Những Ví Dụ Phân Tích Dòng Tiền

Nam Quốc
25/12/2019 - 07:00 5663     0

Áp dụng mô hình dòng tiền trong các phân tích về dòng chảy của tiền tệ vào các ví dụ cụ thể của các công ty giúp chúng ta có thể kể được câu chuyện về sức mạnh tài chính của công ty và thậm chí cả vòng đời của nó.

 

Pattern

CFFO

CFFI

CFFF

Nhận định

Vòng đời

1

+

+

+

Mô hình bất thường, dòng tiền đầu vào không ổn định.

Không có câu trả lời

2

+

+

Nguồn tiền mặt của công ty tuy vẫn ổn, nhưng vẫn  phải bán tài sản để thoát nợ hoặc mua lại cổ phiếu của chính mình.

 

3

+

+

Công ty đang tạo ra tiền, nhưng việc  nợ hoặc phát hành cổ phiếu là cần thiết để có thêm vốn. Có thể so sánh với Google và MGM Mirage

 

4

+

Phương pháp duy trì dòng chảy tiền bạc đủ mạnh từ hoạt động để đầu tư vốn, và trả nợ hoặc mua lại cổ phiếu.

 

5

+

Công ty không tạo ra đủ tiền mặt để duy trì hoạt động hoặc mở rộng vốn. Những món nợ mới hoặc cổ phiếu mới được phát hành để trang trải các nghĩa vụ hiện tại và dài hạn.

Điển hình của các công ty khởi nghiệp trẻ nhận tiền từ các tổ chức tài chính (CFFF +) như ví dụ về công ty Sunny Sunglasses Shop. Cũng có những công ty trưởng thành với dòng tiền âm từ hoạt động nhận nợ để bù vốn (Goodyear).

6

Mô hình bất thường chỉ khả thi cho việc dự trữ tiền mặt chứ không bền vững.

Không có câu trả lời

7

+

+

Mô hình bất thường khi một công ty không tạo ra đủ tiền từ hoạt động, mà còn tài trợ cho hoạt động bằng cách bán tài sản trong khi có được các khoản vay hoặc phát hành cổ phiếu.

Giai đoạn cuối của công ty, công ty phải kết thúc vòng đời hoặc tái cấu trúc.

 

8

+

Tài sản dài hạn được bán cho các quỹ hoạt động và trả nợ.

Công ty đang gặp khó khăn về tài chính, có thể dẫn đến việc bị thanh lý.

Theo thời gian, các công ty đã cho thấy các mô hình dòng tiền khác nhau được liên kết bởi  nghiên cứu về các giai đoạn trong vòng đời của công ty.

Khi xem xét lại các mô hình dòng tiền, thời gian một năm là không đủ để xác định hiệu quả tài chính của công ty. Chúng ta cần kiểm tra về tính nhất quán theo thời gian của mô hình và liệu xu hướng tăng hay giảm trong mỗi phần. Các ví dụ sau đây mô tả các báo cáo về vận động của dòng tiền đã tính đến xu hướng cho từng phần của báo cáo theo thời gian.

Phân tích báo cáo tài chính:

Ví dụ về phân tích dòng tiền: Blockbuster

Ví dụ, xu hướng của Blockbuster là giảm dòng tiền ròng đầu vào trong hoạt động điều hành từ 417 triệu trong năm 2004 xuống còn 51 triệu trong năm 2008. Ít tiền hơn cho công việc đồng nghĩa là số tiền để phát triển và trả nợ cũng sẽ thiếu hụt đi. Gần đây, Blockbuster đã chuyển từ Mẫu số 4 sang Mẫu số 3, cho thấy dòng tiền đã có những dấu hiếu tích cực nhưng không đủ để tài trợ cho các khoản đầu tư của mình, do đó phụ thuộc nhiều hơn vào nợ CFFF (+).

Ví dụ về phân tích dòng tiền: Google

Google tạo ra rất nhiều tiền từ các hoạt động mà không cần nhiều hoạt động tài chính. Họ đã phát hành cổ phiếu trong vài năm qua (CFFF +) để tài trợ cho hoạt động và chi tiêu vốn của mình. Đầu tư vốn (CFFI-) đã tăng từ 1,9 tỷ đô la trong năm 2004 đến 5,3 tỷ đô la trong năm 2008 và việc phát hành cổ phiếu (CFFF +) giảm từ 1,2 đô la năm 2004 xuống 0% vào năm 2008. Vậy Google đã tài trợ cho các khoản đầu tư này như thế nào? Google đã gia tăng chi phí đầu tư, từ 977 tỉ$ dòng tiền vào CFFO trong năm 2004 đến 7.8 tỉ$ năm 2008, nhờ vào kho tiền mặt lớn từ hoạt động của cty. Trên thực tế, các động thái gần đây của Google từ hoạt động tài chính là không đáng kể. Lí do là Google không cần phải trả nợ hoặc phát hành cổ phiếu, nguồn tiền mặt từ các hoạt động tài chính của họ có xu hướng tích cực và không đóng góp vai trò gì đáng kể trong năm 2008. Có lẽ yếu tố duy nhất có thể biến mô hình của nó thành mô hình số bốn với hoạt động CFFF (-) là phát hành cổ tức cho các cổ đông, hoặc mua lại cổ phiếu của chính mình, điều này sẽ có lợi và giúp cho cho các cổ đông có thu nhập trên mỗi cổ phiếu cao hơn.

