Mô Hình Tăng Trưởng Solow

Hưng Lương
03/08/2019 - 10:00 2948     0

Mô hình tăng trưởng Solow được đưa ra để giải thích sự tăng trưởng kinh tế dài hạn bằng cách nghiên cứu quá trình tích lũy vốn, lao động hoặc tăng trưởng dân số, và sự gia tăng năng suất, thường được gọi là tiến bộ công nghệ.

Mô hình tăng trưởng Solow là một mô hình tăng trưởng kinh tế thuộc trường phái tân cổ điển. Được phát triển bởi Robert Solow, nó có ba nguồn cơ bản để tính GDP: lao động (L), vốn (K) và năng suất(A). "Kiến thức" là tất cả những thứ được sử dụng để làm gia tăng lao động (AL), còn được gọi là "hiệu quả lao động". 

Giả định 

Mô hình này có các giả định sau:

  • Như ghi chú      
  • Cuối cùng, chúng tôi giả định tốc độ tăng trưởng của năng suất lao động và lượng lao động là không đổi. Phần sản xuất dành cho đầu tư, s, cũng được coi là hằng số (và là biến ngoại sinh), cũng như tỷ lệ khấu hao.
  • Cần lưu ý rằng s và Y (sản lượng thực tế) ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trưởng của k trong nền kinh tế.
  • Cần lưu ý rằng giá và lãi suất là không đổi vì chúng ta quan tâm chặt chẽ đến tốc độ tăng trưởng sản lượng và vốn cho mỗiđơn vị lao động hiệu quả. (K/AL) 

MIA

Mô hình Solow rất đơn giản, nhưng cũng không phải là toàn diện. Chính phủ, các loại hàng hóa, thay đổi về việc làm, tài nguyên thiên nhiên, địa lý và các tổ chức xã hội là những đặc điểm chính mà mô hình bỏ qua. Tuy nhiên, chính sự đơn giản hóa này cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về vai trò của vốn, lao động và năng suất trong nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế ...

Dự đoán

Mô hình Solow dự đoán sự tích hợp có điều kiện. Điều này có nghĩa là các quốc gia có đặc điểm tương tự hội tụ đến cùng một trạng thái ổn định (tình huống mà ở đó k giữ nguyên). Đặc điểm tương tự có nghĩa là trong mô hình này, tỷ lệ tiết kiệm của cả hai quốc gia là như nhau

Nguồn : Theo Saga.vn
Hưng Lương
Hưng Lương