Làm Thế Nào Tối Đa Hóa Lợi Nhuận Trong Một Thị Trường Độc Quyền?

Nam Trần
25/08/2019 - 10:00 11882     0

Trong một thị trường độc quyền,chỉ có duy nhất một doanh nghiệp sản xuất một loại phẩm cho toàn thị trường Có sự phân biệt sản phẩm tuyệt đối vì không có sản phẩm thay thế. Một đặc điểm của công ty độc quyền là họ có thể tối ưu hóa lợi nhuận.

Bởi vì thị trường độc quyền không có đối thủ cạnh tranh nên một công ty độc quyền có thể kiểm soát giá cả và lượng cầu. Công ty độc quyền có thể tối đa hóa sản lượng khi chi phí cận biên của nó bằng với doanh thu cận biên.

Chi phí cận biên và doanh thu cận biên

Chi phí cận biên của quá trình sản xuất là sự thay đổi trong tổng chi phí phát sinh khi có sự thay đổi về số lượng hàng sản xuất. Trong các thuật ngữ tính toán, nếu đã có phương trình tính tổng chi phí, chi phí cận biên của một công ty được tính bằng cách lấy đạo hàm bậc một của số lượng.

Doanh thu cận biên là sự thay đổi trong tổng doanh thu phát sinh khi có sự thay đổi về số lượng sản xuất. Tổng doanh thu được tính bằng cách nhân giá của một đơn vị bán với tổng số lượng đã bán. Ví dụ: nếu giá của món hàng là 10 đô la và công ty độc quyền sản xuất 100 sản phẩm mỗi ngày, tổng doanh thu của nó là 1.000 đô la. Doanh thu cận biên của việc sản xuất 101 sản phẩm mỗi ngày là 10 đô la. Tuy nhiên, tổng doanh thu mỗi ngày tăng từ $ 1.000 lên $ 1,010. Doanh thu cận biên của một công ty cũng được tính bằng cách lấy đạo hàm bậc một  của phương trình tổng doanh thu.Cách tính lợi nhuận tối đa trong thị trường độc quyền

Trong một thị trường độc quyền, một công ty tối đa hóa tổng lợi nhuận của mình bằng cách khiến cho chi phí cận biên bằng với doanh thu cận biên và từ đó, tính ra giá của một sản phẩm cũng như số lượng sản phẩm cần phải sản xuất.

Ví dụ: giả sử phương trình tổng chi phí của công ty độc quyền là

P = 10Q + Q^2 

Mà trong đó:

P = giá

Q = số lượng

 

Phương trình cầu là:

P = 20 - QP = 20 Q

 

và tổng doanh thu (TR) được tính toán bằng phép nhân giữa  P với Q:

TR = P × Q

 

Do đó, phương trình tổng doanh thu là:

TR = 25Q - Q ^ 2

 

Công thức tính chi phí cận biên (MC) là:

MC = 10 + 2Q

 

Doanh thu cận biên (MR) là:

MR = 30 - 2Q

 

Lợi nhuận của công ty độc quyền được tính bằng cách lấy tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí. Lợi nhuận tối đa hóa được tính bằng cách lấy đạo hàm của phương trình này:

π = TR + TC

Mà trong đó:

π = lợi nhuận

TR = tổng doanh thu

TC = tổng chi phí

và đặt nó bằng không.

 

Do đó, lượng cung mà có thể tối đa hóa lợi nhuận của nhà độc quyền được tính bằng phương trình giữa MC với MR:

10 + 2Q = 30 - 2Q

 

Số lượng  phải sản xuất để thỏa mãn phương trình trên là 5. Số lượng này phải được thay vào phương trình cầu để tính giá cho một sản phẩm. Để tối đa hóa lợi nhuận của mình, công ty phải bán một đơn vị sản phẩm với giá 20 đô la. Tổng lợi nhuận của công ty này là 25, hoặc :

TR - TC = 100 - 75

Nguồn : Theo saga.vn
Nam Trần
Nam Trần

INFLATION Lạm phát là một hiện tượng kinh tế khi mà...
Xem thêm >>