(Infographic) Trình Duyệt Mail Nào Đang Được Sử Dụng Nhiều Nhất?

14/01/2018 - 13:00 2700     0

Càng ngày càng có nhiều người sử dụng điện thoại di động để truy cập internet, marketer đã phải suy nghĩ lại việc làm thế nào và ở nơi đâu chúng ta tạo ra, chia sẻ, và tối ưu hóa nội dung trên web – bao gồm email. Trong một vài năm qua, chúng ta đã thấy một số thay đổi đáng chú ý trong cách mọi người kiểm tra và đọc mail của họ. Ví dụ, nhiều người mua Apple Watch thì thường sử dụng nó để kiểm tra email; Office 365 đã thay thế Oulook.com; và nhiều người hơn bao giờ hết sử dụng ứng dụng email trên smartphone của họ. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến thị phần của các trình duyệt email?

 

Như một phần của báo cáo “State of Email” (Tạm dịch: Trạng thái của Email) năm 2016, những người tại Litmus (công cụ đánh giá email) đã phân tích hơn 13 tỷ email được mở để xem những người đăng ký họ mở và đọc email ở đâu. Hãy kiểm tra kết quả infographic bên dưới để tìm hiểu số liệu thống kê thị phần của các trình duyệt mail đã thay đổi trong năm qua, và tại sao những thay đổi này xảy ra và chúng ảnh hưởng như thế nào điến các chiến dịch email của bạn.

Nguồn : Theo SAGA.VN

Saga App

Saga App