Độc Quyền - So Sánh Thị Trường Độc Quyền Với Thị Trường Cạnh Tranh

Uyên Hoàng
16/01/2020 - 07:00 9725     0

Trong khi các hãng độc quyền và cạnh tranh hoàn hảo biểu lộ hai thái cực của cơ cấu thị trường, có tồn tại một số điểm tương đồng giữa hai loại thị trường này. Hàm số chi phí của chúng là như nhau. Cụ thể, cả hai loại doanh nghiệp độc quyền và cạnh tranh hoàn hảo đều tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận. Các quyết định ngừng kinh doanh tạm thời cũng giống nhau. Cả hai đều được coi là có thị trường các nhân tố sản xuất cạnh tranh hoàn hảo.

 

Thị trường độc quyền so với thị trường cạnh tranh

Có một số điểm phân biệt quan trọng hơn cả giữa hai thị trường này:

Doanh thu cận biên và giá cả: Trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, giá bằng chi phí cận biên. Tuy nhiên, trong một thị trường độc quyền, giá được đặt trên chi phí cận biên.

Khác biệt hóa sản phẩm: Không có sự khác biệt hóa sản phẩm trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Mỗi sản phẩm hoàn toàn đồng nhất với nhau và là sự thay thế hoàn hảo cho nhau. Trên thị trường độc quyền, có sự khác biệt tuyệt đối lớn về sản phẩm, có nghĩa là không có sự thay thế có sẵn cho hàng hóa độc quyền. Các công ty độc quyền là nơi duy nhất cung cấp hàng hóa phục vụ nhu cầu hiện có. Một khách hàng hoặc mua hàng hóa từ đơn vị độc quyền theo các điều khoản của họ hoặc chấp nhận không có thứ họ muốn.

Số lượng đối thủ cạnh tranh: Trong khi thị trường cạnh tranh hoàn hảo đông đúc số lượng người mua và người bán, thị trường độc quyền chỉ có một người bán duy nhất.

Rào cản gia nhập: Rào cản gia nhập là những yếu tố và hoàn cảnh ngăn cản các đối thủ cạnh tranh xâm nhập vào thị trường, hạn chế các công ty mới hoạt động và mở rộng trong thị trường. Trong khi đó, trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo, các doanh nghiệp có thể gia nhập hay rút ra  không có trở ngại. không có rào cản gia nhập, rút khỏi hay cạnh tranh trên loại thị trường trên. Ngược lại, độc quyền có rào cản gia nhập tương đối cao. Các rào cản phải đủ mạnh để ngăn ngừa hoặc ngăn cản bất kỳ đối thủ tiềm năng nào tham gia vào thị trường.

Độ co giãn của cầu: Độ co giãn của cầu theo giá là phần trăm thay đổi của cầu sản phẩm do sự thay đổi một phần trăm của giá sản phẩm đó. Một nhà độc quyền thành công sẽ có đường cầu tương đối không co giãn. Một hệ số co giãn thấp là dấu hiệu cho thấy các rào cản gia nhập hiệu quả. Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo có đường cầu co giãn hoàn toàn. Hệ số co giãn cho đường cầu cạnh tranh hoàn hảo là vô hạn.

Lợi nhuận vượt mức: Lợi nhuận vượt mức hoặc lợi nhuận dương là lợi nhuận cao hơn lợi tức đầu tư dự kiến ​​thông thường. Một công ty cạnh tranh hoàn hảo có thể tạo ra lợi nhuận vượt mức trong ngắn hạn nhưng lợi nhuận vượt mức thu hút các đối thủ cạnh tranh, có thể tự do tham gia thị trường và giảm giá, cuối cùng giảm lợi nhuận vượt quá trở về không. Một sự độc quyền có thể bảo toàn lợi nhuận vượt mức vì các rào cản gia nhập ngăn cản các đối thủ cạnh tranh xâm nhập thị trường.

Tối đa hóa lợi nhuận: Một công ty cạnh tranh hoàn hảo tối đa hóa lợi nhuận bằng cách sản xuất sao cho giá bằng với chi phí cận biên. Một nhà độc quyền tối đa hóa lợi nhuận bằng cách sản xuất trong đó doanh thu biên bằng chi phí cận biên. Các quy tắc này không tương đương. Đường cầu của một hãng cạnh tranh hoàn hảo hoàn toàn co giãn - nằm ngang. Đường cầu giống hệt với đường doanh thu trung bình và đường giá. Do đường doanh thu bình quân không đổi nên đường doanh thu cận biên cũng không đổi và bằng với đường cầu, doanh thu trung bình giống như giá (AR = TR / Q = P x Q / Q = P). Do đó, đường giá cũng là đường cầu. Tóm lại, D = AR = MR = P.

