Kinh tế vi mô 101 tất cả (14)

Làm Thế Nào Tối Đa Hóa Lợi Nhuận Trong Một Thị Trường Độc Quyền?
 Sức Mạnh Của Thị Trường Độc Quyền
Độc Quyền (Monopoly) Và Nguồn Gốc Của Quyền Lực Độc Quyền

Độc quyền là một cấu trúc thị trường tồn tại khi có một nhà sản xuất hoặc người bán loại hàng hóa duy nhất mà không có sản phẩm thay thế. Trong thực tế, độc quyền tồn tại khi một ngành công nghiệp nằm trong tay của một ...

Một Số Ví Dụ Về Mô Hình Độc Quyền

Bài viết sau đây của SAGA.VN đưa đến cho bạn đọc một góc nhìn khái quát về khái niệm "Độc Quyền" cũng như các khái niệm liên quan.

Monopoly (Mô Hình Độc Quyền) Và Những Đặc Điểm Của Monopoly

Một nhà độc quyền thuần túy là nhà cung cấp duy nhất trong một thị trường. Đối với các mục đích của quy định, sức mạnh độc quyền tồn tại khi có một công ty duy nhất kiểm soát từ 25% thị phần trở lên trong một thị trường cụ ...

Sự Độc Quyền (Monopoly) Trong Kinh Tế Vi Mô Là Gì?

Được viết bởi Giáo sư George J. Stigler.  Cố giáo sư George J. Stigler là người đạt được danh hiệu giáo sư xuất sắc Charles R. Walgreen, ngành Kinh tế học tại trường Đại học Chicago. Ông cũng là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu ...

Kinh tế học lao động tất cả (2)

Liệu Công Đoàn Thực Sự Có Lợi Cho Người Lao Động?