Làm đề án - Viết các đề án kinh doanh hấp dẫn

Hà Phương
15/10/2020 - 07:00 349     0

Có vẻ như ngày càng có nhiều dự án thất bại do sự suy nghĩ không thấu đáo ngay từ khi bắt đầu ý tưởng một đề án.

 

TechRepublic chỉ ra rằng phần lớn lý do các dự án không thành công thất bại không phải do việc quản lý dự án không tốt, mà là do các quyết định thiếu sự cân nhắc liên quan đến sự đưa ra lựa chọn dự án.

 

Một đề án kinh doanh tốt là điều thiết yếu đối với bất  kỳ dự án nào, nhưng lại thường bị bỏ qua, đến nỗi mà nhiều người quản lý dự án không biết đến sự tồn tại hay biết về chức năng và mục đích của nó. Một đề án kinh doanh đầy đủ còn là một bản mẫu tiên quyết cho dự án họ 

 

Về cơ bản, một đề án kinh doanh có thể đưa ra những lí lẽ thuyết phục rằng dự án có thể hoạt động. Không thể kết luận rằng việc kết hợp một đề án kinh doanh là đúng hay sai  mặc dù có một số phương pháp như PRINCE2® dự đoán một công thức khá nghiêm ngặt với kết quả thử và kiểm tra tốt. Đề án kinh doanh đơn giản là một công cụ truyền thông được sử dụng để trình bày đề án và đưa ra lập luận cho từng dự án cụ thể để được hỗ trợ và / hoặc được thực hiện cũng như được tiến hành bởi những quỹ tài trợ quan trọng.

 

Nói chung, một đề án kinh doanh giúp tiếp cận được cơ hội để tạo doanh thu, cắt giảm chi phí hoặc mang lại một số lợi ích khác hoặc, nó có thể là để đáp ứng với một thay đổi bắt buộc và / hoặc sửa chữa sai. Đề án kinh doanh cung cấp lý do hoặc lập luận về lý do tại sao giải pháp hoặc dự án được đề xuất nên được thực hiện.

 

Một đề án kinh doanh phát triển tốt cung cấp cho những người ra quyết định tất cả thông tin cần thiết mà họ cần để đưa ra một quyết định 'mang tính chất đã lường trước', để đảm bảo rằng quyết định được đưa ra là tốt nhất cho tổ chức, ví dụ, người mà mang lại lợi nhuận cao nhất khiến các bên liên quan hạnh phúc.

 

Trọng tâm của tất cả các quyết định hợp lý là  một đề án kinh doanh được kiểm tra các lựa chọn, thu thập bằng chứng và xác định các nguồn tài nguyên cần thiết và lợi ích có thể đến từ nó. Một đề án kinh doanh được phát triển chuyên nghiệp đảm bảo đầu tư có mục tiêu tốt trong toàn tổ chức, giảm rủi ro, cải thiện sự liên kết chiến lược và tăng khả năng đạt được lợi nhuận dự kiến.

 

Trong khu vực công, đặc biệt là bây giờ với các biện pháp thắt lưng buộc bụng được giới thiệu bởi chính phủ Liên bang và dự kiến ​​cắt giảm ngân sách chính phủ, khi họ đầu tư, họ cần phải chứng minh rằng nó thực sự đáng giá - về cơ bản, họ cần chứng minh rằng họ đang chi tiêu tiền của công chúng một cách khôn ngoan.

Nhưng, làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng bạn đang xem xét một đề án kinh doanh tốt? Điều gì làm cho nó khách quan, cạnh tranh và hiệu quả và làm thế nào bạn có thể chắc chắn hội đồng quản trị hoặc đội ngũ quản lý cấp cao của bạn sẽ xác nhận đề án được thực hiện?

 

Chà, nó không hoàn toàn đơn giản vì nó có vẻ như không phải là tất cả, viết một đề án kinh doanh hấp dẫn có thể đảm bảo nguồn vốn, đảm bảo quản trị tốt và tuân thủ theo tổng thể. Nó ràng buộc các bên liên quan đảm bảo hỗ trợ và nó cung cấp cơ sở hoặc nền tảng cho việc quản lý sau cùng.

