(Infographic) Những Kỹ Năng Nghề Nghiệp Mà Thị Trường Lao Động Khó Đáp Ứng

Hồ Bắc
27/04/2015 - 14:34 5879     0

Là một phần trong kế hoạch xếp hạng 122 chương trình kinh doanh hàng đầu, Bloomberg đã khảo sát 1.320 nhà tuyển dụng làm việc tại hơn 600 công ty để tìm hiểu xem: những kỹ năng nào mà những người sử dụng lao động mong muốn nhưng thị trường không thể đáp ứng – và trường kinh doanh nào có thể đáp ứng nhu cầu thị trường một cách tốt nhất.

Các trường kinh doanh được cho là nơi cung cấp cho sinh viên kĩ năng và kiến thức cơ bản mà có thể đáp ứng được nhu cầu của các công ty nói chung. Nhưng nhiều nhà tuyển dụng cho biết, các công ty hiện vẫn đang ráo riết săn lùng những cá nhân sở hữu một số kĩ năng hiếm mà thậm chí rất ít cử nhân tốt nghiệp với bằng MBA có được.

Là một phần trong kế hoạch xếp hạng 122 chương trình kinh doanh hàng đầu, Bloomberg đã khảo sát 1.320 nhà tuyển dụng làm việc tại hơn 600 công ty để tìm hiểu xem: những kỹ năng nào mà những người sử dụng lao động mong muốn nhưng thị trường không thể đáp ứng – và trường kinh doanh nào có thể đáp ứng nhu cầu thị trường một cách tốt nhất.

Biểu đồ thể hiện khoảng cách giữa nhu cầu về kỹ năng ứng viên và thực tế thị trường lao động*Ngôi sao biểu thị kỹ năng càng tiến về phía bên trái thì càng ít được tìm kiếm, tiến về bên phải thể hiện được tìm kiếm nhiều. Tương tự, hình vẽ tiến lên trên biểu thị các kỹ năng không phổ biến (ít người có), tiến xuống dưới thể hiện nhiều người tốt nghiệp với bằng MBA sở hữu kỹ năng này.

1. Tất cả các ngành và lĩnh vực

 

2. Ngành Năng lượng

3. Ngành Tiêu dùng

4. Ngành Tư vấn

5. Ngành Hóa chất

6. Ngành Giao thông Vận tải

7. Ngành Công nghệ

8. Lĩnh vực Bán lẻ

9. Ngành Dược phẩm 

10. Lĩnh vực Sản xuất

11. Lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe

12. Lĩnh vực Dịch vụ Tài chính

Bảng xếp hạng các trường đào tạo được kỹ năng thị trường tìm kiếm

Bloomberg đã chọn ra từ một đến ba kỹ năng mà mỗi một ngành hay lĩnh vực cần nhất. Tám nhà tuyển dụng làm việc tại 8 ngành/lĩnh vực khác nhau, với kinh nghiệm tiếp xúc với nhiều sinh viên mới tốt nghiệp, đã xếp hạng các trường đào tạo được loại kỹ năng mà họ cần. 

Ngành Tư vấn

a/ Giải quyết vấn đề sáng tạo

 1. MIT (Sloan)
 2. Stanford
 3. Harvard

b/ Tư duy chiến lược

 1. Harvard
 2. Pennsylvania (Wharton)
 3. Virginia (Darden)

c/ Kỹ năng giao tiếp

 1. London
 2. Harvard
 3. Western (Ivey)

Ngành Công nghệ

a/ Kỹ năng giao tiếp

 1. Duke (Fuqua)
 2. UC Berkeley (Haas)
 3. Northwestern (Kellogg)

b/ Kỹ năng lãnh đạo

 1. Michigan (Ross)
 2. UC Berkeley (Haas)
 3. Harvard

c/ Giải quyết vấn đề sáng tạo

 1. Michigan (Ross)
 2. UT Austin (McCombs)
 3. UC Berkeley (Haas)

Ngành Tiêu dùng

Tư duy chiến lược

 1. Harvard
 2. Northwestern (Kellogg)
 3. Dartmouth (Tuck)

Ngành Năng lượng

Kỹ năng lãnh đạo

 1. UT Austin (McCombs)
 2. Rice (Jones)
 3. Pennsylvania (Wharton)

Lĩnh vực Dịch vụ Tài chính

a/ Kỹ năng giao tiếp

 1. Dartmouth (Tuck)
 2. UT Austin (McCombs)
 3. Northwestern (Kellogg)

b/ Tư duy chiến lược

 1. Georgetown (McDonough)
 2. Northwestern (Kellogg)
 3. MIT (Sloan)

c/ Động lực/ Nỗ lực

 1. Cornell (Johnson)
 2. UT Austin (McCombs)
 3. Dartmouth (Tuck)

Lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe

Kỹ năng lãnh đạo

 1. UNC (Kenan-Flagler)
 2. Michigan (Ross)
 3. Duke (Fuqua)

Lĩnh vực Sản xuất

Tư duy chiến lược

 1. Harvard
 2. Northwestern (Kellogg)
 3. Duke (Fuqua)

 

Nguồn : Bloomberg
Hồ Bắc

Saga App

Saga App