Kinh tế vi mô 101 tất cả (17)

Nguồn Gốc Của Quyền Lực Thị Trường Độc Quyền
Độc Quyền Tự Nhiên
Độc Quyền Là Gì?

Bất cứ ai đã từng chơi trò chơi board game nổi tiếng “cờ tỷ phú” đều có một ý niệm  rằng độc quyền là gì. Trong trò chơi đó, một trong những mục tiêu chính là sở hữu tất cả các tài sản m ...

Độc Quyền Tự Nhiên

Độc quyền tự nhiên là độc quyền tồn tại trong một thị trường nào đó, một công ty độc quyền có thể cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể cho toàn bộ thị trường với chi phí đơn vị thấp hơn so với những các công ty cạnh tranh. Độc q ...

Độc Quyền Cạnh Tranh Vs. Độc Quyền Tập Đoàn

Độc quyền cạnh tranh và độc quyền tập đoàn là các điều kiện thị trường kinh tế. Độc quyền cạnh tranh được định nghĩa bởi sự thống trị của chỉ một người bán trên thị trường; độc quyền tập đoàn là một tình trạng kinh tế nơi có một số ...

Độc Quyền Thuần Túy: Những Hiệu Quả Kinh Tế

Khi xem xét tính kinh tế của cạnh tranh thuần túy, người ta thấy rằng với mỗi công ty, nhu cầu là hoàn toàn co giãn. Do đó, mỗi công ty có thể bán tất cả những gì họ muốn với giá thị trường, vì vậy ...

Kinh tế học lao động tất cả (2)

Liệu Công Đoàn Thực Sự Có Lợi Cho Người Lao Động?