Cách Thực Hiện Phân Tích Pestle - Hướng Dẫn Của “Kẻ Giết Người”

Uyên Hoàng
19/12/2019 - 10:00 5529     0

Thông qua bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng sâu sắc về cách thực hiện phân tích Pestle của bất kỳ công ty nào.

Phân tích Pestle hay Pest là gì?

Phân tích này rất hữu ích trong việc xác định các yếu tố có thể gây ra thay đổi trong thị trường kinh doanh của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ này để phân tích thị trường. Nó sẽ giúp bạn thực hiện kế hoạch tiếp thị phù hợp. Một công ty xem xét sáu yếu tố trong khi thực hiện phân tích Pestle:

 • P - Chính trị
 • E - Kinh tế
 • S - Xã hội học
 • T - Công nghệ
 • L - Pháp lý
 • E - Môi trường

Sáu yếu tố này cung cấp cho bạn một ý tưởng về việc thị trường hiện tại hoặc mong muốn của bạn là phù hợp cho kinh doanh. Bạn có thể đưa ra quyết định về việc mở rộng hoặc giới hạn phạm vi tiếp cận thị trường của bạn sau khi xem xét tất cả các yếu tố này.

Bây giờ bạn đã có khái niệm về phân tích Pestle. Tiếp theo, hãy nhìn sâu vào sáu yếu tố này để hiểu rõ hơn.

Chính trị (P - Political)

Có một ý tưởng công bằng về các yếu tố chính trị của một quốc gia là rất quan trọng trong việc vận hành trơn tru. Nó giúp xác định các hành động và quy tắc của chính phủ có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào. Các quy tắc và chính sách của chính phủ sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp theo bất kỳ cách nào? Đây là những điều bạn có thể xem xét trong yếu tố chính trị của mô hình.

Chính trị có thể ảnh hưởng đến các hoạt động. Lợi ích cá nhân của nhân viên cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của một tổ chức. Do đó, bạn phải suy nghĩ cho tất cả những điều đó khi viết P của phân tích Pest.

Kinh tế (E - Economical)

Tiếp theo, đến chữ cái E, nó là viết tắt của kinh tế. Ở đây, bạn phải thực hiện cùng một cách tiếp cận để phân tích môi trường kinh tế bên trong và bên ngoài. Bạn phải phân tích khả năng tồn tại của dự án trên công ty trong khi đánh giá các yếu tố bên trong. Nó cũng có thể cung cấp cho bạn một ý tưởng về sự lành mạnh bên trong của dự án. Bạn có thể sử dụng các mô hình tài chính và kỹ thuật kế toán cho cùng một mục đích.

Bạn cần tập trung vào thuế liên bang, cấm vận và lãi suất trong khi xem xét các sự kiện bên ngoài. Nhìn vào sự tăng trưởng kinh tế, lạm phát, tiền lương tối thiểu, giờ làm việc và khả năng tài chính, v.v ... Khi tính đến tất cả các khía cạnh trên, yếu tố kinh tế của phân tích Pest của bạn hoàn tất.

Xã hội (S - Sociological)

Khía cạnh này của phân tích Pestle xác định các sự kiện ảnh hưởng đến thị trường và cộng đồng. Bạn phải đánh giá các loại sản phẩm đang có nhu cầu trong khu vực bạn hoạt động. Cũng xem xét những lợi thế và vấn đề mọi người gặp phải trong lĩnh vực hoạt động của bạn.

Đối với khía cạnh này, bạn cần phân tích các kỳ vọng về văn hóa, chuẩn mực và động lực dân cư khu vực. Hơn nữa, bạn cần biết ý thức về sức khỏe, thái độ và sở thích của thị trường.

