Dự báo doanh số: Ý nghĩa, tầm quan trọng và các phương pháp

Nam Trần
08/07/2020 - 07:00 49477     0

Sau khi đọc bài viết này, bạn được học về:

 1. Ý nghĩa của Dự báo doanh số
 2. Tầm quan trọng của Dự báo doanh số
 3. Các yếu tố được xem xét 
 4. Các loại 
 5. Các phương pháp 
 6. Các yếu tố 
 7. Quy trình 
 8. Lựa chọn 
 9. Sử dụng 
 10. Dữ liệu thống kê 
 11. Các ứng dụng.

 

 

Ý nghĩa của việc dự báo doanh số:

Bất kỳ dự báo nào cũng có thể được gọi là một chỉ báo về những gì có thể xảy ra trong một khoảng  thời gian trong tương lai đối với một lĩnh vực cụ thể. Do đó, dự báo doanh số cho ta biết có bao nhiêu sản phẩm có khả năng bán được trong một khoảng thời gian tương lai trong một thị trường cụ thể ở một mức giá đã được xác định trước.

 

Dự báo doanh số chính xác là điều cần thiết cho một doanh nghiệp cho phép nó sản xuất số lượng sản phẩm cần thiết vào đúng thời điểm. Hơn nữa,doanh nghiệp có thể chuẩn bị trước số lượng nguyên liệu thô, thiết bị, nhân công...v.v cần thiết. Một số công ty sản xuất trên cơ sở các đơn đặt hàng từ khách hàng, nhưng nhìn chung, công ty thường sản xuất vật liệu để đón trước làn sóng nhu cầu trong tương lai.

Dự báo có nghĩa là ước tính số lượng, loại và chất lượng công việc trong tương lai, ví dụ: bán hàng. Đối với bất kỳ doanh nghiệp về sản xuất nào, việc đánh giá các xu hướng thị trường một cách đầy đủ là rất cần thiết. Một cam kết về phía bộ phận bán hàng và kế hoạch tương lai của toàn bộ bộ phận sản xuất phụ thuộc vào dự báo này.

 

Ban điều hành cho một công ty cần chuẩn bị dự báo thị phần của doanh nghiệp có thể có được trên thị trường trong giai đoạn dự báo. Nói cách khác, dự báo doanh số là ước tính tiềm năng bán hàng của công ty trong tương lai. Tất cả các kế hoạch được dựa trên các dự báo doanh số.Dự báo này giúp cho ban điều hành xác định doanh thu dự kiến, doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu với bao nhiêu nhân sự, máy móc và tiền bạc.Do đó, chúng ta có thể có định nghĩa về dự báo doanh số là, ước tính loại, số lượng và chất lượng bán hàng trong tương lai. Mục tiêu cho bộ phận bán hàng được quyết định trên cơ sở dự báo này và những dự báo này cũng giúp ích trong việc lập kế hoạch phát triển các mặt hàng mũi nhọn trong tương lai. Dự báo doanh số tạo cơ sở cho các mục tiêu sản xuất.

Từ những nội dung đã có ở trên cũng như nhìn vào tầm quan trọng của nó, dự báo doanh số phải chính xác, đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với điều kiện kinh tế Do đó, chúng ta có thể nói rằng một bản dự báo doanh số là một sự ước tính về số lượng bán hàng trong một giai đoạn tương lai cụ thể theo một kế hoạch hoặc chương trình marketing được đề xuất. Dự báo doanh số cũng có thể được định nghĩa là, ước tính doanh số tính theo tiền hoặc đơn vị có thể quy đổi được trong một giai đoạn tương lai cụ thể theo kế hoạch hoặc chương trình marketing được đề xuất và theo một tập hợp giả định về tình hình kinh tế và các tác động của môi trường khác.Tầm quan trọng của dự báo doanh số:

Dự báo doanh số là một chức năng rất quan trọng đối với bộ phận sản xuất, vì nó hữu ích theo những cách sau:

 

(i) Nó giúp xác định khối lượng sản xuất  phù hợp với khả năng cơ sở vật chất như thiết bị, vốn, nhân lực, không gian, v.v.

 

(ii) Nó tạo thành một cơ sở của ngân sách bán hàng, ngân sách sản xuất, ngân sách tự nhiên, vv(iii) Nó giúp đưa ra quyết định về việc nên mở rộng nhà máy và thay đổi trong hỗn hợp sản xuất hoặc nên chuyển hướng nguồn lực của mình để sản xuất các sản phẩm khác.

