Chiến Lược Sản Phẩm: Thiết Lập Tầm Nhìn Chiến Lược Cho Nguồn Cung Sản Phẩm

Uyên Hoàng
24/07/2020 - 07:00 2139     0

Một chiến lược sản phẩm được rút ra từ tầm nhìn cơ bản của sản phẩm, nó cho thấy sản phẩm ấy có thể sẽ đi tới đâu. Bằng cách thiết lập chiến lược sản phẩm, bạn có thể xác định phương hướng cho những điều bạn muốn thực hiện đối với sản phẩm của mình.

Tương tự như việc sử dụng hiệu quả bản đồ, trước tiên bạn cần một điểm đến và sau đó bạn có thể lập kế hoạch cho lộ trình của mình. Giống như một doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược về những gì nó muốn trở thành khi nó lớn lên, sản phẩm có chiến lược và đích đến riêng.

 

Tại sao chiến lược sản phẩm quan trọng?

Chiến lược sản phẩm hình thành cơ sở để thực hiện lộ trình sản phẩm và phát hành sản phẩm tiếp theo. Chiến lược sản phẩm cho phép công ty tập trung vào một thị trường mục tiêu và bộ tính năng cụ thể, thay vì cố gắng trở thành tất cả mọi thứ.

Các yếu tố của một chiến lược sản phẩm

Khi xác định chiến lược sản phẩm, hãy chắc chắn trả lời các câu hỏi sau đây. 

Bạn đang bán cho ai?

Xác định khách hàng mục tiêu hoặc thị trường của bạn. Xác định bạn đang bán cho ai và thị trường đó trông như thế nào.

Bạn đang bán cái gì?

Mô tả cách khách hàng tiềm năng sẽ cảm nhận sản phẩm của bạn so với các sản phẩm cạnh tranh. Hiểu những gì làm cho sản phẩm của bạn trở nên độc đáo trên thị trường.

Bạn cung cấp giá trị gì cho khách hàng của bạn?

Xác định những vấn đề sản phẩm của bạn  để giải quyết cho khách hàng. Bạn không thể là tất cả đối với tất cả mọi người trong một thị trường cụ thể, nhưng bạn có thể giúp giải quyết các vấn đề cụ thể. Tạo một đề xuất đáng giá để định vị giá trị bạn cung cấp và lợi ích mà khách hàng sẽ nhận được từ giải pháp của bạn.

Làm thế nào để bạn định giá sản phẩm của mình?

Nêu cách bạn sẽ định giá sản phẩm. Bao gồm giá trị cảm nhận của nó và một mô hình định giá.

Bạn sẽ phân phối sản phẩm của bạn như thế nào?

Mô tả cách bạn sẽ bán sản phẩm của mình và cách thị trường mục tiêu của bạn sẽ mua sản phẩm đó.

Xây dựng chiến lược sản phẩm của bạn

Để xây dựng chiến lược sản phẩm, hãy bắt đầu với việc xác định các vấn đề thị trường bạn muốn giải quyết. Điều này bao gồm phỏng vấn thị trường mục tiêu của bạn, hiểu được bối cảnh cạnh tranh và xác định cách bạn sẽ khác biệt hóa bản thân.

Chiến lược sản phẩm của bạn sẽ thay đổi theo thời gian khi bạn tìm hiểu thêm về thị trường của mình hoặc nếu có, quyết định tham gia vào các thị trường khác nhau. Lắng nghe thị trường của bạn và phát triển chiến lược sản phẩm của bạn là một quá trình tuần hoàn; khi bạn tìm hiểu thêm, bạn sẽ phát triển chiến lược sản phẩm của mình và các vấn đề mà bạn giải quyết.

Ví dụ: Chiến lược sản phẩm

Dưới đây là một ví dụ ngắn gọn về một chiến lược sản phẩm. Chiến lược sản phẩm của bạn sẽ thay đổi, và có thể sẽ dài hơn, nhưng nên tuân theo chủ đề của 5 câu hỏi trên.

Một doanh nghiệp xây dựng phần cứng nhà bếp chất lượng cho nhà bếp của khách hàng..

Khách hàng là những gia đình trẻ ở Bắc Mỹ, những người muốn có phần cứng trong bếp có thể chịu được sự hao mòn tự nhiên do trẻ nhỏ gây ra. Họ quan tâm đến các vật liệu an toàn cho trẻ em và thân thiện với môi trường.

Doanh nghiệp này bán sản phẩm thông qua một kênh bán lẻ.

Các sản phẩm của họ được định giá trên mỗi đơn vị sản phẩm, và được coi là giải pháp phần cứng cao cấp của thành phố.

Sức mạnh của chiến lược sản phẩm

Sức mạnh của một chiến lược sản phẩm đến từ những gì bạn xác định cũng như những gì bạn loại trừ. Bằng cách xác định một thị trường mục tiêu cụ thể trong chiến lược sản phẩm của bạn, bạn cũng loại trừ các thị trường khác. Điều này giúp công ty của bạn hiểu được dự án nào nằm ngoài chiến lược sản phẩm và đánh lạc hướng bạn khỏi các mục tiêu chiến lược.

Tóm lại: Chiến lược sản phẩm phác thảo tầm nhìn chiến lược của công ty đối với các sản phẩm và dịch vụ của mình bằng cách chỉ rõ sản phẩm sẽ đi về đâu, làm thế nào các sản phẩm đến được đó và tại sao các sản phẩm đó sẽ thành công.

 
Nguồn : THEO SAGA.VN
Uyên Hoàng
Uyên Hoàng