Dòng Tiền

Tuấn Ngọc
11/11/2020 - 07:00 8334     0

Dòng tiền (dòng tiền) là sự tăng hoặc giảm lượng tiền mà một doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân có. Trong tài chính, thuật ngữ này được sử dụng để mô tả lượng tiền mặt (tiền tệ) được tạo ra hoặc tiêu thụ trong một khoảng thời gian nhất định. Có nhiều loại dòng tiền, với nhiều vai trò quan trọng trong việc vận hành một doanh nghiệp và phân tích hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Bài viết này sẽ giải thích các loại dòng tiền một cách chi tiết

 

Các loại dòng tiền

Có khá nhiều loại Dòng tiền, do đó, điều quan trọng là phải có một sự hiểu biết vững chắc về từng loại trong số chúng. Khi ai đó đề cập đến dòng tiền, nó có thể mang một trong những nghĩa bất kỳ được liệt kê dưới đây, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn biết loại nào đang được nói đến.

Các loại dòng tiền bao gồm:

- Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh - Tiền mặt được tạo ra từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty - không bao gồm dòng tiền từ việc đầu tư. Nội dung này được tìm thấy trên Báo cáo dòng tiền của công ty (phần đầu tiên). 

- Dòng tiền thuần vốn chủ (Fdòng tiềnE) - Fdòng tiềnE là khoảng tiền mặt có sẵn sau khi tái đầu tư lại vào doanh nghiệp (chi phí vốn).

- Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp (Fdòng tiềnF) - Đây là một biện pháp giả định rằng một công ty không có đòn bẩy (nợ). Fdòng tiềnF được sử dụng trong mô hình tài chính và định giá.

- Thay đổi ròng về tiền mặt - Sự thay đổi dòng tiền từ kỳ kế toán này sang kỳ kế toán tiếp theo. Nội dung này nằm ở phần cuối trong Báo cáo dòng tiền của công ty.

Ứng dụng của dòng tiền

Dòng tiền có nhiều ứng dụng trong cả điều hành doanh nghiệp và thực hiện phân tích tài chính. Trên thực tế, nó là một trong những số liệu quan trọng nhất trong lĩnh vực kế toán và tài chính

Các dạng số liệu tiền mặt phổ biến nhất và cách sử dụng chúng như sau:

Giá trị hiện tại thuần (Net Present Value) -  là sự tính toán giá trị của một doanh nghiệp bằng cách xây dựng Mô hình Ddòng tiền và tính giá trị hiện tại thuần (NPV)

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (Internal Rate of Return-IRR) - xác định mức IRR mà nhà đầu tư đạt được khi đầu tư vào công ty

Thanh khoản - đánh giá khả năng mà một công ty có thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính trong ngắn hạn của công ty

Lợi suất dòng tiền mặt - đo lường số tiền mà một doanh nghiệp tạo ra trên mỗi cổ phiếu, so với giá cổ phiếu của nó, được biểu thị bằng phần trăm

Dòng tiền trên một cổ phiếu (Cash Flow Per Share-dòng tiềnPS) - tiền từ hoạt động kinh doanh chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Tỷ lệ P / dòng tiền - giá của một cổ phiếu chia cho dòng tiềnPS (xem ở trên), đôi khi được sử dụng thay thế cho hệ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu hay Tỉ số P/E (price earning ratio)

Tỷ lệ chuyển đổi tiền mặt - khoảng thời gian từ khi doanh nghiệp thanh toán cho hàng tồn kho (giá vốn hàng bán) cho đến khi nhận thanh toán từ khách hàng của mình được gọi là tỷ lệ chuyển đổi tiền mặt

Funding Gap - đo lường sự thiếu hụt mà công ty cần phải đối mặt (cần bao nhiêu tiền mặt)

Thanh toán cổ tức - dòng tiền có thể được sử dụng để thanh toán cổ tức cho các nhà đầu tư

Chi phí vốn - dòng tiền cũng có thể được sử dụng cho việc tái đầu tư và tăng trưởng trong doanh nghiệp

Dòng tiền và thu nhập

Các nhà đầu tư và nhà điều hành kinh doanh rất quan tâm đến dòng tiền bởi vì nó được coi là huyết mạch của một công ty. Bạn có thể tự hỏi, dòng tiền khác như thế nào khi được báo cáo trong báo cáo doanh thu của công ty.Thu nhập và lợi nhuận dựa trên các nguyên tắc kế toán dồn tích, giúp giảm sự khác biệt của chi tiêu và phù hợp với doanh thu theo thời gian khi sản phẩm / dịch vụ được giao. Điều này xảy ra vì doanh thu cần phải khớp với chính sách ghi nhận doanh thu và nguyên tắc phù hợp, thu nhập ròng hoặc lợi nhuận ròng của công ty thực ra lại có thể khác biệt lớn so với Dòng tiền của công ty.

Các công ty rất chú tâm đến dòng tiền của họ và luôn quản lý nó rất cẩn thận. Các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và lập kế hoạch & phân tích tài chính (FP & A) tại một công ty dành thời gian đáng kể để đánh giá dòng tiền trong doanh nghiệp và xác định các vấn đề tiềm ẩn.

Chiến lược tạo dòng tiền

Vì dòng tiền rất quan trọng, vậy nên mọi doanh nghiệp đều cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Trong phần bên dưới, hãy cùng khám phá cách các nhà điều hành doanh nghiệp có thể làm tăng dòng tiền cho một công ty. Dưới đây là một infographic chứng minh làm thế nào dòng tiền có thể được tăng lên bằng cách sử dụng các chiến lược khác nhau.

Người quản lý doanh nghiệp có thể tăng dòng tiền bằng cách sử dụng bất kỳ đòn bẩy nào được liệt kê ở trên. Các chiến lược để cải thiện dòng tiền có thể được phân thành ba loại: tăng trưởng doanh thu, hệ số  lợi nhuận hoạt động và hiệu quả vốn. Mỗi loại sau đó có thể được chia thành số lượng lớn hơn, giá cao hơn, giá vốn hàng bán thấp hơn, SG & A thấp hơn, nhà máy và thiết bị bất động sản hiệu quả hơn (PP & E) và quản lý hàng tồn kho hiệu quả hơn.

 

 
Nguồn : Saga.vn
Tuấn Ngọc
Tuấn Ngọc