Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc

19/01/2019 - 12:00 848     0

"Nếu bạn kiên nhẫn không bỏ cuộc, nếu bạn kiên định tiến lên phía trước với một thái độ tích cực, kỳ tích sẽ xảy ra, phép màu sẽ xảy ra. Không gì là không thể." Bởi vì cuộc sống là một món quà, món quà dành tặng cho những ai luôn biết cố gắng và không nản lòng.


► Watch all our inspirational videos/ Xem tất cả các Video Inspiration của chúng tôi tại:
https://goo.gl/ScBuHs

► Subscribe Here/ Đăng ký theo dõi tại đây:
https://goo.gl/sMKZUw

Share this video. Spread the motivation.

Nguồn : Theo SAGA.VN