Số lượng, giá cả và lợi nhuận của P-Max: Nếu một nhà độc quyền giành được quyền kiểm soát một ngành công nghiệp cạnh tranh hoàn hảo trước đây, nhà độc quyền sẽ tăng giá, giảm sản xuất và nhận được lợi nhuận kinh tế tích cực.

Đường cung: trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, có một hàm cung được xác định rõ ràng với mối quan hệ 1-1 giữa giá và lượng cung. Trong một thị trường độc quyền không tồn tại mối quan hệ cung cấp như vậy. Một nhà độc quyền không thể theo dõi đường cung ngắn hạn vì với một mức giá nhất định, không có một số lượng duy nhất nào được cung cấp. Như Pindyck và Rubenfeld ghi nhận sự thay đổi về cầu "có thể dẫn đến thay đổi giá mà không thay đổi sản lượng; thay đổi sản lượng nhưng không thay đổi giá hoặc cả hai". Các hãng độc quyền sản xuất sao cho doanh thu biên bằng chi phí cận biên. Đối với đường cầu cụ thể, "đường cung" sẽ là sự kết hợp giá/lượng tại điểm mà doanh thu biên bằng chi phí biên. Nếu đường cầu thay đổi, đường doanh thu cận biên cũng sẽ thay đổi và một "điểm" cân bằng và đường cung mới sẽ được thiết lập. Vị trí của những điểm này sẽ không phải là đường cung theo bất kỳ ý nghĩa thông thường nào.

Sự khác biệt đáng kể nhất giữa một công ty cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền là hãng độc quyền có đường cầu dốc xuống thay vì đường cong "nhận thức" hoàn hảo của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo. Gần như tất cả các biến nêu trên liên quan đến thực tế này. Nếu có đường cầu dốc xuống thì do sự cần thiết phải có đường doanh thu cận biên rõ rệt. Hàm ý của thực tế này được thể hiện rõ nhất với đường cầu tuyến tính. Giả sử rằng đường cầu ngược có dạng x = a - by. Khi đó đường tổng doanh thu là TR = ay - by và vì vậy đường cong doanh thu cận biên là MR = a - 2by. Từ đó một số điều là hiển nhiên. Đầu tiên, đường doanh thu cận biên có cùng hệ số chặn y với đường cầu ngược. Thứ hai độ dốc của đường doanh thu cận biên gấp đôi đường cong cầu ngược. Thứ ba, hệ số chặn x của đường doanh thu cận biên bằng một nửa so với đường cầu ngược. Điều không hoàn toàn rõ ràng là đường doanh thu cận biên nằm dưới đường cầu ngược tại tất cả các điểm. Vì tất cả các công ty đều tối đa hóa lợi nhuận bằng cách đánh đồng MR và MC, nên phải ở mức tối đa hóa lợi nhuận, MR và MC thấp hơn giá, điều này ngụ ý rằng độc quyền sản xuất số lượng ít hơn với giá cao hơn so với thị trường cạnh tranh hoàn hảo.

Việc một nhà độc quyền có đường cầu dốc xuống có nghĩa là mối quan hệ giữa tổng doanh thu và sản lượng của một công ty độc quyền khác nhiều so với các công ty cạnh tranh. Tổng doanh thu bằng giá nhân số lượng. Một công ty cạnh tranh có đường cầu co giãn hoàn toàn có nghĩa là tổng doanh thu tỷ lệ thuận với sản lượng. Do đó, đường tổng doanh thu cho một công ty cạnh tranh là một đường có độ dốc bằng với giá thị trường. Một công ty cạnh tranh có thể bán tất cả sản lượng mà nó mong muốn với giá thị trường. Để hãng độc quyền tăng doanh số thì phải giảm giá. Do đó, đường tổng doanh thu của hãng độc quyền là một parabol bắt đầu từ điểm gốc và đạt giá trị tối đa sau đó liên tục giảm cho đến khi tổng doanh thu trở lại bằng không. Tổng doanh thu có giá trị tối đa khi độ dốc của hàm tổng doanh thu bằng không. Độ dốc của hàm tổng doanh thu là doanh thu cận biên. Vì vậy, doanh thu tối đa hóa số lượng và giá xảy ra khi MR = 0. Ví dụ, giả sử rằng hàm cầu độc quyền là P = 50 - 2Q. Hàm tổng doanh thu sẽ là TR = 50Q - 2Q2 và doanh thu cận biên sẽ là 50 - 4Q. Đặt doanh thu cận biên bằng 0, chúng ta có

    1. 50 − 4Q = 0

    2. −4Q = −50

    3. Q = 12.5

Vì vậy, số lượng tối đa hóa doanh thu cho độc quyền là 12,5 đơn vị và giá tối đa hóa doanh thu là 25.

