Độc Quyền Cạnh Tranh Vs. Độc Quyền Tập Đoàn

Uyên Hoàng
17/10/2019 - 07:00 2921     0

Độc quyền cạnh tranh và độc quyền tập đoàn là các điều kiện thị trường kinh tế. Độc quyền cạnh tranh được định nghĩa bởi sự thống trị của chỉ một người bán trên thị trường; độc quyền tập đoàn là một tình trạng kinh tế nơi có một số người bán hoạt động trên thị trường.

 

Đặc điểm

Thị trường độc quyền cạnh tranh chỉ được kiểm soát bởi một người bán.Ở thị trường này,  người bán có thể chi phối đến giá cả và các quyết định cho thị trường. Người tiêu dùng không có nhiều sự lựa chọn và phải chọn giữa những gì được cung cấp. Các nhà độc quyền nắm trong tay tất cả quyền hành và chi phối thị trường trong khi người tiêu dùng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo sự chi phối đó. Độc quyền trên thị trường thường phát sinh từ việc sáp nhập các công ty và các công ty lớn mua lại các công ty yếu thế hơn.

Mặt khác, độc quyền  tập đoàn là thị trường  có nhiều người bán cùng lúc. Thị trường cạnh tranh tập đoàn rất tốt cho người tiêu dùng vì có  sự cạnh tranh giữa những người bán. Cạnh tranh tập đoàn đảm bảo giá cả vừa phải và nhiều sự lựa chọn cho người mua.Quyết định được đưa ra bởi một người bán trong thị trường độc quyền cạnh tranh có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của người bán khác.

Phân bố nguồn lực

Thị trường độc quyền cạnh tranh có thẩm quyền thông qua ba nguồn: kinh tế , pháp lý và chủ ý. Một chủ thể độc quyền cạnh tranh sẽ sử dụng vị thế mình để tạo lợi ích cho mình và canh tranh với  các đối thủ bằng cách giảm giá đến mức người bán khác thoi thóp để tồn tại hoặc công ty khởi nghiệp cần một khoản đầu tư lớn. Rào cản pháp lý như quyền sở hữu trí tuệ cũng giúp một chủ thể độc quyền cạnh tranh giữ được quyền chi phối của mình. Những nỗ lực có tính  chủ ý của chủ thể độc quyền cạnh tranh bao gồm quan hệ bất chính, vận động hành lang cơ quan chính phủ, v.v.

Mặc dù thị trường độc quyền tập đoàn không có bất kỳ nguồn sức mạnh nào để chi phối thị trường nhưng nó chỉ tồn tại một cách đơn lẻ do bản chất thích nghi của những người bán khác.

Giá cả

Thị trường độc quyền cạnh tranh có thể đặt  giá cao hơn. Vì không có đối thủ cạnh tranh, người bán ở thị trường này  sẽ sử dụng sự chi phối của họ và tối đa hóa lợi nhuận.

Trong khi đó, thị trường độc quyền tập đoàn đảm bảo tính cạnh tranh do đó giá cả hợp lý cho người tiêu dùng.

Ví dụ

Thị trường độc quyền cạnh tranh: Long Island Rail Road và Long Island Power Authority

Ở Úc, ngành viễn thông là ngành độc quyền tập đoàn (Telstra thuê đường dây điện thoại cho các nhà cung cấp khác và sau đó họ cho khách hàng thuê), kinh doanh tạp hóa (Coles và Woolworths) và các phương tiện truyền thông (News Corporation, Time Warner và Fairfax Media).

 

 
Nguồn : THEO SAGA.VN
Uyên Hoàng
Uyên Hoàng

INFLATION Lạm phát là một hiện tượng kinh tế khi mà...
Xem thêm >>