Lợi Thế Cạnh Tranh

23/11/2017 - 07:00 34385     0

Khi một công ty duy trì được lợi nhuận vượt trên mức trung bình ngành, công ty đó được cho là có một lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ. Mục tiêu của nhiều chiến lược kinh doanh là đạt được một lợi thế cạnh tranh bền vững.

Michael Porter đã nhận diện được hai loại lợi thế cạnh tranh cơ bản, đó là:

 • Lợi thế chi phí
 • Lợi thế khác biệt

Lợi thế cạnh tranh tồn tại khi một công ty có thể mang lại những lợi ích tương tự như các đối thủ của mình nhưng ở mức chi phí thấp hơn (lợi thế chi phí) hoặc mang lại những lợi ích vượt xa các sản phẩm cạnh tranh (lợi thế khác biệt). Như vậy, một lợi thế cạnh tranh cho phép công ty cung cấp giá trị cao hơn cho khách hàng, đồng thời tạo ra lợi nhuận lớn hơn cho chính công ty.

Lợi thế chi phí và lợi thế khác biệt được xem như là những ưu thế của công ty vì nó mô tả vị trí đứng đầu của công ty trong ngành, cả về chi phí và sự khác biệt.

Quan điểm dựa trên nguồn lực nhấn mạnh rằng một công ty sử dụng các nguồn lực và khả năng của nó để tạo ra một lợi thế cạnh tranh, kết quả là tạo ra được giá trị vượt trội. Sơ đồ dưới đây kết hợp các quan điểm nguồn lực và quan điểm định vị để minh họa cho khái niệm lợi thế cạnh tranh:

Mô hình lợi thế cạnh tranh

Nguồn Lực Và Khả Năng

Theo quan điểm dựa vào nguồn lực, để phát triển lợi thế cạnh tranh, công ty phải có các nguồn lực và khả năng vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh khác. Nếu không có ưu thế vượt trội này, các đối thủ cạnh tranh đơn giản là sẽ bắt chước những gì công ty đang làm và bất kỳ lợi thế nào cũng sẽ nhanh chóng biến mất.

Nguồn lực là những tài sản cụ thể của công ty, được dùng để tạo ra một lợi thế chi phí hoặc lợi thế khác biệt mà một số đối thủ cạnh tranh cũng có thể có được một cách dễ dàng. Sau đây là một số ví dụ về những nguồn lực đó:

 • Bằng sáng chế và Nhãn hiệu
 • Bí quyết riêng
 • Cơ sở khách hàng có sẵn
 • Danh tiếng của công ty
 • Vốn thương hiệu

Khả năng đề cập đến năng lực sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả của công ty. Một ví dụ để minh họa đó là khả năng đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn đối thủ cạnh tranh. Những khả năng này được gắn vào hành vi của tổ chức, nó không dễ dàng được ghi lại như những quy trình đơn giản, và do đó rất khó cho các đối thủ cạnh tranh có thể bắt chước.

Các nguồn lực và khả năng của công ty cùng nhau tạo thành năng lực đặc biệt cho tổ chức. Những năng lực này tạo điều kiện cho sự đổi mới, hiệu quả, chất lượng và đáp ứng khách hàng, tất cả đều có thể được tận dụng để tạo ra lợi thế chi phí hoặc lợi thế khác biệt.

Lợi Thế Chi Phí Và Lợi Thế Khác Biệt

Lợi thế cạnh tranh được tạo ra bằng cách sử dụng các nguồn lực và khả năng để đạt được cấu trúc chi phí thấp hơn hoặc tạo ra một sản phẩm khác biệt. Một công ty sẽ tự định vị nó trong ngành bằng việc lựa chọn lợi thế về chi phí thấp hay sự khác biệt. Quyết định này là một thành tố cốt lõi trong chiến lược cạnh tranh của công ty.

Một quyết định quan trọng khác là phân khúc thị trường họ nhắm tới rộng hay hẹp. Porter đã tạo ra một ma trận sử dụng lợi thế chi phí, lợi thế khác biệt, độ rộng hẹp của phân khúc thị trường để xác định một bộ chiến lược chung mà công ty có thể theo đuổi trong việc tạo ra và duy trì một lợi thế cạnh tranh.

Tạo Ra Giá Trị

Công ty tạo ra giá trị bằng cách thực hiện một loạt các hoạt động mà Porter định nghĩa là chuỗi giá trị. Ngoài các hoạt động tạo ra giá trị riêng cho chính công ty, công ty còn cần tổ chức một hệ thống giá trị gồm các hoạt động theo chiều dọc, bao gồm các nhà cung cấp ở phía trên và các kênh phân phối ở phía dưới.

Để đạt được một lợi thế cạnh tranh, công ty phải thực hiện một hoặc nhiều hoạt động tạo giá trị mà theo đó giá trị tổng thể họ tạo ra phải lớn hơn so với đối thủ. Giá trị vượt trội được tạo ra bằng cách giảm thiếu chi phí hoặc gia tăng lợi ích vượt trội cho người tiêu dùng (khác biệt).

Những tài liệu nên đọc

Porter, Michael E., Lợi thế cạnh tranh: Tạo ra và duy trì hiệu suất vượt trội

Trong Lợi thế cạnh tranh, Michael Porter phân tích cơ sở của lợi thế cạnh tranh và trình bày chuỗi giá trị như là một khuôn khổ để phát hiện và làm nổi bật nó. Công trình này bao gồm:

 • 10 yếu tố lớn tác động vào chi phí doanh nghiệp
 • Khác biệt hóa bằng chuỗi giá trị trong tâm trí người mua
 • Nhận thức của người mua về giá trị và những dấu hiệu của giá trị
 • Làm thế nào để đối phó với các sản phẩm thay thế
 • Vai trò của công nghệ trong lợi thế cạnh tranh
 • Phạm vi cạnh tranh và tác động của nó đối với lợi thế cạnh tranh
 • Những gợi ý cho chiến lược cạnh tranh tấn công và cạnh tranh phòng thủ

Lợi thế cạnh tranh làm cho những khái niệm này trở nên cụ thể và có thể thực hiện được. Cuốn sách này xứng đáng có một chỗ đứng riêng trong bộ sưu tập những chiến lược cốt lõi trong kinh doanh cho các nhà chiến lược.

Đọc thêm: 7 Chiến Lược Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Cho Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

 

Nguồn : Theo SAGA.VN