Công ty Fine Intelligence
Công ty Cổ phần dịch vụ thông tin kinh tế và tài chính
Tên tiếng Anh: Fine Intelligence JSC
Tên viết tắt: Fine Intel
Loại công ty: Cổ phần
Năm thành lập: 2007
Ngành: Giáo dục
Trụ sở chính: 229 Mountbatten Road, #02-14 Mountbatten Square, Singapore 398007
Website: www.finance-edu.vn
Email: info@finance-edu.vn

Giới thiệu

Công ty Cổ phần dịch vụ thông tin kinh tế và tài chính (Fine Intelligence) được thành lập vào năm 2007 nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường tài chính và nền kinh tế đang phát triển bùng nổ tại Việt Nam.

Sản phẩm và dịch vụ

Các chương trình đào tạo:

  • Quản trị doanh nghiệp
  • Kế toán tài chính doanh nghiệp
  • Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
  • Giám đốc tiếp thị
  • Digital Marketing
  • Đào tạo an ninh
  • Quản lý dự án
  • Kỹ năng mềm
  • Các khóa học theo yêu cầu

 

 Bình luận