Làm Thế Nào Để Xây Dựng Một Dự Án Cơ Cấu Vốn

Bích Ngọc
29/06/2020 - 07:00 129     0

Một dự án cơ cấu vốn là một hoạt động được thực hiện bởi một công ty mà yêu cầu có sự tài trợ từ một tổ hợp gồm khoản vay nợ, cổ phần và các nguồn khác.

 

Những nguồn này có thể đến từ bên ngoài, ví dụ như những định chế cho vay, và tỉ lệ vốn của những nguồn trên được gọi là chỉ số đòn bẩy. Để đưa  một dự án cơ cấu vốn đi vào hoạt động, những người quản lý của công ty phải sử dụng nhiều loại hình tài chính và khả năng sử dụng được những loại hình trên phụ thuộc vào một vài yếu tố.

1. Hạch toán ngân sách cho dự án mà bạn muốn thực hiện. Bạn sẽ phải yêu cầu những bản kê giá viết tay từ những nhà cung cấp nguyên liệu, bản báo giá từ các nhà thầu và phải tính toán khoảng thời gian cần thiết bạn và bất kì nhân sự được trả công nào liên quan đến cần. Chi phí cho giấy đăng kí và giấy phép, lương trả ngoài giờ, thuế bảng lương và các phúc lợi của nhân viên trong quá trình làm việc cũng sẽ phải được bao gồm.

2. Xác định giá trị cổ phần của công ty bằng cách tính tổng giá trị tài sản, bao gồm cả quyền mua cổ phiếu chưa được thực hiện, giá trị hàng tồn kho và lợi nhuận giữ lại. Điều này sẽ cho phép bạn xác định được khoản tiền mà bạn có thể kiếm về cho công ty sau khi giao bán cho nhà đầu tư cổ phần của công ty bạn. Phần trăm thu nhập đến từ cổ phiếu càng lớn đồng nghĩa với chỉ số đòn bẩy thấp hoặc là phần trăm tài sản cần phải thu được qua việc tạo ra các khoản nợ thấp.

3. Tính toán lượng cổ phần mà công ty sẵn sàng mạo hiểm vào việc tài trợ cho dự án. Việc huy động thêm vốn cổ đông có phí cho vay thấp hơn các kênh vay nợ tuy nhiên sẽ có rủi ro cao hơn. Bạn sẽ cần phải đưa ra những quyết định liên quan đến điều phối nguồn lực, tức là quyết định xem sẽ đề nghị bao nhiêu phần trăm giá trị của công ty cho một nhà đầu tư.

4. Hãy tính toán khoảng lợi nhuận từ việc đầu tư đến từ dự án, hay một cái tên khác là tỉ suất hoàn vốn nội bộ. Bạn sẽ cần thuyết phục những người cho vay nội bộ là dự án khả thi, bằng không họ sẽ khó lòng hỗ trợ bạn. Theo trường đại học Kinh Doanh Duke Fuqua , những dự án cơ cấu vốn thường sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn mức tỉ suất lợi nhuận tối thiểu, hay lãi suất ngưỡng, thường ở mức 8 đến 11%, tuỳ theo giá trị đầu tư đem lại ở trên thị trường chứng khoán.

5. Chọn một tổ hợp các loại hình thức huy động vốn mà có thể giúp giảm lãi suất ngưỡng đến mức thấp nhất có thể. Ví dụ, lãi suất của một khoản vay phi rủi ro, ngắn hạn từ một định chế cho vay uy tín là từ 3 đến 5%, tuy nhiên những khoản vay này sẽ cần bằng chứng xác minh rằng dự án sẽ đem lại khoản lợi tức thích đáng. Nếu dự án có tính rủi ro cao, và mức lợi tức đem lại thấp hơn mức mong đợi của người cho vay, bạn sẽ cần tiếp cận đến những nhà đầu tư mạo hiểm để có chỉ số đòn bẩy mà đem lại nhiều lợi tức hoặc chi phí hơn, cũng như rủi ro hơn.

6. Thực hiện kế hoạch, một khi các hình thức huy động cấu trúc vốn đã được thiết lập. Dự án của bạn sẽ cần được hoàn thành đúng thời hạn và trong hạn mức ngân sách để tránh tích tụ chi phí dư thừa, điều mà sẽ giảm thiểu phần lợi tức và tăng rủi ro về mặt tài chính.

Những thứ cần thiết

  • Bảng cân đối kế toán mới nhất
  • Máy tính
  • Bản báo giá nguyên vật  liệu
  • Thông tin về các định chế cho vay
  • Thông tin về các nhà đầu tư
 
Nguồn : Theo Saga.vn
Bích Ngọc
Bích Ngọc

Saga App

Saga App