Chiết Khấu Dòng Tiền Phân Tích Đầu Tư Ngân Hàng Đào Tạo Kỹ Thuật

Bích Ngọc
01/08/2020 - 07:00 353     0

 

 

Trong chương Dòng tiền chiết khấu này, chúng tôi sẽ đề cập đến bốn chủ đề chính:

 1. Tổng quan về dòng tiền chiết khấu (DCF)
 2. Dòng tiền tự do
 3. Giá trị cuối
 4. WACC (Chi phí vốn bình quân gia quyền)

1.Tổng quan về dòng tiền chiết khấu (DCF)

DCF LÀ GÌ?

DCF là một kỹ thuật đánh giá trực tiếp giá trị một công ty bằng cách dự đoán các dòng tiền trong tương lai và sau đó sử dụng phương pháp giá trị hiện tại ròng (NPV) để đánh giá các dòng tiền đó. Trong phân tích DCF, dòng tiền được dự đoán ​​bằng cách sử dụng một loạt các giả định về cách thức hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai, và sau đó dự đoán hiệu suất kinh doanh  chuyển thành dòng tiền do doanh nghiệp tạo ra như thế nào - một điều mà các nhà đầu tư quan tâm nhất. NPV chỉ đơn giản là một kỹ thuật tính toán  dùng để tính tổng giá trị hiện tại của các dòng tiền trong tương lai.

TẠI SAO SỬ DỤNG DCF?

DCF được sử dụng trong nhiều trường hợp vì nó có thể đo lường giá trị được tạo ra bởi doanh nghiệp một cách trực tiếp và chính xác. Do đó, đây là phương pháp đánh giá chính xác nhất về mặt lý thuyết: giá trị của một công ty cuối cùng xuất phát từ giá trị vốn có của dòng tiền trong tương lai với các bên liên quan.

DCF có lẽ là kỹ thuật đánh giá được sử dụng rộng rãi nhất, đơn giản vì nền tảng lý thuyết và khả năng của nó được sử dụng trong hầu hết các chiến lược. DCF được sử dụng bởi các Ngân hàng Đầu tư, các chuyên gia Phát triển Kinh doanh và Tài chính Doanh nghiệp Nội bộ.

Tuy nhiên, DCF đầy rủi ro tiềm ẩn. Kết quả của việc định giá rất nhạy cảm do có lượng lớn các giả định/ dự báo và vì vậy có thể dao động trong phạm vi rộng, hoặc thậm chí dẫn đến một định giá khác hoàn toàn. Điều này dễ xảy ra do DCF bao gồm việc tiên đoán các sự kiện trong tương lai (dự báo) và thậm chí các nhà dự báo tốt nhất cũng phần nào có sai số, từ đó dẫn đến khái niệm “rác vào = rác ra” - có nghĩa là nếu giả thiết đã sai thì kết quả thu được sẽ không thể đúng.

Ngoài ra, DCF không tính đến bất kỳ thông tin định giá nào liên quan đến thị trường, chẳng hạn như định giá của các công ty có thể so sánh, như một “kiểm tra về sự tỉnh táo” trên các sản phẩm định giá của mình. Do đó, DCF thường chỉ nên được thực hiện cùng với các kỹ thuật định giá khác, vì cho rằng một giả định đáng ngờ hoặc hai giả đinh đáng ngờ sẽ dẫn đến một kết quả khác biệt đáng kể so với những gì các tác động thị trường đang chỉ ra.

ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA DCF

- Ưu điểm : 

 • Về mặt lý thuyết thì đây là phương pháp hợp lý nhất nếu nhà phân tích tự tin vào các giả định của mình.
 • Không bị ảnh hưởng nhiều bởi các điều kiện thị trường tạm thời hoặc các yếu tố phi kinh tế
 • Đặc biệt hữu ích khi có giới hạn hoặc không có thông tin so sánh.

- Nhược điểm :

 • Định giá thu được thì rất nhạy cảm với một số lượng lớn các giả định / dự đoán và do đó có thể thay đổi trong phạm vi rộng
 • Thường rất tốn thời gian so với một số kỹ thuật định giá khác
 • Liên quan đến dự đoán hiệu suất trong tương lai, dự đoán hiệu suất đó thì rất khó.

NHỚ C.V.S.

Khi thực hiện phân tích DCF, một danh sách kiểm tra hữu ích về những việc cần làm có một cách ghi nhớ dễ nhớ: C.V.S.

 1. Xác nhận lịch sử tài chính cho chính xác.
 2. Xác nhận các giả định chính cho các dự đoán
 3. Nhạy cảm biến điều khiển các dự đoán để xây dựng phạm vi định giá.

GIẢ ĐỊNH CHÍNH & DỰ ĐOÁN:

Khi thực hiện phân tích DCF, một loạt các giả định và dự đoán sẽ cần phải được thực hiện. Cuối cùng, tất cả các đầu vào này sẽ rút gọn thành ba thành phần chính dẫn đến kết quả định giá từ phân tích DCF.

