(Infographic) 10 Sai Phạm Tồi Tệ Nhất Trong Lịch Sử Kế Toán Doanh Nghiệp Trên Thế Giới

Hồ Bắc
09/07/2015 - 22:00 6761     0

Xét đến các sự kiện có tính chất nghiêm trọng gần với các vụ khủng bố trong hơn nửa thập kỉ vừa qua, thì đó hẳn phải là sự tham lam và bất lương của các công ty. Rất nhiều những vụ bê bối kế toán lớn nhất xảy ra trong lịch sử của các công ty lớn đã diễn ra trong thời gian này. Chúng tôi xin giới thiệu 10 phi vụ bê bối để lại ảnh hưởng nghiệm trọng nhất trong bài viết dưới đây.

*Chú thích:

SEC (Securities And Exchange Commission): Ủy ban chứng khoán nhà nước

Ponzi Scheme (Lừa đảo kim tự tháp): Trong đó những nhà đầu tư trước được trả những khoản lời lớn bằng tiền của những nhà đầu tư sau, trong khi có thể thực sự không có hoạt động đầu tư nào. Diễn giải một cách đơn giản là một người nào đó sẽ tự nhận có tài đầu tư/kinh doanh, dụ người khác góp vốn, đưa tiền để họ đầu tư với đầy sự hứa hẹn sẽ có lãi rất nhiều cho các nhà đầu tư góp vốn. Vấn đề ở đây là người thu vốn đó, không có tài kinh doanh hay đầu tư, chỉ giỏi đi dụ người khác và lấy tiền mà thôi.

 

Nguồn : Theo Saga.vn
Hồ Bắc