 

(iv) Nó giúp trong việc đề ra các chính sách.

 

(v) Nó tạo điều kiện thuận lợi trong việc quyết định mức độ quảng cáo, v.v.

(vi) Dự báo doanh số là một cam kết về phía bộ phận bán hàng và nó phải đạt được trong thời hạn nhất định.

 

(vii) Dự báo doanh số giúp chuẩn bị lịch trình sản xuất và mua hàng.

 

(viii) Dự báo doanh số chính xác là một sự hỗ trợ rất tốt cho việc đưa ra quyết định.(ix) Nó giúp định hướng marketing, sản xuất và các hoạt động kinh doanh khác để đạt được các mục tiêu về doanh số.

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến dự báo doanh số:

Các yếu tố sau đây cần được xem xét trong khi đưa ra dự báo doanh số:

 

1. Đối thủ cạnh tranh:

 

Để đánh giá nhu cầu, đây là yếu tố chính để biết về các đối thủ cạnh tranh đã và đang tồn tại trên thị trường cũng như các chương trình tương lai, chất lượng sản phẩm, doanh số bán hàng của họ. Ý kiến của khách hàng về các sản phẩm của các đối thủ khác có liên quan đến sản phẩm do công ty sản xuất cũng phải được xem xét.

 

2. Thay đổi trong công nghệ:

Với sự tiến bộ của công nghệ, các sản phẩm mới đang xuất hiện trên thị trường và sở thích của của người tiêu dùng cũng thay đổi theo sự tiến bộ và thay đổi của công nghệ.3. Hành động của chính phủ:

 

Khi chính phủ sản xuất hoặc mua và sau đó tùy thuộc vào chính sách và quy tắc của chính phủ, doanh số bán hàng cũng bị ảnh hưởng.

4. Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc sản xuất :

 

Những yếu tố này liên quan đến sự thay đổi công suất của nhà máy, thay đổi giá do thay đổi chi tiêu, thay đổi trong hỗn hợp sản phẩm, v.v.

 

Dự báo doanh số chính xác là điều cần thiết cho một doanh nghiệp cho phép nó sản xuất số lượng cần thiết vào đúng thời điểm. Hơn nữa, nó giúp doanh nghiệp chuẩn bị trước cho nguyên liệu thô, thiết bị, lao động, vv Nhiều công ty sản xuất theo đơn đặt hàng, nhưng nói chung, mọi công ty đều sản xuất nguyên liệu trước để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

 

Các loại dự báo doanh số:

Có hai loại dự báo:

 

1. Dự báo ngắn hạn và

 

2. Dự báo dài hạn.
1. Dự báo ngắn hạn:

 

Dự báo ngắn hạn là dự báo doanh số trong một khoảng thời gian : ba tháng, sáu tháng hoặc một năm. Nhìn chung, thời hạn 1 năm là  phổ biến nhất. Thời kỳ phụ thuộc vào bản chất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu nhu cầu dao động từ tháng này sang tháng khác, dự báo chỉ có thể được thực hiện cho một thời gian ngắn.

 

Mục đích của dự báo ngắn hạn:

 

1. Áp dụng chính sách sản xuất phù hợp để tránh vấn đề sản xuất thừa và cung cấp thiếu nguyên liệu thô, máy móc v.v.

 

2. Để giảm chi phí nguyên liệu, máy móc, vv

 

3. Để kiểm soát hàng tồn kho với số lượng thích hợp.

 

4. Để đặt mục tiêu bán hàng sao cho hợp lí.

 

5. Để có sự kiểm soát thích hợp.

 

6. Chuẩn bị trước cho các yêu cầu về tài chính để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.
2. Dự báo dài hạn:

 

Dự báo trong một khoảng thời gian 5, 10 và thậm chí 20 năm. Thời gian ở đây cũng phụ thuộc vào bản chất của doanh nghiệp, nhưng sau 12 năm, tương lai được coi là không chắc chắn. Nhưng trong nhiều ngành công nghiệp như đóng tàu, nhà máy lọc dầu, công nghiệp sản xuất giấy, cần phải dự báo dài hạn vì tổng chi phí đầu tư cho thiết bị là khá cao.

 

Mục đích của dự báo dài hạn:

 

1. Lập kế hoạch cho đơn vị sản xuất mới hoặc mở rộng đơn vị hiện có để đáp ứng nhu cầu.

 

2. Để lập kế hoạch yêu cầu tài chính dài hạn.