 • Dự báo dòng tiền tự do: Dự báo lượng tiền mặt được tạo ra bởi một công ty hoạt động kinh doanh sau khi thanh toán các chi phí hoạt động và chi phí vốn.
 • Tỷ lệ chiết khấu: Chi phí vốn (Nợ và Vốn chủ sở hữu) cho doanh nghiệp. Tỷ lệ này, hoạt động giống như lãi suất đối với dòng tiền trong tương lai, được sử dụng để chuyển đổi chúng thành các khoản tương đương ở hiện tại.
 • Giá trị cuối cùng: Giá trị của một doanh nghiệp vào cuối giai đoạn chiếu (điển hình cho phân tích DCF là thời gian dự đoán 5 năm hoặc, đôi khi, thời gian dự đoán 10 năm).

Định giá DCF của doanh nghiệp chỉ đơn giản bằng tổng số dòng tiền mặt tự do dự kiến ​​được chiết khấu, cộng với số tiền giá trị cuối cùng được chiết khấu.

Không có câu trả lời chính xác cho việc tạo ra các dự báo dòng tiền tự do. Điều quan trọng là phải siêng năng khi đưa ra các giả định cần thiết để rút ra các dự đoán này và nếu không chắc chắn, hãy sử dụng các hướng dẫn kỹ thuật định giá để định hướng suy nghĩ của bạn (một số ví dụ về điều này sẽ được thảo luận sau trong chương này). Rất dễ dàng để tăng hoặc giảm định giá từ DCF bằng cách thay đổi các giả định, đó là lý do tại sao suy nghĩ khi định rõ đầu vào quan trọng như thế

Tỷ lệ chiết khấu thường được xác định là một chức năng của thị trường hiện hành, tỷ lệ hoàn vốn bắt buộc của Nợ và Vốn chủ sở hữu, cũng như sự phân chia giữa Nợ và Vốn chủ sở hữu trong cơ cấu vốn của công ty. Các tỷ lệ hoàn vốn bắt buộc này (hoặc tỷ lệ chiết khấu hoặc chi phí đầu tư vốn) thường được kết hợp thành một tỷ lệ chiết khấu duy nhất cho dòng tiền tự do của công ty -  điều này được gọi là Chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) . Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về tính toán của WACC sau trong chương này.

Giá trị  cuối cùng là giá trị của doanh nghiệp xuất phát từ các dòng tiền được tạo ra sau giai đoạn dự báo theo năm. Nó được xác định là một chức năng của các dòng tiền được tạo trong giai đoạn dự đoán cuối cùng, cộng với tỷ lệ tăng trưởng bền vững giả định cho các luồng tiền đó, cộng với tỷ lệ chiết khấu giả định. Phần còn lại  được thảo luận về tính toán giá trị cuối cùng trong chương này.

HAI ỨNG DỤNG KHÁC NHAU CỦA DCF: DÒNG TIỀN SỬ DỤNG VÀ KHÔNG SỬ DỤNG VỐN VAY

Có hai cách để dự đoán dòng tiền tự do (FCF) của một công ty: trên cơ sở không sử dụng hoặc sử dụng vốn vay.

Một DCF sử dụng vốn vay của  dự án dòng tiền tự do (FCF) sau khi quan trâm tới chi phí lãi vay (Nợ) và Thu nhập lợi tức (Tiền mặt) trong khi một DCF không vay nợ dự án FCF trước tác động đối với nợ và tiền mặt. Do đó, một DCF sử dụng vốn vay cố gắng để đánh giá phần vốn chủ sở hữu của cơ cấu vốn của công ty trực tiếp, trong khi phân tích DCF không vay nợ cố gắng để đánh giá các công ty như một toàn thể; cuối cùng phân tích dòng tiền không sử dụng vốn vay, Nợ ròng và các khiếu nại khác có thể được trừ ra để đi đến giá trị còn lại (Vốn chủ sở hữu) của doanh nghiệp.

Một DCF không vay nợ bao gồm các bước sau:

 • Dự án dòng tiền tự do ( FCF) cho mỗi năm, trước khi tác động từ nợ và tiền mặt.
 • Giảm giá FCF bằng cách sử dụng các chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC), mà là một sự pha trộn của lợi nhuận cần thiết vào các cấu phần nợ và vốn chủ sở hữu của cơ cấu vốn.
 • Giá trị thu được là giá trị doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Để so sánh, một DCF sử dụng vốn vay bao gồm các bước sau:

 • Dự án FCF sau khi quan tâm đến chi phí ( nợ) và lãi suất thu nhập (tiền mặt).
 • Giảm giá FCF bằng cách sử dụng chi phí vốn (yêu cầu tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu).
 • Giá trị thu được là giá trị vốn chủ sở hữu (còn gọi là giá trị thị trường) của doanh nghiệp.

TẠI SAO SỬ DỤNG DÒNG TIỀN SỬ DỤNG VÀ KHÔNG SỬ DỤNG VỐN VAY

UFCF là tiêu chuẩn của ngành, bởi vì nó cho phép sự so sánh giống nhau các dòng tiền được tạo ra bởi các công ty khác nhau. Một phân tích UFCF cũng cho phép nhà phân tích khả năng kiểm tra các cơ cấu vốn khác nhau để xác định cách chúng ảnh hưởng đến giá trị của công ty. Ngược lại, trong phân tích LFCF, cấu trúc vốn được tính đến khi tính toán dòng tiền mặt của công ty. Điều này có nghĩa là phân tích LFCF sẽ cần phải được chạy lại nếu giả định một cấu trúc vốn khác.

