ về bất bình đẳng thu nhập vì: (i) có quyền sở hữu tài sản rộng rãi hơn thông qua tiết kiệm vòng đời dưới nhiều hình thức khác nhau bao gồm cả lương hưu; và (ii) lợi nhuận ngày càng bất bình đẳng đối với nguồn nhân lực ngày càng phân phối không đồng đều đã dẫn đến sự tăng mạnh trong bất bình đẳng về thu nhập lao động.

Sharply tăng bất bình đẳng thu nhập lao động tập trung chú ý vào sự bất bình đẳng của vốn con người theo nghĩa chung nhất của nó:

  • Bắt đầu với sự phát triển trước khi sinh không đều của thai nhi;
  • Tiếp theo là sự đầu tư và phát triển tuổi thơ không đồng đều của cha mẹ;
  • Đầu tư giáo dục không đồng đều của cha mẹ và xã hội; và
  • Lợi nhuận không đồng đều về vốn nhân lực vì sự phân biệt đối xử ở một đầu và sử dụng các kết nối của cha mẹ trong thị trường việc làm ở đầu kia.

Phân biệt đối xử tiếp tục đóng một vai trò, không chỉ trong việc xác định lợi nhuận của yếu tố được trao quyền sở hữu tài sản, bao gồm cả vốn nhân lực; mà còn về phân phối quyền sở hữu tài sản.

  • Ở mỗi bước, sự bất bình đẳng về nguồn lực của cha mẹ được chuyển thành sự bất bình đẳng về kết quả của trẻ con.

Một cuộc thăm dò về loại bất bình đẳng này đòi hỏi một loại phân tích lý thuyết và thực nghiệm khác với phân tích cấp vĩ mô thông thường của các hàm sản xuất và chia sẻ nhân tố (Heckman và Mosso, 2014, Stiglitz, 2015).

Cụ thể, việc truyền bất bình đẳng giữa các thế hệ không chỉ là sự kế thừa đơn giản của sự giàu có về thể chất và tài chính. Lớp dựa trên sự bất bình đẳng di truyền là sự bất bình đẳng về nguồn lực của cha mẹ. Sự bất bình đẳng thu nhập giữa các bậc cha mẹ, do một bên là sự bất bình đẳng thu nhập từ vốn vật chất và tài chính, và sự bất bình đẳng do sự bất bình đẳng về vốn nhân lực, được chuyển thành sự bất bình đẳng về vốn tài chính và nhân lực của thế hệ tiếp theo. Sự bất bình đẳng vốn của con người tồn tại mãi mãi thông qua việc truyền tải giữa các thế hệ giống như sự bất bình đẳng giàu có gây ra bởi giá thuê được tạo ra về mặt chính trị sẽ tự tồn tại.

Với sự truyền tải như vậy qua các thế hệ, có thể thấy rằng sự bất bình đẳng, lâu dài, cũng sẽ cao hơn (Kanbur và Stiglitz 2015). Mặc dù đã có những tiến bộ trong những năm gần đây, chúng ta vẫn cần phát triển đầy đủ các lý thuyết về cách các cơ chế khác nhau tương tác với nhau để giải thích sự gia tăng mạnh mẽ của bất bình đẳng giữa các cá nhân trong các nền kinh tế tiên tiến trong ba thập kỷ qua.1.

Bất bình đẳng cao: Thực tế mới và các cuộc tranh luận cũ

Các thực tế mới của bất bình đẳng cao đã làm sống lại các cuộc tranh luận cũ về các can thiệp chính sách và cơ sở đạo đức và kinh tế của họ (Stiglitz 2012). Phân tích tiêu chuẩn cân bằng giữa sự đánh đổi giữa hiệu quả và công bằng sẽ cho thấy rằng việc đánh thuế  sẽ trở nên tiến bộ hơn để cân bằng sự bất bình đẳng vốn có lớn so với các tác động khuyến khích của thuế lũy tiến (Kanbur và Tuomala, 1994).

Một lập luận chống lại là những gì quan trọng không phải là sự bất bình đẳng của ‘kết quả, mà là sự bất bình đẳng của‘ cơ hội. Theo lập luận này, miễn là triển vọng là như nhau đối với tất cả trẻ em, sự bất bình đẳng về thu nhập giữa các bậc cha mẹ không nên quan trọng về mặt đạo đức. Những gì chúng ta nên nhắm đến là bình đẳng về cơ hội, không phải bình đẳng thu nhập. Tuy nhiên, khi bất bình đẳng thu nhập giữa các bậc cha mẹ chuyển thành sự bất bình đẳng về triển vọng của con cái, thậm chí bắt đầu từ trong bụng mẹ, thì sự khác biệt giữa cơ hội và thu nhập bắt đầu mờ dần và trường hợp đánh thuế lũy tiến không bị phá hủy bởi mục tiêu 'bình đẳng về cơ hội' (Kanbur và Wagstaff 2015).

Kết luận

Do đó, các sự kiện cách điệu mới trong thời đại của chúng ta đòi hỏi các lý thuyết mới về phân phối thu nhập.

  • Đầu tiên, chúng ta cần tách ra khỏi các lý thuyết năng suất cận biên cạnh tranh về lợi nhuận của các yếu tố và các cơ chế mô hình tạo ra tiền thuê với hậu quả cho sự bất bình đẳng của cải.

Điều này sẽ đòi hỏi sự tập trung nhiều hơn vào ‘quy tắc của trò chơi. 199 (Stiglitz et al 2015).

  • Thứ hai, chúng ta cần tập trung vào sự tương tác giữa thu nhập từ vốn vật chất và tài chính và thu nhập từ vốn nhân lực không chỉ trong việc xác định bất bình đẳng, mà còn trong việc xác định sự chuyển giao bất bình đẳng giữa các thế hệ.
  • Thứ ba, chúng ta cần phát triển hơn nữa các lý thuyết quy phạm về vốn chủ sở hữu có thể giải quyết các cơ chế truyền bất bình đẳng từ thế hệ này sang thế hệ khác
 
Nguồn : Theo Saga.vn
Quang Minh
Quang Minh

INFLATION Lạm phát là một hiện tượng kinh tế khi mà...
Xem thêm >>