(Infographic) Đánh Giá Mức Độ Stress Của Bản Thân

Tuấn Anh
18/08/2017 - 09:10 5996     0

Bạn chỉ đang hơi bị stress hay đã stress nặng? Đôi khi thật khó để chỉ ra sự khác biệt. Sơ đồ này sẽ giúp bạn xác định những yếu tố có thể khiến bạn phải chịu những căng thẳng và lo lắng mỗi ngày.

Infographic này được thực hiện bởi trang web Pound Place, nước Anh, với nhiều thông tin rất chi tiết và thú vị được cung cấp từ Hội Kiểm soát Stress (Stress Management Society) và Hiệp hội Tư vấn và Liệu pháp Tâm lý Anh Quốc. Sơ đồ bắt đầu với một câu hỏi rất đỗi quen thuộc: Trong thời gian qua bạn ngủ có ngon không? Từ đó sẽ là các câu hỏi về thói quen sử dụng rượu bia, đời sống xã hội và tình cảm nói chung. Ở cuối sơ đồ, bạn sẽ có được một đánh giá về mức độ stress của mình và những việc cần làm để cải thiện tình hình.

Mặc dù bạn có thể không cần một infographic để xác định mức độ stress của mình, sơ đồ dưới đây vẫn rất hữu ích để bạn nhận ra các triệu chứng và nguyên nhân cho tình trạng của mình.

Nguồn : Theo SAGA.VN
Tuấn Anh