Các Yếu Tố Đánh Giá Quỹ Đầu Tư

Unknown
27/05/2015 - 21:20 4952     0

Đại đa số công chúng cho rằng nhắc đến đầu tư là nhắc đến đầu tư vào các quỹ tương hỗ. Loại hình này cung cấp cho các nhà đầu tư một loại công cụ tương đối dễ sử dụng và hiệu quả để tích lũy tiền tiết kiệm về lâu dài. Do vai trò quan trọng của quỹ tương hỗ trong các hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư cá nhân, việc hiểu làm thế nào để đưa ra các quyết định đúng đắn liên quan đến việc lựa chọn và giám sát quỹ là cần thiết.

 

Cho dù bạn tự nghiên cứu đánh giá, tìm đến những chuyên gia về đầu tư, hay tham gia kế hoạch hưu trí tự định hướng, những hiểu biết cơ bản về quỹ đầu tư tương hỗ là một phần kỹ năng đầu tư quan trọng. Thậm chí nếu bạn không có tất cả các câu trả lời cho các câu hỏi xung quanh một vụ đầu tư quỹ hiệu quả, bạn ít nhất nên được trang bị đầy đủ để biết làm thế nào để đặt ra các câu hỏi thông minh.

Bài viết này sẽ tổng kết những yếu tố quan trọng khi đánh giá chất lượng đầu tư của một quỹ tương hỗ, các nguồn thông tin và làm thế nào để đưa ra một quyết định đầu tư thông minh.

Có rất nhiều số liệu phân tích tài chính có thể được sử dụng để đánh giá một quỹ tương hỗ. Một số là khá phức tạp và khó khăn để áp dụng. Ở đây, chúng tôi sẽ chỉ ra  tám tiêu chí đánh giá cơ bản, hay còn gọi là các tiêu chuẩn đầu tư có thể mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư quỹ.

Yếu tố 1: Các yếu tố về phong cách đầu tư

Những dữ liệu phản ánh năng lực và thái độ làm việc của người quản lý quỹ qua nhiều năm trong việc quản lý các loại tài sản của quỹ tương hỗ này dựa trên những mục tiêu đã đưa ra một cách thống nhất.

Yếu tố 2: Lý lịch tốt về lợi nhuận rủi ro

Những dữ liệu phản ánh năng lực của người quản lý trong việc quản lý một cách có hiệu quả các loại tài sản sao cho quỹ thu lại được lợi nhuận rủi ro nhiều nhất có thể.

Yếu tố 3: Sự tương thích giữa quy mô của quỹ và hình thức đầu tư 

Những nhận thức của người quản lý quỹ về việc giữ cho quy mô của quỹ ở mức độ phù hợp với phong cách đầu tư của nó.

Yếu tố 4: Nhiệm kỳ và cơ cấu quản lý

Hồ sơ đánh giá việc điều hành quỹ dài hạn của một nhà quản lý tốt nhất thường là qua 10 năm. Do đó, sự tương ứng giữa nhiệm kỳ quản lý và chất lượng hoạt động của quỹ qua một khoảng thời gian nhất định là rất quan trọng.

Yếu tố 5: Lợi nhuận xoay vòng thấp

Dù nhắc đến loại quỹ tương hỗ nào đi nữa, lợi nhuận xoay vòng chỉ nên ở mức càng thấp càng tốt  vì số tiền hoa hồng trích ra cho các giao dịch càng được giảm xuống mà số tiền này không được tính vào các tỉ lệ về chi tiêu của quỹ.

Yếu tố 6: Cảnh giác về các loại chi phí

Nhắc đến các loại chi phí và chi tiêu của một quỹ tương hỗ, chất lượng đầu tư của quỹ càng tốt thì các loại chi phí doanh thu, chi phí marketing và phân phối càng ít, từ đó tỉ số lợi nhuận xoay vòng và mức chi phí cũng sẽ thấp hơn. Các quỹ mà có mức chi phí thấp thì hoạt động tốt hơn các quỹ tốn chi phí ở mức cao.

Yếu tố 7: Mức tổng lợi nhuận cạnh tranh

Chất lượng tổng lợi nhuận đầu tư của quỹ tương hỗ được chứng minh bằng hiệu quả hoạt động tích cực liên tục so với các quỹ khác, hoặc so với mức chuẩn của hình thức quỹ tương hỗ đó và chỉ số của thị trường bên ngoài qua giai đoạn năm hoặc mười năm. (Giai đoạn mười năm thường được đánh giá chính xác hơn.)

Yếu tố 8: Các báo cáo phân tích khả quan

Những nhận xét mang tính phân tích của những nhà phân tích nghiên cứu đầu tư chính là nguồn thông tin quan trọng để đánh giá chất lượng đầu tư của quỹ tương hỗ.

Nguồn : Saga.vn
Unknown