(Infographic) Mark Zuckerberg Khởi Đầu Sự Nghiệp Như Thế Nào?

Hồ Bắc
26/07/2015 - 22:00 4518     0

Bạn đã xem bộ phim "The Social Network" chưa? Đừng tin, đó không phải là cách Mark Zuckerberg khởi đầu sự nghiệp.

Nguồn : Theo Saga.vn
Hồ Bắc

Saga App

Saga App