Xây dựng mô hình kinh doanh

Tại Sao Mô Hình Canvas Tinh Gọn (Lean Canvas) Lại Là Thách Thức Với Mô Hình Kinh Doanh Canvas ?
7 Bước Xây Dựng Mô Hình Kinh Doanh Hiệu Quả
Sơ Lược Về Business Model Canvas
Đổi Mới Mô Hình Kinh Doanh: Lợi Thế Của Kẻ Khiêu Chiến
4 Bước để lập một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo
Sơ Lược Về Mô Hình Kinh Doanh