Xây dựng mô hình kinh doanh

Sơ lược về Mô hình 3C
Tại Sao Mô Hình Canvas Tinh Gọn (Lean Canvas) Lại Là Thách Thức Với Mô Hình Kinh Doanh Canvas ?
7 Bước Xây Dựng Mô Hình Kinh Doanh Hiệu Quả
Sơ Lược Về Business Model Canvas
Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh: Lợi Thế Của Kẻ Khiêu Chiến
4 Bước để lập một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo
Sơ Lược Về Mô Hình Kinh Doanh