Định Nghĩa của Hiệp Định Thương Mại Đa Phương

Tuấn Ngọc
27/08/2020 - 07:00 3637     0

Một hiệp định thương mại đa phương liên quan đến ba hay nhiều đất nước muốn điều tiết thương mại giữa các quốc gia mà không bị phân biệt đối xử. Chúng thường nhằm hạ thấp các rào cản thương mại giữa các quốc gia tham gia và do đó, làm tăng mức độ hội nhập kinh tế giữa những người tham gia. Các hiệp định thương mại đa phương được coi là cách tự do hóa thương mại hiệu quả nhất trong nền kinh tế toàn cầu phụ thuộc lẫn nhau.

 

 

Nguồn gốc

Hiệp định thương mại đa phương bao gồm hàng hóa, dịch vụ và sở hữu trí tuệ.

Mặc dù thương mại đa phương tồn tại sớm hơn, nhưng chỉ sau Thế chiến II, các quốc gia mới nhận ra sự cần thiết của một bộ quy tắc với mục tiêu đảm bảo tiếp cận thị trường cho các nền kinh tế phục hồi sau chiến tranh. Bộ quy tắc đầu tiên như vậy xuất hiện vào năm 1947 dưới hình thức Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT). GATT đã được thay thế vào năm 1995 bởi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bao gồm  hơn 150 thành viên. Các hiệp định của WTO bao gồm hàng hóa, dịch vụ và sở hữu trí tuệ.

 

Hiệp định thương mại khu vực

Gần đây, đã có một sự đột biến trong các hiệp định thương mại khu vực liên quan đến một số lượng tương đối nhỏ của các quốc gia. Trái với cái tên hiệp định thương mại khu vực, những thỏa thuận này có thể được ký kết giữa các quốc gia ở các khu vực địa lý khác nhau. Ví dụ về các hiệp định thương mại khu vực bao gồm Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), đã giảm đáng kể các rào cản thương mại đối với hàng hóa nông nghiệp, hàng hóa sản xuất và dịch vụ ở Bắc Mỹ.

Các hiệp định thương mại là song phương, liên quan đến hai quốc gia, hoặc đa phương. Trong khi một số người tin rằng các hiệp định thương mại tự do song phương là bước đầu tiên hướng tới thương mại tự do đa phương, thì những người khác chỉ ra rằng các hiệp định thương mại song phương là phân biệt đối xử và dẫn đến sự phân mảnh của hệ thống thương mại thế giới và suy giảm thương mại tự do đa phương.

Ưu điểm

Những người theo chủ nghĩa tự do nói rằng thương mại tự do nên có lợi cho tất cả.

Nhiều nhà kinh tế tự do lập luận rằng thương mại tự do giữa các quốc gia dẫn đến kết quả đôi bên cùng có lợi. Nhà kinh tế học David Ricardo tuyên bố rằng phúc lợi được tối đa hóa khi mỗi quốc gia chuyên sản xuất hàng hóa sử dụng tốt nhất đất đai, lao động và vốn của quốc gia đó, sau đó giao dịch thặng dư cho hàng hóa do các quốc gia khác sản xuất.

Nhược điểm

Chính trị quốc gia đóng một phần quan trọng trong các hiệp định thương mại.

Thương mại quốc tế diễn ra hoàn toàn dưới sự tự điều tiết của các quốc gia thành viên, không có cơ quan toàn cầu nào có thể ra lệnh và thực thi các quy tắc trong các hợp tác thương mại này. Ngoài ra, các thỏa thuận thương mại không bao giờ làm cho tất cả mọi người hạnh phúc. Các thỏa thuận khiến cho việc gia nhập thị trường của các quốc gia khác trở nên dễ dàng hơn. Điều này nhận được sự ủng hộ của các ngành xuất khẩu sản phẩm nhưng bị phản đối bởi các ngành phải đối mặt với sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu.

 

 
Nguồn : saga.vn
Tuấn Ngọc
Tuấn Ngọc

Saga App

Saga App