(Infographic) Các Chủ Doanh Nghiệp Nhỏ Bắt Đầu Kinh Doanh Như Thế Nào

27/07/2018 - 07:00 5741     0

Hầu hết các chủ doanh nghiệp nhỏ đã làm việc toàn thời gian trong khi bắt đầu công ty của riêng họ, theo nghiên cứu gần đây của Paychex. Báo cáo được dựa trên dữ liệu từ cuộc khảo sát 413 người ở Hoa Kỳ, sở hữu một doanh nghiệp có dưới 500 nhân viên.

Khoảng 59% số người được hỏi cho biết họ đã làm việc toàn thời gian trong khi bắt đầu xây dựng doanh nghiệp của riêng mình.

Lý do các chủ doanh nghiệp nhỏ bắt đầu các công ty của riêng họ thì được chia theo ngành, theo kết quả cuộc khảo sát.

Ví dụ, 53% các chủ doanh nghiệp nhỏ ngành marketing và quảng cáo bắt đầu công ty riêng của họ để có giờ giấc linh hoạt hơn, trong khi 53% chủ doanh nghiệp nhỏ ngành công nghệ bắt đầu công ty riêng của mình để theo đuổi niềm đam mê

Khoảng 44% chủ doanh nghiệp nhỏ nhận được tài trợ từ gia đình, và 29% là họ tự bỏ vốn 

Khoảng 24% chủ doanh nghiệp nhỏ cho biết thách thức lớn nhất  trong việc bắt đầu công ty của họ là việc giành được hoặc giữ khách hàng 

Nguồn : Theo SAGA.VN

Saga App

Saga App