Đối Với Một Tổ Chức Hoặc Một Dự Án Thì Tầm Nhìn Là Gì?

Minh Đặng
08/01/2021 - 10:00 29729     0

Ngày nay, có tầm nhìn là một điều phải có trong quản lý tổ chức. Môi trường thay đổi, các tổ chức phải thường xuyên định hình và định hình lại những hiểu biết của họ về mục tiêu và cách thức để đạt được mục tiêu đó.

 

 

Các dự án và tổ chức phi lợi nhuận thường tồn tại bởi vì họ muốn tạo ra sự khác biệt trong xã hội. Họ có tầm nhìn về cách xã hội có thể hoặc nên trở thành trong tương lai. Tầm nhìn này không phải là thứ họ có thể tự mình đạt được mà là điều chỉ dẫn cho họ trong công việc và cũng là điều mà họ tin rằng có thể đạt được nếu có đủ lớn số lượng các dự án và tổ chức cùng chia sẻ và hướng tới tầm nhìn đó. Một ví dụ về tầm nhìn có thể là:

Chúng tôi cố gắng đóng góp cho một xã hội nơi mọi người dân đều có quyền tiếp cận như nhau tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và có thể sống trong một môi trường hỗ trợ sức khỏe chất lượng thông qua việc mọi người có thể tiếp cận các nguồn nước sạch, thực phẩm lành mạnh và điều kiện sống hợp vệ sinh.

Tổ chức với tầm nhìn trên đây có thể là một tổ chức đào tạo và hỗ trợ nhân viên y tế cộng đồng ở các làng nông thôn. Họ tin rằng công việc của họ sẽ đóng góp cho tầm nhìn này.

Tầm nhìn là điểm khởi đầu cho bất kỳ khuôn khổ chiến lược nào. Nó định hình khung và cung cấp cho tổ chức hoặc dự án một cơ sở để trả lời câu hỏi sau:

Mục tiêu, mục đích hoặc hoạt động này sẽ giúp đóng góp cho tầm nhìn của chúng ta hay không?

Ở phần tiếp theo, bạn sẽ tìm thấy một bài tập có thể giúp bạn phát triển một tuyên bố về tầm nhìn cho dự án hoặc tổ chức của bạn.

 

 

BÀI TẬP PHÁT TRIỂN BÁO CÁO TẦM NHÌN

Bài tập này sẽ mất khoảng 60 phút: 30 phút theo nhóm và 30 phút trong toàn thể tổ chức.

Hãy chia người tham gia thành các nhóm khoảng bốn hoặc năm để mọi người tham gia.

Để thực hiện bài tập, bạn cần có giấy lật, bút cảm ứng và một cái gì đó để dán lên bảng biểu đồ lật.

Bước 1: Yêu cầu người tham gia mô tả ba hoặc bốn vấn đề chính mà họ đang cố gắng giải quyết và viết chúng ra.

Bước 2: Yêu cầu các nhóm tưởng tượng rằng họ đã rời khỏi đất nước trong mười năm. Họ đã quay trở lại để thấy rằng giấc mơ của họ về xã hội sẽ như thế nào, về những vấn đề họ đã xác định, đã được thực hiện - những vấn đề được giải quyết và xã hội vẫn hoạt động như họ vẫn luôn hy vọng. Họ nên vẽ hoặc xây dựng một bức tranh về một xã hội như vậy sẽ như thế nào, bằng cách sử dụng màu sắc, hình dạng, từ ngữ và / hoặc hình ảnh.

Bước 3: Để mỗi nhóm trình bày bức tranh của mình và giải thích những gì nó đại diện. Người điều phối nên nắm bắt các từ khóa, đặc biệt là bất cứ điều gì liên quan đến giá trị (ví dụ: quyền truy cập bình đẳng, giá cả phải chăng, chăm sóc sức khỏe chất lượng, phân bổ công bằng, dân chủ, v.v.).

Bước 4: Cả nhóm nghiên cứu các từ và câu lệnh và cùng nhau (trong các nhóm nhỏ hơn nếu cần thiết) xây dựng một tuyên bố tầm nhìn phản ánh toàn bộ các ý tưởng trên. Hãy bắt đầu bản tuyên bố tầm nhìn với các cụm từ như:

Chúng tôi phấn đấu vì …. Chúng tôi tin rằng…. Chúng tôi cam kết ...

Khi mọi người hài lòng với bản tuyên bố, bạn sẽ có một tầm nhìn, được nêu trong một tuyên bố tầm nhìn sự đồng thuận của mọi người xung quanh.

Nguồn : THEO SAGA.VN
Minh Đặng
Minh Đặng