Độc Quyền Tự Nhiên

Hảo Thái
01/11/2019 - 10:00 1579     0

Độc quyền tự nhiên là độc quyền tồn tại trong một thị trường nào đó, một công ty độc quyền có thể cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể cho toàn bộ thị trường với chi phí đơn vị thấp hơn so với những các công ty cạnh tranh. Độc quyền tự nhiên thường tồn tại khi sản xuất một sản phẩm hoặc dịch vụ đòi hỏi cơ sở hạ tầng lớn và cực kỳ tốn kém. Các trường hợp điển hình của độc quyền tự nhiên là rất hiếm trong thế giới thực nhưng chúng tồn tại ở các thị trường của các tiện ích công cộng như điện, nước, điện thoại, đường sắt,...

 

Trong các thị trường độc quyền tự nhiên, cạnh tranh là không kinh tế vì nhiều nhà sản xuất không thể sử dụng hoàn toàn quy mô kinh tế và điều này dẫn đến chi phí một đơn vị sản phẩm chỉ cao hơn giá trị thấp nhất và từ đó tăng giá . Nói cách khác, độc quyền tự nhiên sử dụng các nguồn lực hạn chế của nền kinh tế năng suất hơn so với nhiều công ty cạnh tranh. Theo logic này, chính phủ có thể cho phép độc quyền thị trường.

Tuy nhiên, độc quyền có đặc điểm tiêu cực là họ có xu hướng khai thác triệt để quyền lực độc quyền của mình nếu được phép. Độc quyền có xu hướng hạn chế nguồn cung do đó làm tăng giá. Trong tình huống như vậy, chính phủ có thể áp dụng một trong hai cách tiếp cận thay thế sau đây để duy trì khả năng lợi thế chi phí đơn vị của độc quyền tự nhiên cũng như tránh những tiêu cực của độc quyền:

  1. Sở hữu công cộng
  2. Quy định công

Sở hữu công cộng thường liên quan đến sự kiểm soát trực tiếp của chính phủ độc quyền tự nhiên trong việc sản xuất một hàng hóa hoặc dịch vụ công cộng cụ thể. Ví dụ, một công ty đường sắt, được sở hữu và quản lý bởi chính phủ, chủ sở hữu duy nhất của cơ sở hạ tầng đường sắt trong nước là độc quyền tự nhiên thuộc sở hữu công cộng. Bằng cách trực tiếp điều hành tính độc quyền, chính phủ có thể ngăn cản được việc khai thác quyền lực độc quyền của các tập đoàn.

Quy định công cộng có thể cần đến sự kiểm soát của chính phủ đối với giá của một sản phẩm được bán bởi một công ty độc quyền. Quy định công cộng được sử dụng trong các thị trường độc quyền tự nhiên nơi sở hữu công cộng không phải là một lựa chọn khả thi.

 

 
Nguồn : Theo Saga.vn
Hảo Thái
Hảo Thái

INFLATION Lạm phát là một hiện tượng kinh tế khi mà...
Xem thêm >>