Luật Chống Độc Quyền Và Điều Tiết Thương Mại Là Gì?

Quang Minh
27/11/2019 - 10:00 14221     0

Luật Chống Độc quyền (Antitrust Law) được ban hành với mục đích ngăn chặn sự độc quyền và khuyến khích cạnh tranh. Tuy nhiên, kể từ khi được ra đời vào năm 1890, lịch sử đã cho thấy Luật Chống Độc quyền không hề ngăn chặn độc quyền, mà trên thực tế, nó là một âm mưu được nuôi dưỡng nhằm hạn chế sự cạnh tranh.

Định nghĩa của Luật chống độc quyền và điều tiết thương mại

Luật chống độc quyền nhằm bảo vệ giao dịch và thương mại khỏi những hạn chế không công bằng, độc quyền và ấn định giá. Luật chống độc quyền chủ yếu được điều chỉnh bởi hai luật liên bang: Đạo luật Sherman và Đạo luật Clayton. Hầu hết các bang cũng có luật chống độc quyền của riêng họ theo khuôn mẫu của luật liên bang.

Bộ Tư pháp (DOJ) điều tra các vấn đề chống độc quyền và được ủy quyền triệu tập một bồi thẩm đoàn để truy tố các nghi phạm. Biện pháp dân sự bao gồm lệnh cấm, thoái vốn và/hoặc hủy bỏ hợp đồng. Hình phạt dân sự và hình sự có thể được áp dụng nếu một công ty được xác định là vi phạm luật chống độc quyền. Các hành vi phạm tội bị trừng phạt bằng các khoản tiền phạt lớn và/hoặc phạt tù.

Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) là cơ quan liên bang tìm cách thúc đẩy cạnh tranh tự do và công bằng trong thương mại giữa các tiểu bang. FTC cũng được giao nhiều nhiệm vụ bảo vệ người tiêu dùng. Nó có quyền tài phán độc quyền để cấm cạnh tranh không lành mạnh và các hành vi không công bằng hoặc lừa đảo.

Điều khoản cần biết

  • Đạo luật Sherman - Một luật liên bang cấm độc quyền bằng cách hạn chế các hoạt động kinh doanh nhất định, chẳng hạn như ấn định giá
  • Đạo luật Clayton - Một Đạo luật sửa đổi của Đạo luật Sherman đặt ra các hạn chế đối với việc sáp nhập và mua lại các công ty có thể dẫn đến độc quyền hoặc cạnh tranh kinh doanh không công bằng khác
  • Bộ Tư pháp (DOJ) - Cơ quan thực thi pháp luật liên bang chịu trách nhiệm điều tra và thực thi luật liên bang, bao gồm luật chống độc quyền như Đạo luật Sherman và Đạo luật Clayton
  • Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) - Một cơ quan liên bang tìm cách thúc đẩy cạnh tranh tự do và công bằng trong thương mại giữa các bang bằng cách bảo vệ người tiêu dùng khỏi các chiến thuật cạnh tranh không lành mạnh
  • Độc quyền - Sự kiểm soát duy nhất của một thị trường cụ thể, bao gồm quyền kiểm soát giá cả và loại trừ cạnh tranh
  • Ấn định giá - Một quy trình bất hợp pháp về tự ý quyết định giá, thay vì cho phép thị trường và người tiêu dùng xác định giá thông qua cung và cầu

Những cân nhắc khác khi thuê một luật sư về chống độc quyền và điều tiết thương mại

Hầu hết các vấn đề chống độc quyền phát sinh khi DOJ hoặc FTC điều tra các công ty lớn sắp sáp nhập. Các vụ sáp nhập thường trong cùng một ngành và có thể liên quan đến các chiến thuật hoặc kết quả kinh doanh không công bằng. Trong những trường hợp này, các luật sư chống độc quyền liên quan thường là luật sư của công ty. Tuy nhiên, một số tập đoàn có thể không có chuyên gia chống độc quyền nội bộ, vì vậy họ có thể tìm cách thuê một luật sư chuyên về chống độc quyền.

Các tập đoàn và doanh nghiệp nhỏ hơn cũng có thể liên quan đến các vấn đề chống độc quyền. Các doanh nghiệp nhỏ thường nộp đơn cho FTC khiếu nại về cạnh tranh không lành mạnh. Các doanh nghiệp này thường thuê luật sư chống độc quyền để đảm bảo rằng việc nộp đơn khiếu nại đi đúng quy trình và để giúp đưa ra trường hợp thuyết phục nhất cho hành động của chính phủ.

Nếu bạn hoặc doanh nghiệp của bạn có liên quan đến vấn đề chống độc quyền hoặc quy định thương mại, hãy liên hệ ngay với luật sư chống độc quyền để bảo vệ quyền lợi của bạn và tìm ra các lựa chọn hợp pháp của bạn.

Nguồn : Theo Saga.vn
Quang Minh
Quang Minh