Trên thực tế, UFCF cho phép nhà phân tích tách dòng tiền do doanh nghiệp sản xuất ra khỏi cấu trúc quyền sở hữu và nợ phải trả của doanh nghiệp. Trong UFCF, dòng tiền của doanh nghiệp được dự kiến ​​không phân biệt với cơ cấu vốn được chọn trong phân tích UFCF; cơ cấu vốn chính xác không được tính đến khi chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) được xác định.

PHẦN NÀO NHẠY CẢM HƠN TRONG MỘT MÔ HÌNH DCF: DÒNG TIỀN TỰ DO HAY TỶ LỆ CHIẾT KHẤU ?

FCF (và Giá trị cùng cuối, sử dụng FCF làm đầu vào) thì nhạy cảm hơn. Do đó, hãy cẩn thận khi thực hiện các giả định dự đoán dòng tiền chủ chốt, bởi vì một ‘điều chỉnh’ nhỏ có thể dẫn đến thay đổi giá trị lớn. Nhà phân tích nên kiểm tra một số kịch bản giả định hợp lý để rút ra phạm vi định giá hợp lý. Trong các dự báo của FCF, các mục tốt nhất để kiểm tra bao gồm tăng trưởng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận giả định (Tỷ suất lợi nhuận gộp, biên độ hoạt động / hệ số lợi nhuận trước lãi và thuế, tỷ lệ lợi nhuận trước lãi vay và thuế trên doanh thu và biên lợi nhuận ròng). Ngoài ra, phân tích độ nhạy nên được thực hiện trên Tỷ lệ chiết khấu (WACC) .

CẠM BẪY DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU

Tránh những cạm bẫy phổ biến khi xây dựng Mô hình DCF:

 • Đưa ra các giả định quan trọng dựa trên nghiên cứu không đầy đủ.
 • Thiếu chú thích và chi tiết ghi lại quá trình suy nghĩ (và quá trình nghiên cứu) đằng sau các giả định được chọn.
 • Thực hiện một cách tiếp cận không phù hợp để lấy chi phí vốn cho nợ và / hoặc vốn chủ sở hữu.

CÁC BƯỚC DCF:

 1. Dự án dòng tiền tự do của công ty: Thông thường, một FCF mục tiêu được dự kiến ​​trong vòng 5 đến 10 năm trong tương lai. Hơn nữa, những con số này được dự kiến ra,người dự báo sẽ càng ít nhìn thấy (nói cách khác,dự đoán thời gian sau này sẽ thường phải chịu những ước tính lỗi).
 2. Xác định giá trị cuối cùng của công ty: Giá trị cuối cùng được tính bằng một trong hai phương pháp: Phương pháp cuối cùng phức tạp hoặc  phương pháp vĩnh viễn. (Lưu ý rằng nếu Phương pháp vĩnh viễn được sử dụng, Tỷ lệ chiết khấu từ bước sau sẽ là cần thiết.)
 3. Xác định tỷ lệ chiết khấu của công ty: Tính toán chi phí vốn bình quân của công ty (WACC) để xác định tỷ lệ chiết khấu cho tất cả các dòng tiền trong tương lai.
 4. Sử dụng Giá trị hiện tại ròng: Chiết khấu FCF và Giá trị cuối cùng dự kiến ​​trở lại Năm o (tức là trở lại hiện tại và tổng hợp các số liệu này để xác định giá trị doanh nghiệp của công ty).
 5. Điều chỉnh thực hiện: Nếu sử dụng cách tiếp cận dòng tiền tự do chưa được kiểm soát (UFCF), trừ đi nợ ròng và các điều chỉnh khác từ Giá trị doanh nghiệp để lấy Giá trị thị trường của công ty.

NGUỒN THÔNG TIN DCF

Để dự đoán dòng tiền trong tương lai của 1 công ty, nhà phân tích sẽ cần tính đến càng nhiều thông tin đã biết về công ty (và một số số liệu thị trường) càng tốt.

Chi phí nợ:

Sử dụng trung bình trọng số của lãi suất nợ trong cơ cấu vốn của công ty để tính toán chi phí nợ trước thuế của công ty.

Thông tin này hầu như luôn có sẵn cho mỗi công cụ Nợ trong Báo cáo thường niên của Công ty (10-K) và Báo cáo hàng quý (10-Q).

Chi phí vốn cổ phần:

Lãi suất phi rủi ro:

Lãi suất phi rủi ro cần thiết để xác định Chi phí vốn chủ sở hữu và được ước tính là một hàm của lãi suất Trái phiếu Kho bạc dài hạn hiện tại (giả sử rằng dòng tiền mặt của công ty được dự kiến ​​tính theo USD). Tỷ lệ điểm chuẩn được sử dụng thường là của trái phiếu 10 năm.

Bộ Tài chính công bố lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ hàng ngày.