 

3. Để đào tạo nhân sự để có thể đáp ứng yêu cầu nhân lực trong tương lai.Phương pháp được sử dụng để dự báo doanh số:

Sau đây là các phương pháp thường được sử dụng để dự báo doanh số:

 

1. Khảo sát góc nhìn của người mua:

Đây là phương pháp trực tiếp để đưa ra dự báo trong ngắn hạn, trong đó khách hàng được hỏi họ đang muốn mua gì trong tương lai gần, ít nhất là trong vòng một năm tới. Trong phương pháp này, tất cả phụ thuộc vào người tiêu dùng, họ có thể đánh giá sai hoặc đưa ra định hướng sai hoặc có thể không chắc chắn về số lượng mà họ sẽ mua trong tương lai gần.

 

Những nhược điểm của phương pháp này có thể kể đến như sau:

 

1. Ý định mua hàng của người tiêu dùng là bất ổn.

 

2. Khi người tiêu dùng phải lựa chọn giữa các lựa chọn thay thế khác nhau, họ không thể nhìn thấy trước sự lựa chọn của họ.

 

3. Người mua có thể mong muốn mua một sản phẩm nhưng do một số hạn chế nhất định, họ có thể không đủ khả năng để mua chúng.2. Ý kiến ​​tập thể hoặc khảo sát lực lượng bán hàng:

 

Phương pháp dự báo này phụ thuộc vào ước tính của nhân viên bán hàng cho các khu vực tương ứng của họ, bởi vì nhân viên bán hàng gần với khách hàng nhất, do đó họ có thể ước tính đúng hơn về phản ứng của người tiêu dùng về sản phẩm và các yêu cầu trong tương lai.

 

Tất cả các ước tính của nhân viên bán hàng được thống nhất để ra được tổng doanh số ước tính. Ước tính cuối cùng này sau đó trải qua kiểm tra máy tính để hạn chế sự sai lệch quá mức từ phía các nhân viên bán hàng.

 

Các ước tính sửa đổi sau đó một lần nữa được kiểm tra của các yếu tố như thay đổi dự kiến ​​trong thiết kế, thay đổi giá cả, quảng cáo, cạnh tranh, sức mua của người dân địa phương, việc làm, dân số, v.v.

 

Phương pháp này của ý kiến ​​tập thể lợi dụng trí tuệ tập thể của nhân viên bán hàng, giám đốc điều hành cấp cao như giám đốc sản xuất, quản lý bán hàng, quan chức tiếp thị và quản lý.

 

Ưu điểm:

 

1. Phương pháp này đơn giản và không yêu cầu kỹ thuật thống kê.

 

2. Các dự báo dựa trên kiến ​​thức của nhân viên bán hàng, những người trực tiếp chịu trách nhiệm bán hàng.

 

3. Trong thực tế, phương pháp này rất hữu ích trong trường hợp sản phẩm mới.

 

Nhược điểm:

 

1. Phương pháp này chỉ hữu ích cho dự báo ngắn hạn, tức là tối đa trong một năm.

 

2. Vì dự báo phụ thuộc vào ước tính của nhân viên bán hàng và nếu hạn ngạch bán hàng được cố định thì họ, nói chung là không ước tính được dự báo.

 

3. Vì nhân viên bán hàng không có kiến ​​thức về những thay đổi kinh tế, ước tính của họ có thể không chính xác.

 

4. Vì dự toán là công việc toàn thời gian, chất lượng để nhìn vào tương lai phải thuộc về các nhân viên bán hàng.

 

3. Dự đoán xu hướng:

 

Các công ty được thành lập có dữ liệu đáng kể về doanh số, những dữ liệu này được sắp xếp theo thứ tự thời gian, được gọi là chuỗi thời gian. Do đó, hàng loạt chuỗi thời gian được phân tích trước khi đưa ra dự báo.

 

Có một phương pháp phổ biến được gọi là ‘Dự đoán xu hướng. Trong phương pháp này, đường xu hướng được chiếu bằng một số phương pháp thống kê, nói chung, bằng phương pháp bình phương tối thiểu.

 

Dự báo chuỗi thời gian là đặc điểm nhu cầu theo thời gian. Những dữ liệu chuỗi thời gian này được phân tích để dự báo mức độ hoạt động trong tương lai. Dữ liệu chuỗi thời gian đề cập đến một tập hợp các giá trị của một số biến được đo tại các khoảng thời gian cách đều nhau như mức sản xuất hàng tháng, nhu cầu trên thị trường, v.v.