 

Mức độ chi tiết cần thiết trong đề án kinh doanh sẽ phụ thuộc vào mức độ phức tạp và chi phí của dự án hoặc sáng kiến ​​được đề xuất và chúng có thể trải từ các dự án lớn, các dự án phức tạp của chính phủ hoặc các quan hệ đối tác công / tư (PPP), các dự án khai thác nhiều tỷ đô la , tài trợ, tài trợ nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, sáng kiến ​​quản lý thay đổi, dự án xây dựng/cấu trúc từ nhà cao tầng đến nhà ở một tầng và nhiều hơn nữa trong chuỗi để yêu cầu tài trợ đào tạo phát triển chuyên nghiệp.

 

Có rất nhiều, rất nhiều đề án kinh doanh khác nhau được phát triển mỗi ngày. Thật không may, sự quan tâm,sự nỗ lực bỏ ra và chú ý tới các chi tiết có thể không thay đổi nhiều một trong những trường hợp này cho tới sau này.

 

Tương tự như vậy, những người viết và chuẩn bị viết các đề án kinh doanh cũng như những người đọc và đánh giá cũng rất khác nhau từ Giám đốc của các tập đoàn công  hoặc tư nhân, CFO và các nhóm hoặc ban quản lý cấp cao, Bộ trưởng Nhà nước hoặc Liên bang hoặc đại diện chính quyền địa phương, bác sĩ và nghiên cứu sinh và tương tự.

 

Có một số lượng lớn các biến thể trong tất cả những Kỹ năng và khả năng của người này để viết một trường hợp hấp dẫn, thực tế và khách quan và / hoặc để đọc và đánh giá đề ánkinh doanh nói trên và không có nghi ngờ gì tất cả chúng ta có thể làm điều đó tốt hơn.

 

Triển khai các đề án kinh doanh tốt hơn

Là một cách tiếp cận có hệ thống và khách quan cho tất cả các giai đoạn của quy trình phát triển đề án kinh doanh. Chương trình này được xây dựng xung quanh phương pháp thực hành tốt nhất của Kho bạc Vương quốc Anh để lập kế hoạch đề xuất chi tiêu và khiến các quyết định kinh doanh hiệu quả. Nó dựa trên Mô hình Năm trường hợp, cung cấp hướng dẫn từng bước để phát triển đề án kinh doanh, bằng cách:

 

  • Thiết lập một biện chứng rõ ràng để can thiệp - một đề án để thay đổi;
  • Đặt mục tiêu rõ ràng - những gì bạn muốn đạt được từ đầu tư;
  • Xem xét một loạt các giải pháp tiềm năng - đảm bảo cân bằng tối ưu giữa lợi ích, chi phí và rủi ro;
  • Đặt các sắp xếp tại chỗ để thành công trong việc đề xuất.

 

Triển khai các đề án kinh doanh tốt hơn 

Việc này sẽ cho phép tổ chức của bạn giảm chi phí bằng cách sử dụng một cách tiếp cận tiêu chuẩn, có thể mở rộng và nhất quán, hỗ trợ cho việc ra quyết định hiệu quả và hiệu suất.

 

Sơ đồ sau minh họa Năm trường hợp bao gồm Đề án kinh doanh đầy đủ:

 

Đề án kinh doanh dành cho ai?

 

  •       Chủ sở hữu có trách nhiệm cao cấp (SSC), Giám đốc chương trình, Quản lý PMO và Quản lý dự án
  •       Giám đốc Tài chính và Mua sắm và Lập kế hoạch và các nhà quản lý cấp cao khác tham gia lập kế hoạch & chiến lược
  •       Thành viên của Ban quản lý có trách nhiệm chiến lược phê duyệt đề xuất
  •       Quản lý đơn vị nghiên cứu và giám đốc cũng như nghiên cứu sinh và nhân viên
  •       Các nhà phát triển sản phẩm và doanh nhân mới đang tìm kiếm khởi nghiệp / tài trợ hạt giống / đầu tư mạo hiểm, v.v.
  •       Nhà văn đấu thầu và nhân viên PPP

 

Lập một đề án kinh doanh là một bước rất quan trọng khi bạn muốn bắt đầu kinh doanh. Hãy đón chờ những bài viết chi tiết hơn về cách lập một đề án kinh doanh hiệu quả nhé! 

 
Nguồn : Saga.vn
Hà Phương
Hà Phương