CFA – Cạnh Tranh Hoàn Hảo, Độc Quyền Và Độc Quyền Nhóm Bán.

Vũ Quang Huy
17/08/2020 - 07:00 555     0

Trong bài hướng dẫn nghiên cứu của CFA này, chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng phân biệt 3 loại thị trường  chính được viết trong bộ sách CFA Curriculum, bao gồm: Cạnh tranh hoàn hảo, Độc quyền và Độc quyền nhóm bán. Hầu hết các công thức cần thiết để phân tích  những phần tử Kinh tế của bài kiểm tra CFA sẽ được giải thích dưới đây:

 

 

Cạnh Tranh Hoàn Hảo

Trong một nền công nghiệp cạnh tranh hoàn hảo, bao gồm rất nhiều doanh nghiệp cùng bán một mặt hàng, tất cả các doanh nghiệp đều được coi là price takers (tạm dịch: người chấp nhận giá), có nghĩa là họ không thể kiểm soát được định giá của sản phẩm trên thị trường. Ngoài ra, tất cả các doanh nghiệp thường có thị trường tương đối nhỏ và người tiêu dùng sẽ không ưu tiên lựa chọn sản phẩm này hơn sản phẩm kia. Công thức cho một thị trường cạnh tranh khá là đơn giản như sau:

Giá cả = Doanh thu cận biên = Chi phí cận biên = Chi phí trung bình
(hay Price = Marginal revenue = Marginal cost = Average cost
Viết ngắn gọn là: P = MR = MC = AC)

Một doanh nghiệp nên sản xuất thêm nhiều đơn vị bổ sung, miễn là đảm bảo Doanh thu cận biên lớn hơn hoặc bằng với Chi phí cận biên. Về mặt ngắn hạn, doanh nghiệp nên đóng cửa nếu mức lỗ đã vượt quá chi phí cố định.

Về mặt dài hạn, tất cả các doanh nghiệp trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo sẽ tạo ra Lợi nhuận Kinh tế = 0 (Lợi nhuận Kinh tế = Tổng doanh thu - Tổng chi phí = 0). Trạng thái cân bằng dài hạn sẽ xảy ra tại mức sản lượng , tại đó Chi phí cận biên = Tổng chi phí trung bình (MC = ATC), cũng chính là hiệu quả sản xuất.

Độc quyền

Trong thị trường độc quyền, chỉ có duy nhất một nhà sản xuất. Các nguồn lực của thị trường độc quyền có thể là chi phí chìm lớn, bằng sáng chế, bí mật thương mại (Coca-Cola), những quy định, hoặc đơn giản là sự độc quyền tự nhiên do quy mô lớn của nền kinh tế (đường sắt). Doanh thu cận biên của một công ty độc quyền được tính bằng công thức: Doanh thu cận biên = Δ Tổng doanh thu / ΔSố lượng.

Sơ đồ minh họa 1


Tuy nhiên, một thị trường độc quyền muốn tối đa hóa lợi nhuận, chứ không phải doanh thu. Do đó, thị trường độc quyền để tối đa hóa lợi nhuận sẽ chọn mức sản lượng trong đó Doanh thu cận biên = Chi phí cận biên (MR = MC). Chúng tôi tính toán lợi nhuận độc quyền bằng các công thức sau:

Lợi nhuận độc quyền = (Giá cả - Tổng chi phí trung bình) × Số lượng
MP = (Doanh thu trung bình × Số lượng) - (Tổng chi phí trung bình × Số lượng)
MP = Tổng doanh thu - Tổng chi phí

Một thị trường độc quyền sẽ tạo ra sự Khoản tổn thất vô ích, do trên thực tế, thị trường độc quyền hạn chế về nguồn cung, sao cho đạt mức thấp hơn sản lượng hiệu quả xã hội. Một cách khác để thấy rõ hơn sự không hiệu quả của thị trường độc quyền đó là họ luôn chọn mức giá cao hơn Chi phí cận biên. Công thức để tìm ra Khoản tổn thất vô ích là:

Khoản tổn thất vô ích = 0,5 x (Giá cả - Chi phí cận biên) x (Sản lượng cung cấp trên thị trường cạnh tranh - Sản lượng sản xuất bởi độc quyền)
DL = 0,5 x (P - C) x (Qc - Qm)

Nếu bạn muốn thực hành các câu hỏi về chủ đề này, hãy xem xét Ngân hàng câu hỏi CFA cấp 1 của chúng tôi.

Độc quyền nhóm

Độc quyền nhóm là một trạng thái cạnh tranh hạn chế, trong đó một thị trường được chia sẻ bởi một số ít nhà sản xuất hoặc người bán. Nếu các công ty trong một ngành công nghiệp độc quyền có sự hợp tác và tin tưởng lẫn nhau, thì về mặt lý thuyết họ có thể tối đa hóa lợi nhuận của ngành bằng cách đặt giá độc quyền.

Nếu các Độc quyền nhóm hợp tác thành công, họ sẽ đặt giá thành và sản lượng sao cho Doanh thu cận biên = Chi phí cận biên (MR = MC) cho toàn bộ ngành công nghiệp.

Bạn cũng có thể nghĩ đơn giản thị trường độc quyền nhóm như một sự lai tạo giữa thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền.

 
Nguồn : saga.vn
Vũ Quang Huy
Vũ Quang Huy

INFLATION Lạm phát là một hiện tượng kinh tế khi mà...
Xem thêm >>