 

Các nhu cầu có các mẫu sau:

 

(i) Mô hình cố định:

 

Tham khảo hình 42.4. Trong mô hình này nhu cầu vẫn không đổi trong suốt thời gian.

 

(ii) Mô hình xu hướng:

 

Nó đề cập đến sự tăng trưởng hoặc suy giảm dài hạn ở mức trung bình của nhu cầu, như trong hình 42.5.

(iii) Mô hình theo mùa:

 

Nó đề cập đến sự biến động nhu cầu lặp đi lặp lại hàng năm có thể được gây ra bởi thời tiết, văn hóa hoặc các yếu tố khác. (Tham khảo hình 42.6)

(iv) Mô hình chu trình:

 

Chu kỳ kinh doanh đề cập đến độ lệch lớn so với giá trị nhu cầu thực tế do ảnh hưởng môi trường phức tạp. Tham khảo hình 42.7. Chúng tương tự như các thành phần ở mô hình theo mùa, ngoại trừ tính thời vụ xảy ra đều đặn và có thời lượng không đổi trong khi nó thay đổi cả về thời gian và thời gian xảy ra.

 

(v) Kết hợp các mô hình khác nhau:

 

Trong dự báo dài hạn ( hơn 2 năm) các yếu tố vụ mùa bị bỏ qua và tập trung vào thành phần xu hướng với sự chú ý nhỏ vào chu kỳ kinh doanh. Trong dự báo trung hạn (vài tháng đến 2 năm), yếu tố xu hướng trở nên ít quan trọng hơn và các yếu tố theo mùa và ngẫu nhiên được coi trọng hơn.Trong thời hạn ngắn (một tuần đến 3 tháng) mối quan tâm chính là biến động ngẫu nhiên. Nói chung khi một mối quan tâm kinh doanh đang hoạt động, sự kết hợp của xu hướng và các biến thể theo mùa được coi trọng. Một mô hình như vậy được hiển thị trong Hình 42.8.

 

Ví dụ 1:Doanh số hàng năm của một công ty như sau:

 

Doanh số hàng năm của một công ty

Theo phương pháp bình phương tối thiểu, tìm các giá trị xu hướng cho mỗi năm năm. Đồng thời cũng ước tính được doanh số hàng năm cho năm 1973.

Lời giải:

 

Dự báo cho năm 1973 sẽ là

 

Y 1973 = 45 + 5 (6) = 75.000 Rs

 

4. Các chỉ số kinh tế:

 

Trong phương pháp này, việc dự báo phụ thuộc vào các chỉ số kinh tế nhất định, thường được Tổ chức Thống kê Trung ương công bố theo dự toán thu nhập quốc dân.Một số chỉ số này là:

 

1. Thu nhập cá nhân cho nhu cầu tiêu thị của khách hàng.

 

2. Thu nhập nông nghiệp cho nhu cầu đầu vào nông nghiệp, thực hiện, vv

 

3. Hợp đồng xây dựng được phê chuẩn do nhu cầu vật liệu xây dựng.

 

4. Đăng ký xe ô tô cho nhu cầu phụ kiện, xăng dầu v.v.

 

Việc dự báo được thực hiện với sự trợ giúp của các phương trình bình phương nhỏ nhất. Các ví dụ minh họa dưới đây sẽ đưa ra một ý tưởng, cách dự báo được thực hiện. Phương pháp này có một số hạn chế, tương tự như vậy.

1. Chỉ tiêu kinh tế phù hợp rất khó tìm ra.

 

2. Đối với các sản phẩm mới hơn, không có dữ liệu trong quá khứ.Ví dụ 2:

 

Giả sử một công ty đang sản xuất ô tô và tìm thấy mối quan hệ giữa bán ô tô và nhu cầu cho ô tô.


Doanh số bán hàng trong năm năm qua là:

Tìm mối quan hệ giữa chỉ số nhu cầu và doanh số bán ô tô. Hơn nữa, đưa ra một dự báo cho năm 1975; giả sử chỉ số nhu cầu tăng lên 210. Sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu.

 

Do đó phương trình (vi) là mối quan hệ giữa Chỉ số nhu cầu và doanh số.

 

Dự báo cho năm 1975 với chỉ số nhu cầu 210.

 

Y = 53,6 + 0,66 (210) = 192 ô tô.