Đối với các công ty ở châu Âu, sử dụng tỷ lệ có liên quan từ trái phiếu chính phủ bằng đồng Euro.

Beta:

Beta là thước đo mối quan hệ giữa thay đổi giá của chứng khoán Công ty và thay đổi giá trị của điểm chuẩn thị trường tổng thể, chẳng hạn như chỉ số S & P 500.

Bloomberg, Factset, Google Finance và Capital IQ đều công bố số liệu Beta lịch sử và ước tính cho các cổ phiếu riêng lẻ. Nếu Beta không được công bố, nó có thể được ước tính bằng phương pháp hồi quy tuyến tính đơn giản.

Rủi ro thị trường:

Phí bảo hiểm rủi ro thị trường là thước đo mức độ mà các nhà đầu tư mong đợi được bồi thường khi sở hữu chứng khoán vốn rủi ro, thay vì đầu tư lãi suất cố định, không rủi ro (như trái phiếu chính phủ). Nó được tính toán bằng Mô hình định giá tài sản vốn, giả định rằng nguồn rủi ro CHỈ yêu cầu bồi thường là rủi ro thị trường tổng thể (được đo bằng Beta) chứ không phải rủi ro riêng (hoặc cụ thể đối với cổ phiếu). Mô hình này thường được sử dụng để xác định Chi phí vốn chủ sở hữu cho một công ty.

Ước tính Phí bảo hiểm rủi ro thị trường có sẵn từ Morningstar và cũng có thể được ước tính bằng cách sử dụng lợi nhuận lịch sử của các khoản đầu tư trái phiếu chính phủ so với đầu tư thị trường vốn cổ phần tổng thể.

Dự toán tài chính:

Dự toán quản lý có thể là điểm khởi đầu hữu ích để xác định hiệu suất dự kiến ​​của công ty và dự báo dòng tiền. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng những dự đoán này thường ở phía lạc quan.

Dự toán nghiên cứu bên bán cũng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hữu ích về con đường hiệu suất dự kiến ​​của công ty. Tuy nhiên, một lần nữa, hãy nhớ rằng các nhà phân tích bên bán thường có động cơ  trong việc dự đoán một hiệu suất dự kiến ​​của công ty.

Dự toán nội bộ (từ ngân hàng đầu tư mà bạn làm việc) có thể là nguồn thông tin hữu ích nhất để dự báo dòng tiền dự kiến ​​của công ty, đặc biệt nếu các ước tính này không được sử dụng như một phần của cam kết tư vấn bên bán (trong đó mục đích phân tích ít nhất sẽ là một phần để ủng hộ giá bán cao hơn cho khách hàng). Nếu sử dụng ước tính nội bộ, hãy chắc chắn lưu ý cách chúng được tạo và cho mục đích gì.

2. Dòng tiền tự do

Khi dự đoán dòng tiền tự do  cho doanh nghiệp, hãy nhớ đến “C.V..S”., và Rác vào = Rác ra:

 • Xác nhận lịch sử hiệu suất tài chính cho chính xác.
 • Xác nhận các giả định chính cho các dự đoán
 • Nhạy cảm biến điều khiển các dự đoán để xây dựng phạm vi định giá.

ĐẦU VÀO ĐỂ LƯU CHUYỂN TIỀN TỰ DO (FCF)

Dòng tiền tự do (FCF) được tính bằng cách lấy Thu nhập hoạt động (EBIT) của một doanh nghiệp, trừ thuế, cộng với thuế và khấu hao, trừ đi thay đổi trong vốn hoạt động và trừ chi phí vốn của công ty trong năm. Điều này có được yếu tố chính xác hơn nhiều về Tiền mặt mà một công ty tạo ra so với Thu nhập ròng thuần túy:

CÁC ĐÁNH GIÁ CHÍNH TRONG HIỆU SUẤT KINH DOANH DỰ ÁN

FCF dự kiến ​​trong những năm gần nhất (Năm 1, Năm 2, v.v.) sẽ có tác động lớn nhất đến việc định giá DCF của công ty. Tin tốt là những số liệu dòng tiền này dễ dự đoán nhất, bởi vì chúng ta càng đến gần một sự kiện, chúng ta càng thấy rõ hơn về sự kiện đó. (Tất nhiên, tin xấu là bất kỳ lỗi nào trong việc chiếu các số liệu này sẽ có tác động lớn đến đầu ra của phân tích).

FCF có nguồn gốc bằng cách dự đoán các chi tiết đơn hàng của Báo cáo kết quả kinh doanh (và thường là Bảng cân đối kế toán) cho một công ty, theo từng dòng. Do đó, kết quả FCF rất nhạy cảm với nhiều giả định về hoạt động trong tương lai của công ty kinh doanh, bao gồm:

Mục báo cáo kết quả kinh doanh :

 • Tăng trưởng doanh thu (doanh thu): Dự báo tăng trưởng hàng năm là cơ chế phổ biến nhất, nhưng càng chi tiết được  thì càng tốt. Ví dụ: có thể dự báo tăng trưởng đơn vị và định giá cho mỗi đơn vị tốt hơn so với dự báo tăng trưởng hàng năm đơn giản cho toàn bộ doanh số.
 • Lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận gộp và hoạt động (EBIT) của dự án dựa trên các mô hình lịch sử. Xem xét các yếu tố đầu vào như chi phí hàng hóa trong Tổng chi phí và chi phí SG & A (Bán hàng, Tổng hợp và Quản trị) cho số tiền hoạt động.

