Luật cần biết tất cả (3)

Luật Chống Độc Quyền Và Điều Tiết Thương Mại Là Gì?
Quyền Ngắt Kết Nối: Điều Luật Mới Cấm Những Email Công Việc Sau Giờ Làm
Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Quốc Tế (Phần II)

Tiếp theo phần I, Saga xin đưa ra những điều cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng giao dịch với quốc tế.

Kỹ Năng Soạn Thảo Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Quốc Tế (Phần I)

Để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro, doanh nghiệp cần xây dựng một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế hợp pháp, đầy đủ và chi tiết. Với khuôn khổ một bài viết, tôi kh&oc ...

5 Bí Quyết Giúp Bạn Tránh Xa Các Tranh Chấp Pháp Lý

Chữ ký đủ thẩm quyền chỉ là một trong nhiều cách thức bảo vệ hoạt động kinh doanh của bạn khi ký kết bản hợp đồng. Hãy đối mặt với một thực tế: Bất kể bạn nỗ lực hết mức ra sao để tránh xa các tranh chấp, một ngày nào đó, bạn v&ag ...