 

Các yếu tố của một dự báo bán hàng tốt:

Bốn yếu tố sau được đề xuất để áp dụng phương pháp dự báo bán hàng:

 

1. Độ chính xác:

 

Phương pháp trước đó phải được kiểm tra vì muốn chính xác bằng cách quan sát rằng các dự đoán được thực hiện trong quá khứ có chính xác hay không.

 

2. Đơn giản:

 

Phương pháp phải đơn giản và dễ hiểu. Nó sẽ làm hài lòng những người quản lý hàng đầu.

 

3. Kinh tế:

 

Đối với một công việc nhận được, chi phí là một yếu tố chính vì vậy phương pháp được áp dụng nên xem xét chi phí tối thiểu.

 

4. Phù hợp, sẵn có:

 

Kỹ thuật phải có khả năng tạo ra kết quả có giá trị một cách nhanh chóng. Kỹ thuật cần nhiều thời gian để tạo ra thông tin hữu ích là không nên được sử dụng

 

Quy trình lập dự báo doanh số:

1. Cho biết dự báo là ngắn hạn hay dài hạn, mục tiêu của nó, chỉ cho một cam kết duy nhất hoặc cho toàn ngành.2. Chọn một phương pháp dự báo tốt.

 

3. Chọn các biến khác nhau đang ảnh hưởng đến dự báo.

 

4. Thu thập dữ liệu cho các biến khác nhau.

 

5. Xác định mối quan hệ tốt nhất có thể bằng một số phương pháp thống kê giữa các biến khác nhau.

 

6. Đưa ra dự báo và giải trình kết quả.

 

Các điểm sau phải được làm rõ trước khi đưa ra dự báo:

 

1. Dự báo phải được thực hiện dưới dạng rupee của khối lượng bán hoặc theo đơn vị.

 

2. Dự báo phải được thực hiện trên cơ sở hàng năm và sau đó được chia tiếp theo yêu cầu, tức là theo tháng, theo tuần, hoặc trên cơ sở các hồ sơ của năm trước.

 

3. Dự báo cho sản phẩm mới theo tháng, có thể được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu liên quan đến sản xuất khác hoặc bằng khảo sát.

 

4. Dự báo phải được thực hiện theo các nhóm sản phẩm và bị hỏng cho từng sản phẩm, việc phân chia có thể theo kích cỡ, nhãn hiệu, dây cáp, màu sắc, vv Một ví dụ điển hình cho thấy cách phân chia nhóm sản phẩm.Ví dụ 3:

 

Trong bảng, một số bản ghi năm ngoái trước đó được hiển thị. Bây giờ nếu dự báo cho nhóm sản phẩm cho năm 1975 là 150.000 rupee, thì hãy chia nhóm sản phẩm này và tìm dự báo cho sản phẩm Y.Bây giờ dự báo có thể bị phá vỡ trong hai điều kiện:

 

(i) Theo xu hướng, giả sử doanh số tăng theo xu hướng, thì năm nay tỷ lệ bán sản phẩm X sẽ là 26%.

 

(ii) Theo trung bình, tỷ lệ trung bình trong ba năm qua là 22%.Do đó, dự báo cho sản phẩm X theo xu hướng là 39.000 Rupee và theo trung bình là 33.000 Rupee, tức là 26% và 22% của 1,50.000 tương ứng.

 

Các phần sau phải được xem xét trước khi đưa ra dự báo về sản phẩm mới:

 

1. Đối xử với nhu cầu về sản phẩm mới như một sản phẩm cũ hiện có.

 

2. Hãy coi sản phẩm mới là sự thay thế cho một số sản phẩm hiện có.

 

3. Ước tính nhu cầu bằng cách thực hiện yêu cầu từ người mua.

 

4. Cung cấp các sản phẩm mới để bán trong một thị trường mẫu.

 

5. Khảo sát phản ứng của khách hàng thông qua các đại lý.

 

Lựa chọn của một dự báo:

Có một số hướng dẫn để chọn dự báo từ các dự báo có sẵn, một trong số đó là như sau:

 

1. Ưu tiên những dự báo có lý do dự báo cơ bản.

 

2. Thích những dự báo được chuẩn bị bởi nhân viên có trình độ, vì tương lai không chắc chắn, anh ta phải cho biết các giả định của mình dựa trên dự báo nào.

 

3. Nhìn vào các dự báo của năm trước, các cuộc khảo sát nên được xem xét tại sao các dự báo đó đúng hay sai.

 

4. Chỉ sử dụng những dự báo đáng tin cậy. Chỉ ưu tiên những dự báo được chuẩn bị bằng các kỹ thuật khác nhau.5. Từ chối dự báo cụ thể trong đó người dự báo đã tự tiêm quá mạnh như một cá nhân vào dự báo của mình.