Ví dụ về phân tích dòng tiền: MGM Mirage

So sánh kịch bản này với MGM Mirage, nơi dòng tiền ròng đã giảm kể từ năm 2006 và dòng tiền đầu vào từ hoạt động tài chính (CFFF +) là kết quả của việc có them các món nợ để tài trợ cho chi tiêu vốn (CFFI -). Vì vậy, điều quan trọng cần lưu ý là mỗi phần nên có những bước tiến lớn về hoạt động để phù hợp với mô hình. Và ngay cả khi hai công ty đều áp dụng những mô hình dòng tiền tương tự nhau thì trong phân tích báo cáo lưu động của dòng tiền, dòng tiền ròng đầu vào cho CFFO có thể đang có xu hướng tăng ở một đầu, và giảm với một đầu khác. Dù là trường hợp nào xảy ra thì thường người ta cũng cần một vài năm để xem xét báo cáo phân tích của dòng tiền .Thông thường, mô hình 3 đã ngầm cho thấy có tiền từ hoạt động nhưng không đủ để tài trợ đầu tư như trường hợp của MGM Mirage khi cần vay thêm hoặc các hình thức tài trợ khác để hỗ trợ dòng tiền cho hoạt động đầu tư (CFFI-).3

Ví dụ về phân tích dòng tiền: Mô hình 1 và 6

Mẫu số 1 là một mô hình bất thường trong phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ mà với nó, người ta chỉ có thể được duy trì một cách tạm thời. Tương tự, và trái ngược trực tiếp với mẫu số 1, mẫu số 6 là mô hình cực kỳ tiêu cực chỉ có thể được duy trì tạm thời với dự trữ tiền mặt nội bộ. Cả hai mô hình đều có điểm chung là không bền vững trong một khoảng thời gian kéo dài.

Ví dụ về phân tích dòng tiền: Mẫu 4

Mẫu số 4 chỉ ra rằng một công ty có đủ dòng tiền dương từ hoạt động đến hoạt động quỹ, đầu tư vốn và trả nợ, phát hành cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu của chính mình.

Đây là một công ty cơ bản đang rất phát triển ở giai đoạn trưởng thành hoặc tăng trưởng vừa phải.

Ví dụ phân tích dòng tiền: Mẫu 5

Nếu một công ty dày dặn thể hiện mô hình số 5, đó sẽ không phải là một tín hiệu tích cực vì nó đang hiển thị dòng tiền ròng đầu ra từ hoạt động. Xu hướng Goodyear từ tiền mặt từ các hoạt động đã tăng từ 787 triệu đô la trong năm 2004, giảm dần trong những năm qua, gần đây đã đi vào mô hình số 5, báo cáo dòng tiền âm từ hoạt động là 745 triệu đô la.

 Đối với một khởi nghiệp nhỏ, dòng tiền ròng đầu ra từ hoạt động của công ty tương đối phổ biến. Dòng tiền đầu vào từ các tín hiệu tài chính cho thấy các nhà đầu tư đang đặt niềm tin và đầu tư vào công ty, và công ty đang tạo tiền đề cho sự tăng trưởng trong tương lai bằng cách sử dụng các quỹ đầu tư (CFFF +) để mua tài sản (CFFI-). Cửa hàng kính mát Sunny, công ty khởi nghiệp trẻ tuổi của chúng tôi, đã thể hiện mô hình này trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ mẫu khi nó chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai

Ví dụ về phân tích dòng tiền: Mẫu 8

Mẫu số 8 là mẫu tồi nhất để phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mô hình này sẽ  cảnh báo rằng công ty đang gặp khó khăn về tài chính. Công ty không chỉ không tạo ra dòng tiền dương từ hoạt động mà còn không được tài trợ. Trên thực tế, đó là tiền giải ngân cho những chủ nợ. Nhưng nếu công ty không tạo ra tiền từ hoạt động, tiền đâu ra để trả cho các nhà đầu tư? Nó chỉ có thể đến từ việc bán tài sản, thường là giảm giá mạnh, điều đó có nghĩa là công ty về cơ bản không duy trì được sự tăng trưởng trong tương lai và tự bỏ đi các tài sản hiện tại với giá chiết khấu (CFFI). Đó là một dấu hiệu cho thấy một công ty đang gặp khó khăn về tài chính và cần tiền mặt nhanh chóng. Đây là một mô hình không bền vững có thể dẫn đến thanh lý.

 
Nguồn : Theo Saga.vn
Nam Quốc
Nam Quốc