Cấu Trúc Thị Trường Độc Quyền

Vũ Quang Huy
11/09/2020 - 07:00 7583     0

Trong cấu trúc thị trường độc quyền, chỉ có một công ty chiếm ưu thế trong một ngành cụ thể. Tuy nhiên, theo quy định, sức mạnh độc quyền tồn tại khi một công ty duy nhất kiểm soát 25% trở lên của một thị trường cụ thể. Chẳng hạn, De Beers được biết là hãng độc quyền trong ngành kim cương.

Cấu trúc thị trường độc quyền tự nhiên là kết quả của những lợi thế tự nhiên như vị trí chiến lược hoặc tài nguyên khoáng sản phong phú. Ví dụ, nhiều quốc gia vùng Vịnh có độc quyền khai thác dầu thô vì nguồn tài nguyên dầu mỏ tự nhiên dồi dào.

 

Đặc điểm của cấu trúc thị trường độc quyền

Sau đây là các tính năng chính thường được tìm thấy trong cấu trúc thị trường độc quyền:

 1. Thiếu sự thay thế

Một công ty sản xuất hàng hóa mà không có những sản phẩm thay thế. Sản phẩm thường là duy nhất. Ví dụ: Khi Apple bắt đầu sản xuất iPad, có thể nói họ có độc quyền trên thị trường máy tính bảng.

2. Rào cản gia nhập

Có những rào cản đáng kể khi gia nhập thị trường được thiết lập bởi các nhà độc quyền. Nếu các công ty mới gia nhập ngành, nhà độc quyền sẽ không có quyền kiểm soát hoàn toàn một công ty về nguồn cung. Điều này ngụ ý rằng trong độc quyền không có sự khác biệt giữa một công ty và một ngành công nghiệp.
Rào cản ngành hàng không
Ngành hàng không có rào cản gia nhập cao

3. Cạnh tranh

Không có đối thủ cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm đó.

4. Người quyết định giá

Nhà độc quyền quyết định giá của sản phẩm, vì nó có sức mạnh thị trường. Điều này làm cho các nhà độc quyền một nhà đặt giá.

5. Lợi nhuận

Mặc dù một nhà độc quyền có thể duy trì lợi nhuận siêu thường trong thời gian dài, nhưng nó không nhất thiết phải tạo ra lợi nhuận. Một nhà độc quyền có thể là một mất mát hoặc tối đa hóa doanh thu. Điều này là không thể trong cạnh tranh hoàn hảo. Nếu có lợi nhuận bất thường trong dài hạn, các công ty khác sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh và kết quả là lợi nhuận bất thường sẽ bị loại bỏ.

Ưu điểm của độc quyền

1. Ổn định giá cả

Trong cơ cấu thị trường độc quyền, giá cả khá ổn định. Điều này là do chỉ có một công ty tham gia vào thị trường định giá vì không có sản phẩm cạnh tranh. Trong các loại cấu trúc thị trường khác, giá cả không ổn định và có xu hướng co giãn do sự cạnh tranh.

2. Quy mô kinh tế

Vì chỉ có một người bán duy nhất trên thị trường, điều này dẫn đến tính kinh tế theo quy mô vì sản xuất quy mô lớn làm giảm chi phí trên mỗi đơn vị cho người bán. Người bán có thể chuyển lợi ích này xuống cho người tiêu dùng khi hạ giá thấp hơn.

3. Nghiên cứu và phát triển

Vì nhà độc quyền đang tạo ra lợi nhuận bất thường hoặc siêu thường, công ty có thể đầu tư số tiền đó vào nghiên cứu và phát triển. Khách hàng có thể nhận được một sản phẩm chất lượng tốt hơn với giá giảm dẫn đến tăng thặng dư và sự hài lòng của người tiêu dùng.

Nhược điểm của độc quyền

1. Giá cao hơn

Nhà độc quyền có thể đặt giá rất cao cho sản phẩm dẫn đến việc khai thác của người tiêu dùng vì họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc mua nó từ người bán do thiếu cạnh tranh trên thị trường.

2. Phân biệt giá

Các nhà độc quyền đôi khi có thể sử dụng phân biệt giá, trong đó họ tính giá khác nhau trên cùng một sản phẩm cho những người tiêu dùng khác nhau. Điều này phụ thuộc vào điều kiện thị trường.

3. Hàng hóa và dịch vụ kém

Việc thiếu cạnh tranh có thể khiến công ty độc quyền sản xuất hàng hóa và dịch vụ kém chất lượng vì họ biết hàng hóa vẫn sẽ được bán.