Bảng cân đối kế toán & Báo cáo các khoản mục dòng tiền:

 • Chi phí vốn (CapEx): Xem xét cả mở rộng chi phí vốn và CapEx bảo trì. Sự khác biệt phân định chi phí công ty liên quan đến việc mua tài sản cố định mới để tạo điều kiện tăng trưởng trong kinh doanh từ chi phí công ty liên quan đến việc thêm vào / duy trì giá trị tài sản hiện có cần thiết cho dịch vụ hiện tại . Thật không may, sự cố này thường không có trong báo cáo tài chính của công ty.
 • Thay đổi về vốn hoạt động (OWC): Vốn hoạt động bằng với Tài sản hiện tại trừ đi các khoản nợ hiện tại, ngoại trừ Tiền mặt, các khoản giống như tiền mặt (như Chứng khoán có thể bán được và Chứng khoán có sẵn để bán) và Nợ. Bạn có thể tìm thấy nó bằng cách kết hợp các chi tiết đơn hàng có liên quan từ Bảng cân đối kế toán. Sử dụng các mẫu và ý thức chung để đánh giá chi tiết đơn hàng này, hầu hết các mục OWC được điều khiển bởi Doanh số của công ty. Do đó, tăng trưởng trong các mặt hàng này ít nhất phải là một chức năng của tăng trưởng Bán hàng.

DỰ ÁN THỰC HIỆN KINH DOANH

Như đã đề cập, đầu tiên chúng tôi thực hiện dự án Báo cáo thu nhập của công ty. Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua một ví dụ đơn giản về cách thực hiện việc này.

 • Doanh thu: Để đơn giản, Doanh thu trong ví dụ của chúng tôi được dự kiến ​​với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 10%, phù hợp với tốc độ tăng trưởng quá khứ của công ty giả định. Để tăng độ chính xác cho giả định này, hãy nhớ nghiên cứu các dự báo quản lý, dự đoán bên bán và ước tính nội bộ. Cũng nên nhớ rằng độ chi tiết hơn, nếu có thể, là tốt hơn.
 • Giá vốn hàng bán (giá vốn hàng bán): Khi doanh thu tăng, chúng tôi đã tăng tỷ suất lợi nhuận gộp bằng cách thu hẹp giá vốn theo phần trăm doanh thu do khái niệm tính kinh tế theo quy mô tại công ty (khi công ty tăng trưởng, nên sử dụng ít nhất một số cải thiện của thiết bị và nguồn nhân lực hiện có, tăng sức mua, tăng sức mạnh định giá, v.v.). Cũng lưu ý rằng với mục đích của ví dụ đơn giản này, chúng tôi đang loại trừ Khấu hao từ giá vốn hàng bán. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi sẽ đưa nó vào và sao lưu lại sau.
 • Bán hàng, Chung và Hành chính (SG & A): Giữ tỷ lệ phần trăm Doanh thu (14,5%) trong ví dụ này, vì công ty sẽ cần tăng quảng cáo và chi phí để thúc đẩy tăng trưởng Doanh số. Trong một số trường hợp, một số phần của SG & A có thể được coi là cố định (chẳng hạn như chi phí Trụ sở công ty), điều này có thể dẫn đến giảm chi phí SG & A khi tỷ lệ phần trăm của Doanh thu khi công ty tăng trưởng.
 • EBITDA: Đây là đầu ra trực tiếp của các giả định về Doanh thu và chi phí của chúng tôi. Nếu chúng tôi kết hợp Khấu hao vào chi phí, chúng tôi sẽ cần phải thêm lại vào Thu nhập hoạt động (EBIT) để đến EBITDA.

TIỀN GỬI VÀ CHI PHÍ

Khấu hao là một khoản chi phí không dùng tiền mặt, nghĩa là công ty ghi khấu hao như một khoản chi phí trên báo cáo thu nhập cho các mục đích GAAP (Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung) nhưng thực tế, không có khoản tiền nào thực sự được chi. Đó là một chi phí của chi phí vốn được thực hiện trong những năm trước. Do đó, để tính toán dòng tiền thực sự của người dùng, bạn phải thêm vào dòng tiền này. Tương tự, CapEx phải được trừ ra, vì nó không xuất hiện trong Báo cáo thu nhập, nhưng đó là một chi phí tiền mặt thực tế.

Cần lưu ý rằng Khấu hao tài sản cố định vô hình cũng tương tự như Khấu hao tài sản cố định hữu hình, nhưng được sử dụng để chi tiêu Tài sản không cố định thay vì Tài sản cố định. Một ví dụ về điều này sẽ là Khấu hao giá trị của một bằng sáng chế được mua khi mua lại một công ty sở hữu nó.

