Kế Hoạch Chi Tiết Cho Sự Tăng Trưởng Kinh Tế Toàn Diện

29/01/2020 - 07:00 1901     0

Một cuộc khảo sát gần đây của cựu sinh viên Harvard Business School phát hiện ra rằng có tới 71% số người được hỏi cảm thấy việc kinh doanh của họ bị tổn hại do bất bình đẳng gia tăng, tầng lớp trung lưu không mấy ảnh hưởng trong khi nghèo đói ngày càng gia tăng hoặc bởi hoạt động kinh tế kém linh động. 66% người được hỏi cảm thấy rằng giải quyết những vấn đề này quan trọng hơn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Mặc dù vậy, quá nhiều tổ chức sử dụng lao động vẫn hoạt động như thể cải thiện hạnh phúc của công nhân và gia đình là công việc của người khác.

Suy nghĩ đó là một sai lầm. Lãnh đạo doanh nghiệp không chỉ là người chủ mà còn là thành viên hội đồng thường xuyên cho các tổ chức phát triển kinh tế khu vực, những người này có ảnh hưởng lớn đến chương trình nghị sự dân sự ở các thành phố và khu vực đô thị mà công ty của họ đặt trụ sở. Cùng với các đối tác trong chính phủ và khu vực phi lợi nhuận, họ có quyền thay đổi, mở rộng mục đích và thực tiễn phát triển kinh tế.

Trong một bài báo gần đây, tôi đặt ra bộ khung để phát triển kinh tế một lần nữa. Tôi cho rằng tăng trưởng khu vực bền vững cần phải cải thiện mức sống cho tất cả mọi người. Vấn đề kinh tế phải là ưu tiên cho các nhà hoạch định chính sách kinh tế và đối với doanh nghiệp. Nếu thế hệ công nhân tiếp theo không được chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng lớn, điều đó sẽ ngăn cản năng suất, mở rộng và duy trì ngành nghề. Nếu người dân thất nghiệp hoặc thiếu việc làm, họ không thể mua nhiều hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế sản xuất, làm tổn thương các doanh nghiệp nhỏ cũng như công việc kinh doanh. Sử dụng đất và cơ sở hạ tầng không hiệu quả  bao gồm cả tắc nghẽn mà nó có thể tạo ra như cản trở khả năng tiếp cận công việc, hạn chế năng suất và làm tổn hại đến các giá trị tài sản.

Tôi thừa nhận việc thúc đẩy kinh tế là một điều cần thiết, nhưng làm điều đó như thế nào lại là một điều khác. Trên khắp đất nước, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo nhân dân đang đặt ra một kế hoạch chi tiết để làm thế nào để mang lại sự tăng trưởng toàn diện hơn. Dưới đây là ba nội dung đã được trình bày:

Xác định mục tiêu đặt ra và đo lường nó

Thúc đẩy bao gồm kinh tế bắt đầu với sự đồng thuận về mục tiêu. Tại Minneapolis – St. Phao-lô, một nhóm đa số các bên liên quan từ phát triển kinh tế, từ thiện, kinh doanh, chính phủ và cộng đồng đến với nhau để đạt được sự đồng thuận trên hơn 50 chỉ số về tiến bộ kinh tế, xã hội và môi trường sẽ chỉ dẫn chiến lược khu vực của họ. Với mục tiêu cơ bản, họ đã quyết tâm kết hợp các chỉ số cơ bản để đo lường sự đổi mới, phát triển tài năng, tiếp cận việc làm và chất lượng công việc đồng thời tăng sự chú ý đến các biện pháp đói nghèo và bất bình đẳng dựa trên chủng tộc. Trang tổng quan khu vực mới bao gồm các chỉ số như “phần trăm dân số sinh ra ở nước ngoài trong độ tuổi 16–64 đang làm việc” và “khoảng cách nghề nghiệp giữa người da trắng và người da màu.” Tiến trình về kinh tế không thể bắt đầu cho đến khi các bên liên quan trên toàn khu vực đồng ý với mục tiêu tập thể và đặt ra để đạt được chúng.