Một công ty có sự độc quyền không gặp áp lực về giá từ các đối thủ cạnh tranh, mặc dù nó có thể gặp áp lực về giá từ các bên cạnh tranh tiềm năng. Nếu một công ty tăng giá quá nhiều, thì những công ty khác có thể tham gia thị trường nếu họ có thể cung cấp hàng hóa tương tự, hoặc một sản phẩm thay thế, với giá thấp hơn. Việc cho rằng các hãng độc quyền trong các thị trường dễ dàng gia nhập không cần phải quy định chống lại được gọi là "cuộc cách mạng trong lý thuyết độc quyền".

Một nhà độc quyền chỉ có thể trích xuất một phần lãi và tham gia vào các thị trường bổ sung không phải trả tiền. Đó là, tổng lợi nhuận mà một nhà độc quyền có thể kiếm được nếu họ tìm cách tận dụng sự độc quyền của mình trong một thị trường bằng cách độc quyền một thị trường bổ sung bằng với lợi nhuận thêm mà họ có thể kiếm được bằng cách tính thêm tiền cho chính sản phẩm độc quyền đó. Tuy nhiên, định lý lợi nhuận độc quyền là không đúng nếu khách hàng trong hàng hóa độc quyền bị mắc kẹt hoặc thông tin kém, hoặc nếu hàng hóa bị ràng buộc có chi phí cố định cao.

Một độc quyền thuần túy có cùng tính hợp lý kinh tế của các công ty cạnh tranh hoàn hảo, tức là để tối ưu hóa chức năng lợi nhuận với một số hạn chế. Theo các giả định về việc tăng chi phí cận biên, giá đầu vào ngoại sinh và kiểm soát tập trung vào một đại lý hoặc doanh nhân, quyết định tối ưu là đánh đồng chi phí cận biên và doanh thu cận biên của sản xuất. Tuy nhiên, độc quyền thuần túy có thể - không giống như một công ty cạnh tranh - làm thay đổi giá thị trường vì sự thuận tiện của chính nó: giảm sản lượng dẫn đến giá cao hơn. Trong thuật ngữ của nền kinh tế, người ta nói rằng các độc quyền thuần túy có "nhu cầu dốc xuống". Một hậu quả quan trọng của hành vi đó là đáng chú ý: thông thường một nhà độc quyền chọn giá cao hơn và số lượng đầu ra ít hơn so với một công ty lấy giá; một lần nữa, ít hơn có sẵn ở một mức giá cao hơn.

Trích dẫn nổi tiếng có chứa các từ thị trường, độc quyền và/hoặc cạnh tranh:

“Khi các thị trường lớn đóng cửa nhanh

Tất cả những ngày chủ nhật bình yên diễn ra liên tục:

Khi mà thậm chí những người yêu nhau cuối cùng cũng tìm thấy sự bình yên của họ,

Và Trái đất chỉ là một ngôi sao, đã từng tỏa sáng.”

James Elroy Flecker (1884 1919)

“Tôi mưu tính làm cách mạng chống lại lời nói dối này rằng đa số có độc quyền về sự thật. Những sự thật này luôn mang lại cho vòng tập hợp đa số là gì? Những chân lý quá cũ họ thực tế là già yếu. Và khi một sự thật đã cũ như thế, các quý ông, bạn khó có thể nói điều đó từ một lời nói dối.”

Henrik Ibsen (1828–1906)

“Mong ước của bạn lớn đến bao nhiêu để có thể vượt qua mẹ bạn - người nuôi dưỡng những cô con gái của mình lớn lên mạnh mẽ và mãnh liệt nhưng vẫn biết yêu thương và dịu đang, biết phiêu lưu và cạnh trạn nhưng vẫn biết ươm mầm và thân thiện, ngọt ngào nhưng vẫn sắc bén. Chúng tôi biết là phụ nữ đi làm thì không thể sở hữu được tất cả, nhưng điều này không ngăn cản chúng tôi khát khao tất cả vì họ.”

Anne Roiphe (20th century)

 
Nguồn : THEO SAGA.VN
Uyên Hoàng
Uyên Hoàng