 Đường cong doanh thu cho độc quyền

 

 

Tổng doanh thu - Tổng sản lượng x Giá.

Doanh thu trung bình và Doanh thu cận biên

doanh thu trung bình và doanh thu cận biên

 

1. Doanh thu cận biên

Doanh thu cận biên là doanh thu kiếm được bằng cách bán thêm một đơn vị.

2. Doanh thu trung bình

Doanh thu trung bình là Tổng doanh thu / Sản lượng.

Lưu ý:

  • Một nhà độc quyền có thể chọn mức sản lượng hoặc giá cả, nhưng không phải cả hai vì nó có đường cầu dốc xuống.
  • Đường cong Doanh thu cận biên có độ dốc gấp đôi đường cong Doanh thu trung bình.

 Nhà độc quyền tối đa hóa lợi nhuận

Nhà độc quyền tạo ra lợi nhuận siêu thường và sử dụng quy tắc tối đa hóa lợi nhuận MC = MR; chúng ta có thể tìm thấy Sản lượng và Giá cả. Sau khi tìm điểm giao giữa MC và MR, vẽ một đường thẳng đứng cho đường cầu và giá trị tương ứng trên trục tung là giá. Nếu giá cao hơn, thì số lượng sẽ được mua ít hơn, nhưng số tiền đó kiếm được là lợi nhuận tối đa. Điều này sẽ tiếp tục trong thời gian dài, nếu các rào cản tiếp tục tồn tại, nhu cầu vẫn ổn định và chi phí được duy trì. Chi phí được tìm thấy bằng cách vẽ một đường thẳng đứng từ đó Số lượng đáp ứng đường cong Chi phí trung bình đến đường giá.

 

Đồ thị cấu trúc thị trường độc quyền tối đa hóa lợi nhuận
Cân bằng ngắn hạn và dài hạn cho độc quyền kiếm lợi nhuận

Đầu ra tối đa hóa lợi nhuận được đặt ở Chi phí cận biên (MC) = Doanh thu cận biên (MR)

Đầu ra tối đa hóa doanh thu được đặt ở mức Doanh thu cận biên (MR) = 0

Tối đa hóa doanh thu độc quyền

Khi công ty muốn tối đa hóa doanh thu, công ty đó sẽ tạo ra nhiều đơn vị sản phẩm hơn nhưng tính giá thấp hơn. Để tìm số lượng và giá, hãy vẽ một đường thẳng đứng cho đường cầu ở điểm Doanh thu biên = 0. Giá được tìm thấy bằng cách vẽ một đường nằm ngang từ đường cầu đến trục giá (dọc). Chi phí được tìm thấy bằng cách vẽ một đường thẳng đứng từ điểm Sản lượng mà đường cong Chi phí trung bình cắt đường giá. Hộp màu xanh đại diện cho lợi nhuận siêu thường và hộp màu đỏ, chi phí.

 

 Đồ thị cấu trúc thị trường độc quyền

Mất độc quyền

Một nhà độc quyền có thể chịuthua lỗ nếu Chi phí trung bình cao hơn Doanh thu trung bình. Trong trường hợp này, chi phí của các công ty lớn hơn doanh thu nên doanh nghiệpthua lỗ. Các màu đỏ và màu xanh kết hợp thêm vào chi phí. Hộp màu đỏ đại diện cho doanh thu và hộp màu xanh đại diện cho mất mát. Chi phí được tìm thấy bằng cách vẽ một đường thẳng đứng từ điểm sản lượng mà ở đó đường cong giá trung bình cắt đường giá

Đồ thị biểu diễn mất độc quyền


Một đầu ra hiệu quả cho xã hội là gì?

Ở đầu ra Q * và giá P *, công ty Monopolistic đang sản xuất với giá thấp hơn nhưng sản lượng cao hơn công ty tối đa hóa lợi nhuận hoặc doanh thu. Đây là hiệu quả trong độc quyền.

Do đó, sức mạnh độc quyền dẫn đến sự phân bổ sai nguồn lực. Do các công ty độc quyền không bắt buộc phải sản xuất với chi phí trung bình tối thiểu, do đó không có hiệu quả sản xuất.

 
Nguồn : saga.vn
Vũ Quang Huy
Vũ Quang Huy

INFLATION Lạm phát là một hiện tượng kinh tế khi mà...
Xem thêm >>