 

Công dụng của Dự báo doanh số:

Dự báo bán hàng là hữu ích cho các bộ phận khác nhau của một mối quan tâm.

 

Một số sử dụng như vậy được đưa ra dưới đây:

 

1. Kế hoạch sản phẩm:

 

Từ dự báo, chúng tôi tìm ra sản phẩm nào có lợi hơn và sản phẩm nào nên được sản xuất và loại nào nên bỏ.

 

2. Mở rộng quy hoạch:

 

Dự báo phạm vi dài có thể dự đoán xu hướng nhu cầu trong tương lai, điều này sẽ cho phép lập kế hoạch mở rộng các mối quan tâm.

 

3. Kế hoạch tài chính:

 

Dự báo bán hàng cho phép đánh giá chi phí và thu nhập, v.v.

 

4. Kiểm soát hàng tồn kho:

 

Nó tạo điều kiện lập kế hoạch tốt hơn và kiểm soát hàng tồn kho.

 

5. Kiểm soát sản xuất:

 

Nó sẽ giúp kiểm soát sản xuất tốt hơn, tức là sử dụng thiết bị tốt hơn, kiểm soát thời gian lao động, vận chuyển hàng tốt hơn, kiểm soát tốt hơn hàng tồn kho đang tiến hành.

 

6. Lập kế hoạch bán hàng:

 

Nó giúp tìm ra những khu vực nào cần được chú ý nhiều hơn. Chương trình bán hàng khác nhau có thể được đánh giá lại nhìn vào thành tích của họ.

 

Những dữ liệu thống kê có ích trong dự báo bán hàng:

(A) Để đánh giá điều kiện kinh tế chung của đất nước:

 

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp:

 

Chỉ số này dựa trên sản lượng vật lý của các nhà máy và mỏ.

 

2. Nợ ngân hàng:

 

Điều này sẽ cung cấp cho điều kiện tài chính tổng thể của doanh nghiệp.

 

3. Việc làm:

 

Việc làm tăng lên dự đoán sự tăng trưởng về nhu cầu, trong khi sự sụt giảm việc làm dự đoán sự suy giảm trong sản xuất.

 

(B) Để đánh giá xu hướng giá trong tương lai:

 

1. Tiền trong quá trình lưu hành:

 

Tăng tiền trong lưu thông mà không tăng cung hàng hóa tương ứng sẽ gây ra lạm phát.

 

2. Sản xuất cây trồng:

 

Nó chỉ ra xu hướng giá cả cho các sản phẩm nông nghiệp.

 

3. Chỉ số giá:

 

Đó là một chỉ số đáng tin cậy được chuẩn bị bởi chính phủ.

 

(C) Để đánh giá sức mua của người tiêu dùng:

 

1. Tỷ lệ tiền lương:

 

Mức lương, tiền thưởng, vv, cho thấy sức mua của công nhân.

 

2. Sắp xếp thu nhập:

 

Điều này cho thấy số tiền thực tế mà người tiêu dùng còn lại để chi tiêu.

 

Các ứng dụng của Dự báo bán hàng:

Dự báo bán hàng có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

 

1. Nó giúp quản lý quyết định các chiến lược tiếp thị.

 

2. Nó giúp chuẩn bị ngân sách và để thiết lập các chính sách tài chính.

 

3. Với dự báo doanh số đáng tin cậy, có thể sản xuất ở mức trung bình để công suất nhà máy và sức người được sử dụng đầy đủ trong toàn bộ thời gian. Do đó, dự báo cho phép vượt qua các biến thể theo mùa.

 

4. Nó giúp lập kế hoạch nguyên vật liệu và tránh các trường hợp xấu như tồn kho quá mức và thả giống.5. Từ dự báo, chúng tôi có thể tìm ra sản phẩm nào có lợi hơn và sản phẩm nào nên được sản xuất và sản phẩm nào nên bỏ.6. Dự báo phạm vi dài có thể dự đoán xu hướng nhu cầu trong tương lai, điều này sẽ cho phép lập kế hoạch mở rộng mối quan tâm.

 

7. Nó giúp tìm ra khu vực nào cần được chú ý nhiều hơn. Các chương trình bán hàng khác nhau có thể được đánh giá lại nhìn vào thành tích của họ.

 

 
Nguồn : Saga.vn
Nam Trần
Nam Trần