Một Số Ví Dụ Về Mô Hình Độc Quyền

Nam Trần
19/08/2019 - 10:00 11084     0

Bài viết sau đây của SAGA.VN đưa đến cho bạn đọc một góc nhìn khái quát về khái niệm "Độc Quyền" cũng như các khái niệm liên quan.

Độc quyền thuần túy

Một công ty sản xuất một sản phẩm độc đáo, duy nhất cho toàn thị trường.

Không có sự thay thế tương đương cho những sản phẩm đó

Không có khả năng cho các doanh nghiệp mới xâm nhập thị trường

Một nhà độc quyền phải đối mặt với đường cầu thị trường

Lý do đằng sau sự độc quyền

Quyền sáng chế độc quyền

Hạn chế pháp lý

Chi phí khởi nghiệp lớn không thể phục hồi (chi phí chìm)

Kiểm soát tài nguyên cần thiết mà hiếm có (đầu vào)

Rào cản nhân tạo để thâm nhập 

Ưu thế về công nghệ

Nền kinh tế mở rộng quy mô

So sánh môi trường độc quyền và môi trường cạnh tranh

Cân bằng trong môi trường độc quyền

Quy tắc tối đa hóa lợi nhuận:

MR = MC

P> MR

 => P> MC

P = MU => MU> MC

=> Phân bổ không hiệu quả

ATC MC => ATC không ở mức tối thiểu

=> Không hiệu quả trong sản xuất

Lợi nhuận của độc quyền

Một thể chế độc quyền có thể duy trì lợi nhuận của nó trong thời gian dài.

Độc quyền có thể tăng lợi nhuận của mình bằng cách tăng nhu cầu: quảng cáo

Độc quyền có thể tăng lợi nhuận của mình bằng cách giảm chi phí

Độc quyền có thể được hưởng lợi từ quy mô kinh tế

Trường hợp độc quyền tự nhiên

Khi quy mô kinh tế mở rộng, do cạnh tranh, một công ty có thể dần dần mở rộng và đánh giá các đối thủ khác ra khỏi thị trường và cuối cùng trở thành độc quyền.

Đó là trường hợp mà điểm phân khúc dốc xuống của tổng chi phí trung bình dài hạn kéo dài đến hoặc vượt quá nhu cầu thị trường (đường cong).

Hiệu suất  và độc quyền tự nhiên

Phân biệt giá  trong nền kinh tế độc quyền

Phân biệt giá xảy ra khi:

Một nhà độc quyền phải đối mặt với hai hoặc nhiều thị trường với các đường cầu khác nhau (do sở thích khác nhau, thu nhập khác nhau, v.v.)

Các thị trường được phân chia và các ngành nghề liên thị trường không được phép (hoặc có thể)

Một nền độc quyền có sự phân biệt đối xử về giá có thể tối đa hóa lợi nhuận bằng cách thu một mức giá khác nhau trong từng thị trường

Cạnh tranh độc quyền

Cạnh tranh độc quyền có các đặc điểm:

Nhiều hãng

Nhiều người mua

Miễn phí thâm nhập và rời đi khỏi thị trường

Sản phẩm khác biệt nhưng chức năng tương tự

Có sự thay thế giữa các sản phẩm khác nhau

Công ty phải đối mặt với đường cầu dốc xuống

Một công ty cạnh tranh độc quyền bắt đầu như một độc quyền.

Cạnh tranh độc quyền: Cân bằng dài hạn

Cân bằng dài hạn trong một ngành công nghiệp cạnh tranh độc quyền có các đặc điểm:

Nhiều hãng

Sức chứa quá cao: ATC> MC

Lợi nhuận kinh tế bằng không: P = ATC

P> MC; MU> MC

Không có hiệu quả trong sản xuất cũng như hiệu quả trong phân bổ là hiện tại.

Sản phẩm đa dạng

Độc quyền nhóm bán

Một ngành công nghiệp bị chi phối bởi một vài công ty lớn, mỗi công ty có khả năng ảnh hưởng đến thị trường

Độc quyền nhóm bán có thể sản xuất các sản phẩm đồng nhất hoặc khác biệt

Mỗi nhóm độc quyền đều luôn cảnh giác với các hành động (hoặc phản ứng) của những nhóm khác trong ngành: sự phụ thuộc lẫn nhau trong ngành

Cạnh tranh giữa các nhóm độc quyền (đặc biệt là cạnh tranh phi giá) thường có xu hướng khá là gay gắt.

Một số mô hình độc quyền nhóm bán

Bỏ qua sự phụ thuộc lẫn nhau; tối đa hóa doanh thu

Hiệp hội, liên đoàn

Kiểm soát giá

Đường  nhu cầu bị xoắn

Lý thuyết trò chơi; mô hình tiến thoái lưỡng nan của tù nhân: Trạng thái cân bằng Nash

Chỉ đạo giá bán

Tính về tổng nguồn cung của những người đi theo, hoạt động như một nhà độc quyền, nhà lãnh đạo đặt chi phí cận biên bằng MR của mình và xác định giá theo nhu cầu thị trường còn lại, DL

Những người trong thị trường này nhận được  các mức giá do lãnh đạo đưa ra và hành động như những công ty đối thủ của họ

Tổng các kết quả đầu ra được sản xuất  bởi người đứng đầu và những người trong thị trường sẽ là số lượng cân bằng ở mức giá do người đứng đầu đặt ra

Mô hình đường cong cầu Kinked

 

Một ví dụ lý thuyết trò chơi

Hai đại lý ô tô (một sự độc quyền đôi)
Không có trao đổi thông tin giữa hai công ty
Đối xứng ở hai vị trí thị trường của công ty
Hai chiến lược giá có thể có cho mỗi hãng: tính giá cao hoặc tính giá thấp

Nguồn : Theo saga.vn
Nam Trần
Nam Trần

INFLATION Lạm phát là một hiện tượng kinh tế khi mà...
Xem thêm >>