Xây dựng lên đến không vay nợ dòng tiền tự do 

Bước tiếp theo là để có dự báo kết quả kinh doanh của chúng tôi và tính toán không vay nợ FCF (UFCF) trong mỗi năm:

 • EBITDA được điều chỉnh thuế: D & A cần được đưa ra khỏi EBITDA để tính Lợi nhuận hoạt động sau thuế (còn gọi là EBIT). D & A là một chi phí cho mục đích thuế. Do đó, trước tiên, chúng ta phải trừ D & A trong mô hình này để tính thuế và sau đó thêm lại sau thuế. Trong trường hợp này, dự kiến ​​là 5,1% doanh số.
 • Thuế suất: Sử dụng mười hai tháng qua (LTM, còn được gọi là thuế suất mười hai tháng, hoặc TTM) để dự kiến ​​mức thuế suất trong tương lai. Trong trường hợp này, là 35% .
 • Khấu hao TSCĐ hữu hình & Khấu hao TSCĐ vô hình  (D & A): D & A ban đầu được lấy ra để tính thuế nhưng sau đó được cộng lại, vì đây là chi phí không dùng tiền mặt. Chi phí vốn (CapEx): Trừ đi, vì điều này thể hiện Tiền mặt cần thiết để tài trợ cho các tài sản mới và hiện có. Nó không được sử dụng trong Báo cáo thu nhập, vì các tài sản đã mua này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động trong những năm tới cho doanh nghiệp (và do đó dần dần được mở rộng, thông qua Khấu hao, trong những năm đó). Lưu ý rằng lạm phát ròng, CapEx và Khấu hao sẽ hội tụ theo thời gian, với điều kiện là công ty không tăng trưởng nhanh.
 • Thay đổi về vốn hoạt động (OWC): Điều này được loại trừ, vì nó thể hiện các khoản đầu tư vào tài sản hoạt động ròng ngắn hạn cần thiết để tài trợ cho tăng trưởng doanh thu. Con số này thể hiện sự thay đổi hàng năm về Tài sản hiện tại trừ đi Nợ ngắn hạn trên Bảng cân đối kế toán, ngoại trừ Tiền mặt, các mặt hàng giống như tiền mặt và Nợ.

Bây giờ chúng ta có thể áp dụng công thức:

Dòng tiền tự do không sử dụng vốn = thu nhập trước lãi vay và thuế + khấu hao-chi đầu tư-(chi phí vốn lưu động - thuế )

CHIẾT KHẤU CÁC CON SỐ UFCF

Bây giờ dự kiến Dòng tiền mặt miễn phí chưa được dự kiến (UFCF) trong mỗi năm tới. Tuy nhiên, để định giá công ty, chúng ta  phải chiết khấu những dòng tiền đó về hiện tại (hôm nay) và tạo ra NPV

Công thức tính giá trị hiện tại (PV) như sau:

trong đó FCF là dòng tiền tự do , r là tỷ suất chiết khấu 

Đồ thị công thức giá trị hiện tại

Trong công thức này, PV bằng với FCF mỗi năm (Năm 1, Năm 2, Năm 3, v.v.), chia cho hệ số chiết khấu. Trong mỗi trường hợp, hệ số chiết khấu là 1 + tỷ lệ chiết khấu (r), được đưa đến năm thứ n, trong đó n là số năm tương lai mà dòng tiền xảy ra (tương tự như lãi suất gộp của lãi suất hàng năm) .

Chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn về việc xác định tỷ lệ chiết khấu, r, trong phần WACC của chương này.

Sự khác biệt giữa Giá trị hiện tại và Giá trị hiện tại ròng chỉ đơn giản là kết hợp bất kỳ dòng tiền mặt nào có thể xảy ra trong kịch bản. Do phân tích DCF chỉ liên quan đến dòng tiền từ hoạt động của công ty, nên Giá trị hiện tại và Giá trị hiện tại ròng là tương đương.

Giá trị cuối cùng

Giá trị cuối cùng biểu thị giá trị của dòng tiền sau giai đoạn dự đoán . Các dự đoán  chỉ đi ra ngoài trong DCF (tức là 5 hoặc 10 năm), vì vậy đây là một cơ chế để ước tính giá trị tương lai của dòng tiền kinh doanh sau thời gian dự kiến đó.

Giá trị đầu cuối dựa trên dòng tiền của doanh nghiệp trong môi trường bình thường hóa. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp nên được giả định, sau giai đoạn dự đoán tăng trưởng với tốc độ phù hợp với loại hình kinh doanh vào cuối giai đoạn dự đoán hoặc được định giá theo bội số phù hợp với các đồng nghiệp của nó (xem chương về Phân tích các công ty so sánh trước đó trong khóa đào tạo này).

TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ CUỐI CÙNG

Có hai phương pháp chính để tính giá trị  cuối cùng của công ty:

 1. Terminal Multiple Method: Còn được gọi là Exit Multiple Method kỹ thuật này sử dụng bội số của một số liệu tài chính (như EBITDA) để định giá doanh nghiệp. Những bội số này có thể được bắt nguồn bằng cách sử dụng bội số phổ biến giữa các công ty tương đương.
 2. Phương pháp vĩnh viễn: Giả sử rằng dòng tiền miễn phí của doanh nghiệp tăng trưởng vĩnh viễn ở một tỷ lệ nhất định. Phương pháp vĩnh viễn sử dụng Công thức Gordon: Giá trị cuối cùng = FCFn × (1 + g) (r - g), trong đó r là tỷ lệ chiết khấu (được thảo luận trong phần tiếp theo trên WACC) và g là tốc độ tăng trưởng hàng năm giả định cho FCF của công ty. Điều này sẽ được chứng minh với một ví dụ trong thời gian ngắn.

Khi kiểm tra tính đúng đắn , bạn có thể sử dụng phương pháp cuối cùng để quay lại tốc độ tăng trưởng giả định cho doanh nghiệp, tương tự như tốc độ tăng trưởng được sử dụng trong phương pháp vĩnh viễn. Ví dụ về tính toán này sẽ được thảo luận sau trong phần này.

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TERMINAL MULTIPLE

Tiếp tục với ví dụ DCF của chúng tôi từ trước đó, chúng tôi sẽ trình bày hai bước cần thiết để áp dụng Phương pháp TERMINAL MULTIPLE:

 1. Xác định nhiều phạm vi EBITDA hợp lý. Đối với bài tập này, chúng tôi giả định phạm vi 6.0x-8.0x EV / EBITDA. Chúng tôi đã chọn 6.0x đến 8.0x dựa trên phạm vi giao dịch lịch sử cho công ty cùng với các công ty tương đương trong ngành.
 2. Nhân nhiều phạm vi EV / EBITDA với ước tính EBITDA cuối kỳ. Kết quả bằng với Giá trị doanh nghiệp của công ty vào cuối thời gian chiếu.

EBITDA năm 6 = $ 13.367

Nhiều phạm vi EV / EBITDA = 6.0x - 8.0x

Giá trị đầu cuối = $ 13.367 × [6.0x - 8.0x] = $ 80.203 - $ 106,938

Dưới đây là một số cân nhắc quan trọng cần thực hiện khi sử dụng Phương thức Terminal multiple method: 

 • Hãy chắc chắn rằng năm cuối là một năm “bình thường”. Không bao gồm các năm bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chu kỳ hoặc các yếu tố kinh tế.
 • Tốc độ tăng trưởng mà EBITDA ngụ ý cần phải phù hợp với các giả định dài hạn.
 • Hãy chắc chắn để sử dụng mức thuế suất bình thường hóa của Wap trong năm cuối. Thuế suất có thể bị sai lệch bởi các khoản lỗ trước đó, các khoản mục một lần và thay đổi trong hỗn hợp quốc tế.

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP VĨNH VIỄN

Phương pháp hoàn vĩnh viễn định rằng dòng tiền tự do tăng trưởng với tốc độ không đổi trong khoảng thời gian nhất định. Bạn nên áp dụng phương pháp bảo thủ trước khi ước tính tốc độ tăng trưởng. Các nhà phân tích thường sử dụng các tốc độ tăng trưởng dài hạn như tăng trưởng GDP (hoặc có thể cao hơn một chút), vì các công ty thường không thể đăng ký tốc độ tăng trưởng của FCF là hai chữ số mãi mãi.

Dưới đây là hai bước cần thiết để áp dụng Phương pháp vĩnh viễn:

 1. Xác định tốc độ tăng trưởng FCF dài hạn hợp lý để sử dụng trong phương pháp, có thể là GDP hoặc chỉ số nào cao hơn một chút, tùy thuộc vào ngành và động lực của công ty.
 2. Tính giá trị đầu cuối bằng cách lấy FCF từ lần chiếu năm trước (1 + tốc độ tăng trưởng vĩnh viễn). Chia con số này cho chênh lệch giữa tỷ lệ chiết khấu (r) và tốc độ tăng trưởng vĩnh viễn giả định (g).

Giá trị đầu cuối = FCFn × (1 + g) (r - g)

Trong trường hợp này:

 • FCFn = giai đoạn chiếu cuối cùng Dòng tiền tự do (Dòng tiền tự do đầu cuối)
 • g = tốc độ tăng trưởng vĩnh viễn
 • r = tỷ lệ chiết khấu, a.k.a. Chi phí vốn trung bình có trọng số (WACC, được đề cập trong phần tiếp theo của khóa đào tạo này)

Nếu chúng ta giả định rằng WACC = 11% và tốc độ tăng trưởng dài hạn phù hợp là 1%, chúng ta sẽ nhận được:

ÁP DỤNG CẢ HAI PHƯƠNG PHÁP

Lưu ý rằng có công thức để xác định bội số và tốc độ tăng trưởng tương đương của hai phương pháp đã cho.