Công nghệ (T - Technological)

Công nghệ là một yếu tố khác mà bạn phải xem xét khi thực hiện phân tích Pestle. Công nghệ đã trở nên lỗi thời trong một khoảng thời gian ngắn. Thực hiện phân tích này giúp bạn sử dụng công nghệ phù hợp theo nhu cầu của thị trường. Bạn có thể đưa ra quyết định tài chính về việc sử dụng công nghệ một cách dễ dàng sau khi suy nghĩ về nó.

Pháp luật (L - Legal)

Tiếp theo, đến L trong phân tích Pestel. Nó là viết tắt của các yếu tố pháp lý (legal factors). Bạn nên phân tích các yếu tố pháp lý về các vấn đề bên trong và bên ngoài của một công ty. Một số luật có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn tại quốc gia hoạt động. Bạn cũng nên duy trì các chính sách cho tổ chức của bạn.

Một phân tích pháp lý giúp bạn trong việc đưa ra một suy nghĩ cho cả hai góc độ này. Do đó, bạn có thể đưa ra các chiến lược pháp lý để giải quyết cả hai khía cạnh pháp lý này. Các khía cạnh pháp lý chính trong phân tích này là việc làm, thuế, nhập khẩu và xuất khẩu.

Môi trường (E - Environment)

Bạn phải có nhận thức về môi trường nơi doanh nghiệp của bạn hoạt động. Nguyên tố E của phân tích Pestle này giúp bạn biết các khía cạnh môi trường có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn. Những khía cạnh này có thể là tự nhiên, xã hội và kinh tế trong tự nhiên.

Nhiệt độ khu vực, gió mùa, thiên tai thuộc về điều kiện tự nhiên. Tiếp cận du lịch và điều kiện mặt đất thuộc yếu tố kinh tế xã hội. Gần nguồn nước và đất liền cũng là những phần của yếu tố môi trường trong mô hình Pestle.

Những lợi thế và bất lợi của phân tích Pestle

Bây giờ bạn đã quen thuộc với khái niệm phân tích Pestle. Bạn cũng phải có được một ý tưởng công bằng về sáu yếu tố của một phân tích kinh doanh. Bạn có thể hiểu rõ hơn về mô hình nếu bạn nhận thức được những ưu điểm và hạn chế của nó. 

Ưu điểm của phân tích pestle

Hiệu quả chi phí

Bạn có thể hiểu rằng bạn không cần phải bỏ ra bất kỳ chi phí nào để tiến hành phân tích Pestle. Có được thông tin về các yếu tố khác nhau mà bạn phải làm nghiên cứu. Mô hình có thể làm rất nhiều điều tốt cho doanh nghiệp của bạn trong một khoảng thời gian ngắn.

Pestle cho bạn sự hiểu biết sâu

Bạn không thể phủ nhận rằng một số yếu tố có thể không được chú ý trong các cuộc họp kinh doanh của bạn. Nó có thể ảnh hưởng đến công ty của bạn trực tiếp hoặc gián tiếp. Phân tích Pestle giúp bạn xem xét các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn. Nó thúc đẩy tư duy chiến lược để hiểu rõ hơn về hoạch định chiến lược.

Pestle làm bạn tỉnh táo hơn 

Phân tích kinh doanh là hữu ích trong việc phân tích chung các tổ chức khác nhau. Bạn có thể sử dụng nó để phân tích một số sản phẩm hoặc kế hoạch marketing của bạn. Bạn có thể lập kế hoạch cải thiện mối quan hệ với khách hàng thông qua phân tích Pestle. Bằng cách này bạn sẽ trở nên chủ động hơn với công việc kinh doanh của bạn.

Pestle giúp bạn xác định các cơ hội

Xác định các cơ hội và thực hiện các bước theo nó có thể giúp doanh nghiệp của bạn. Cơ hội có thể thường xuyên đến từ bên ngoài. Do đó, bạn phải thực hiện phân tích Pestle của môi trường bên ngoài. Mô hình phân tích này sẽ giúp bạn nhận ra xu hướng thị trường. Bạn cũng sẽ tìm hiểu được những gì đối thủ của bạn đang làm để có thể tồn tại.

