Nguồn Gốc Của Quyền Lực Thị Trường Độc Quyền

Uyên Hoàng
17/11/2019 - 07:00 934     0

Doanh nghiệp độc quyền thường có quyền lực thị trường lớn vì là hãng duy nhất cung ứng một loại hàng hóa tương đối đặc thù trên thị trường. 

 

Quyền lực độc quyền bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

  • Rào cản gia nhập
  • Số lượng đối thủ cạnh tranh
  • Quảng cáo
  • Mức độ khác biệt của sản phẩm
  • Các rào cản để gia nhập thị trường càng lớn và càng đắt thì quyền lực độc quyền càng lớn
  • Số lượng đối thủ cạnh tranh trên thị trường càng nhỏ thì quyền lực độc quyền càng lớn
  • Chi tiêu quảng cáo càng lớn và thương hiệu càng dễ nhận biết thì sức mạnh độc quyền càng lớn
  • Mức độ khác biệt hóa sản phẩm càng lớn thì mức độ của quyền lực độc quyền càng lớn

Mô hình độc quyền

Trong mô hình độc quyền, đường doanh thu trung bình giống như đường cầu

Khi tổng doanh thu vượt quá tổng chi phí, công ty có thể tạo ra lợi nhuận cực lớn

MC = chi phí cận biên

MR = doanh thu cận biên

Qm = đường giao nhau của số lượng biên

Pm = giá cận biên

Pc = giá cạnh tranh

Qc = số lượng cạnh tranh

 

 
Nguồn : THEO SAGA.VN
Uyên Hoàng
Uyên Hoàng

INFLATION Lạm phát là một hiện tượng kinh tế khi mà...
Xem thêm >>