Tập trung vào các ngành công nghiệp thực sự hỗ trợ mang lại việc làm tốt.

Không phải tất cả các công việc đều được tạo ra như nhau. Hầu hết một trong bốn người Mỹ trưởng thành làm việc tại chính quốc gia của mình có một công việc trả lương thấp hơn mức lương sống, và tỷ lệ việc làm có lương thấp trong nền kinh tế quốc gia ngày càng tăng. Theo một báo cáo của Dự án Luật Việc làm Quốc gia. Con số 2,3 triệu lao động làm việc trong các ngành công nghiệp với mức thu nhập thấp sẽ ngày càng gia tăng, trong khi chỉ có 1,2 triệu người làm việc trong các ngành công nghiệp có mức thu nhập ở mức trung bình cao. Phát triển kinh tế toàn diện cho tất cả các nhóm cần bắt đầu với sự sẵn có của các công việc có thể giúp người lao động thoát khỏi đói nghèo; các công việc không làm được điều đó sẽ không làm giảm đi khoảng cách chủng tộc hoặc tăng tính linh động trong hoạt động kinh tế. Để thúc đẩy sự việc đó, thì các nhà lãnh đạo phải ưu tiên các ngành công nghiệp cung cấp các công việc tốt, gia đình duy trì để tăng thu nhập bình quân đầu người.

Trong khi tìm cách tăng thêm cơ hội việc làm đối với các công việc này, các nhà lãnh đạo khu vực phải tìm cách thúc đẩy sự đổi mới và thương mại trong các cụm công nghiệp cốt lõi của họ, đặc biệt là các lĩnh vực được giao dịch và các ngành công nghiệp tiên tiến là R & D và STEM. Các ví dụ bao gồm CONNECT của San Diego, thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng bền vững giữa các công ty công nghệ cao và EWI ở Columbus, nghiên cứu công nghệ sản xuất tiên tiến cho ngành công nghiệp. Các nhà lãnh đạo trong cụm khoa học đời sống ở Indianapolis đã triển khai một danh mục chiến lược dưới sự bảo trợ của “BioCrossroads”, bao gồm hỗ trợ cho các doanh nhân, kết nối với vốn và các mối quan hệ tạo điều kiện giữa các doanh nghiệp liên quan, góp phần hình thành hơn 300 công ty. Những hợp tác này giúp tăng cường các cụm công nghiệp cốt lõi, tăng số lượng công việc gia đình trong một khu vực.

Đầu tư vào con người, bao gồm cả việc thông qua học nghề.

Công việc duy trì gia đình chỉ có thể mang lại lợi ích cho những người có kỹ năng để có được công việc tốt; phát triển kinh tế bao gồm một cam kết rõ ràng hơn trong việc phát triển kỹ năng. Ở Louisville và Lexington, các nhà sản xuất hàng đầu như GE Appliances và Lighting và Toyota Motor Manufacturing đã cùng nhau theo lời mời của các thị trưởng thành phố để khai thác sự hồi sinh trong sản xuấ. Những công ty và tổ chức đã thành lập Liên đoàn Giáo dục Sản xuất Tiên tiến Kentucky (KY FAME) để bảo trợ cho những người học nghề do nhà tuyển dụng tài trợ trong các công việc kỹ năng trung gian, áp dụng một mô hình được phát triển bởi Toyota. Hiện nay đã có 9 chương trình FAME mở rộng trên toàn tiểu bang, với hàng chục công ty hỗ trợ người học nghề được hưởng lương làm việc bán thời gian và tham dự các trường cao đẳng cộng đồng để minh chứng về mức độ liên kết với các công ty.

Đạt được tăng trưởng toàn diện không phải là dễ dàng, nhưng những nỗ lực sáng tạo này chứng minh tiềm năng cải tiến khi các doanh nghiệp, nhà lãnh đạo cộng đồng và các nhà hoạch định chính sách hợp tác cùng nhau. Hoặc đưa ra sự lựa chọn khác là tiếp tục tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn với chi phí của cộng đồng, thiếu bền vững - về mặt chính trị hay kinh tế.

Nguồn : THEO SAGA.VN