Những hạn chế của phân tích Pestle

Bạn không thể chắc chắn về các yếu tố bên ngoài

Phân tích pest không thể đảm bảo cho bạn về tính nhất quán trong các vấn đề bên ngoài. Trong phân tích pestel, bạn xem xét tất cả các yếu tố bao quát. Bạn tiến hành phân tích để giảm sự không chắc chắn về các yếu tố bên ngoài và bên trong. Tốt nhất, bạn có thể có sự đảm bảo về các hoạt động nội bộ của công ty bạn đang hoạt động theo kế hoạch. Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng trong môi trường bên ngoài và bạn có thể không có kế hoạch cho điều đó.

Một phân tích pestel dường như là một bài thuyết trình đơn giản

Một phân tích pestle trông đơn giản cho dù bạn làm điều đó cho trường đại học hoặc một công ty. Đó là do định dạng đơn giản của nó. Bạn phải mô tả sáu yếu tố của Pestle trong phân tích của bạn một cách đơn giản. Nó có thể không có tác động tốt đến các thành viên trong nhóm của bạn do việc thiếu các yếu tố sáng tạo trong đó. Tuy nhiên, một phân tích được thực hiện nghiêm túc hơn có thể thu hút sự chú ý của mọi người.

Thu thập thông tin không dễ dàng

Phân tích kinh doanh là công cụ đòi hỏi bạn phải thu thập thông tin theo chiều rộng. Nếu không có thông tin liên quan và thông tin không đủ rộng, phân tích Pestle của bạn sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng, thu thập thông tin không phải là nhiệm vụ dễ dàng nhất. Có thể là bạn không thể tìm thấy dữ liệu cập nhật cho phân tích của mình mọi lúc. Nó có thể dẫn đến việc bạn nuôi dưỡng các giả định trong đó, thay vì thực tế. Bằng cách này, nó sẽ làm tổn thương doanh nghiệp của bạn.

Làm thế nào để làm một phân tích Pestle của một công ty

Trong các phần trên, chúng tôi đã thảo luận về những lợi thế và hạn chế của phân tích Pestle. Chúng tôi hiểu mục tiêu cuối cùng của bạn là học cách phân tích Pestle của một công ty. Bạn có thể phải làm một phân tích Pestle của Coca Cola hoặc một số công ty khác trong quá trình học tập. Do đó, trong phần này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc cung cấp cho bạn một ý tưởng tương tự.

Hiểu các yếu tố Pestel

Để thực hiện các chiến lược không chê vào đâu được, bạn cần đảm bảo rằng phân tích pest của bạn được nghiên cứu kỹ lưỡng. Vì thế, bạn cần phải hiểu thấu đáo sáu yếu tố của Pestle. Vậy, hãy tìm ra những điểm bạn nên kiểm tra khi xem xét sáu yếu tố chày.

Yếu tố chính trị

 1. Các chính sách của chính phủ
 2. Nhiệm kỳ và thay đổi của chính phủ
 3. Các chính sách theo xu hướng
 4. Chiến tranh, khủng bố và xung đột
 5. Bầu cử và xu hướng chính trị
 6. Vấn đề chính trị nội bộ
 7. Các mối quan hệ liên quốc gia
 8. Sáng kiến ​​và tài trợ
 9. Tham nhũng
 10. Nhóm vận động hành lang và áp lực

Yếu tố kinh tế

 1. Kinh tế địa phương
 2. Xu hướng kinh tế
 3. Lạm phát
 4. Thuế
 5. Lợi nhuận
 6. Tăng trưởng công nghiệp
 7. Tỷ lệ xuất nhập khẩu
 8. Thương mại quốc tế
 9. Tăng trưởng theo mùa
 10. Tỷ giá hối đoái quốc tế