Sử dụng the Terminal Multiple Method  để giải quyết tốc độ tăng trưởng Phương pháp vĩnh viễn tương đương:

Giải Công thức vĩnh viễn từ multiple:


Sử dụng Phương thức vĩnh viễn để giải quyết cho nhiều Terminal Multiple Method  tương đương:

Giải công thức multiple từ công thức vĩnh viễn:

Chi phí vốn bình quân có trọng số (WACC): Các nhiều cách để mô tả khái niệm này 

WACC có thể là một khái niệm khó để giả thích. Giải nghĩa theo kĩ thuật, WACC là tỷ lệ lợi nhuận cần thiết mà doanh nghiệp trả cho các nhà đầu tư vì phần risk mà họ đang đối mặt khi đầu tư vào công ty. Trong khi đó, định nghĩa WACC của layperson (và có lẽ là nhà phân tích) là tỷ lệ được sử dụng để chiết khấu các dòng tiền tự do (FCF) dự kiến ​​trong mô hình DCF.

Các định nghĩa này đề cập đến hai mặt của cùng một đồng tiền. Nếu một nhà đầu tư yêu cầu hoàn vốn cụ thể cho số tiền đầu tư của anh ta hôm nay, thì dòng tiền trong tương lai từ khoản đầu tư mà anh ta thực hiện có thể được chuyển đổi thành đô la hôm nay bằng cách sử dụng tiền lãi được yêu cầu đó để tạo ra giá trị tương đương ngày hôm nay cho các dòng tiền trong tương lai. (WACC chỉ đơn giản làm điều này cho tất cả các nhà đầu tư trong một công ty, được cân nhắc bởi quy mô tương đối của họ.) Vì FCF tương lai đại diện cho tất cả giá trị của một công ty có sẵn cho tất cả các nhà đầu tư (Nợ và Vốn chủ sở hữu) trong công ty, họ có thể được giảm giá bởi WACC để xác định giá trị của chúng bằng đô la ngày nay.

Nhưng làm thế nào để chúng ta xác định những gì cần phải trả lại? Nói một cách đơn giản, đó là một chức năng của các cơ hội đầu tư thay thế có sẵn cho tất cả các nhà đầu tư trong công ty, và rủi ro khi đầu tư vào công ty đó liên quan đến lợi nhuận thay thế có sẵn đó. Nếu lợi nhuận tương đương rủi ro trong các cơ hội khác là X% mỗi năm, thì nhà đầu tư cũng nên yêu cầu X% từ khoản đầu tư này. Và để đánh giá giá trị hiện tại của khoản đầu tư vào đồng đô la hôm nay, chúng tôi cần chiết khấu tất cả các lợi ích trong tương lai tích lũy cho các nhà đầu tư đó (cụ thể là dòng tiền trong tương lai) bằng X%.

Dưới đây là tóm tắt về những điều đảm bảo bạn hiểu về WACC:

 • Khi chiết khấu trở lại dự kiến ​​Dòng tiền tự do và Giá trị đầu cuối trong mô hình DCF, tỷ lệ chiết khấu được sử dụng cho mỗi dòng tiền là WACC.
 • Kết hợp cấu trúc vốn của Nợ (bị ảnh hưởng bởi thuế) và Vốn chủ sở hữu nhân với Chi phí Nợ và Chi phí Vốn chủ sở hữu bằng WACC. Trên thực tế, WACC là trung bình trọng số sau thuế của Chi phí Vốn cho Nợ và Vốn chủ sở hữu, trong đó các trọng số tương ứng với số tiền tương đối của từng thành phần.
 • WACC là tỷ lệ hoàn vốn tương lai và liên quan trực tiếp đến rủi ro đầu tư và cơ hội đầu tư thay thế dành cho các nhà đầu tư của công ty trên toàn bộ cấu trúc vốn (nghĩa là đối với toàn bộ doanh nghiệp, không chỉ cho các cổ đông) .

Bây giờ chúng tôi đã mô tả WACC và những gì nó thể hiện đầy đủ, đây là định nghĩa toán học của WACC:

Trong đó:

 • KE = Chi phí vốn chủ sở hữu. KE = Krf + b × RP, trong đó Krf bằng với Tỷ lệ không có rủi ro, b bằng với Beta (Vốn chủ sở hữu) được sử dụng cho công ty và RP bằng với Phí bảo hiểm rủi ro thị trường vốn chủ sở hữu. Beta và Premium Premium được tính toán bằng Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM).
 • KD = Chi phí nợ. Đây là mức trung bình của lãi suất được trả cho các nghĩa vụ nợ của công ty. Lưu ý rằng trong WACC, Chi phí Nợ được tính sau thuế, tức là, nhân với (1 - T). Điều này là để thừa nhận thực tế rằng Chi phí lãi vay cho khoản nợ (nói chung) được khấu trừ thuế, do đó tạo ra một lá chắn thuế làm tăng giá trị cho công ty. Điều này được thể hiện trong khung DCF bằng cách giảm thành phần Chi phí Nợ của WACC, dẫn đến tỷ lệ chiết khấu thấp hơn cho công ty của FC FC, và do đó định giá cao hơn cho công ty.
 • E = Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu, tức là, Vốn hóa thị trường.
 • D = Giá trị sổ sách của công ty nợ Nợ.
 • T = Thuế suất biên cho công ty. Tỷ lệ này có thể khác với Thuế suất hiệu quả được sử dụng để xác định Chi phí thuế dựa trên EBIT.

 

 
Nguồn : Theo Saga.vn
Bích Ngọc
Bích Ngọc

Saga App

Saga App