Yếu tố xã hội học

 1. Nhân khẩu học
 2. Đạo đức làm việc
 3. Thương hiệu, công ty, hình ảnh công nghệ
 4. Xu hướng lối sống
 5. Những điều cấm kỵ về văn hóa
 6. Quan điểm truyền thông trong ngành
 7. Mô hình mua hàng của người tiêu dùng
 8. Quảng cáo 
 9. Các đợt cao điểm và xu hướng mua hàng
 10. Các sự kiện và ảnh hưởng lớn

Yếu tố công nghệ

 1. Công nghệ mới nổi
 2. Pháp luật công nghệ
 3. Nghiên cứu và đổi mới
 4. Độ “chín” của công nghệ
 5. Vấn đề sở hữu trí tuệ
 6. Thông tin và truyền thông
 7. Phát triển công nghệ đối thủ

Yếu tố pháp lý

 1. Pháp luật hiện hành
 2. Đề xuất pháp luật
 3. Pháp luật quốc tế
 4. Luật lao động
 5. Các quy định về sức khỏe và an toàn
 6. Các cơ quan quản lý và quy trình
 7. Các quy định cụ thể của ngành
 8. Quy định thuế
 9. Sự bảo vệ người tiêu dùng
 10. Quy định cạnh tranh

Yếu tố môi trường

 1. Những quy định về môi trường
 2. Giảm lượng khí thải carbon
 3. Tính bền vững
 4. Quy định sinh thái
 5. Tác động của thời tiết bất lợi

Thu thập dữ liệu liên quan

Nghiên cứu là chìa khóa để phân tích Pestle thành công. Nó cung cấp cho bạn một ý tưởng tốt về những gì có thể làm việc cho doanh nghiệp của bạn và những điều bạn cần phải nhận thức được. Do đó, bước tiếp theo bạn nên thực hiện khi phân tích Pest là thu thập thông tin liên quan. Bạn phải tập trung vào việc tìm kiếm thông tin có thể cung cấp cho bạn ý tưởng về môi trường bên ngoài. Internet là nguồn bạn có thể sử dụng cho cùng một mục đích. Bạn cũng có tùy chọn để thực hiện nghiên cứu của riêng bạn. Tuy nhiên, nó có thể khiến bạn mất một số tiền.

Hãy suy nghĩ về các cơ hội

Rõ ràng là bạn có được một sự hình dung khá tốt về thị trường của bạn thông qua nghiên cứu. Ngoài ra, mục tiêu của bạn là đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới bằng cách cung cấp cho thị trường những gì nó muốn. Vì vậy, bước tiếp theo bạn cần thực hiện trong phân tích Pestle là xác định các cơ hội. Bạn phải tìm hiểu làm thế nào bạn có thể làm cho hàng hóa và dịch vụ của bạn hiệu quả cho người tiêu dùng. Tìm hiểu những sản phẩm mới bạn có thể phát triển. Và cố gắng xác định các khu vực nơi bạn có thể bán sản phẩm của mình.

Cân nhắc về những mối nguy cơ

Cùng với các cơ hội, luôn có một số mối đe dọa có thể làm suy yếu doanh nghiệp của bạn. Điều đó khiến bạn phải suy nghĩ về các mối đe dọa mà doanh nghiệp của bạn có thể gặp phải. Nó sẽ cho phép bạn thực hiện các chiến lược để ngăn chặn và chống lại các mối đe dọa đó. Hoặc ít nhất, bạn sẽ có thể làm giảm ảnh hưởng của nó.

Hãy hành động phù hợp

Các bước phân tích Pestel này đã giúp bạn xác định các cơ hội và mối đe dọa cho doanh nghiệp của bạn. Vì vậy, bạn phải sử dụng kiến thức của mình một cách khôn ngoan và đưa ra các chiến lược giúp ích cho doanh nghiệp của bạn.

Nguồn : Theo SAGA.VN
Uyên Hoàng
Uyên Hoàng