Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Cơ Cấu Vốn

Nam Quốc
11/10/2019 - 07:00 1878     0

Việc đưa ra các quyết định về cơ cấu vốn đối với các công ty là rất quan trọng. Nhưng luôn có một số yếu tố khác khiến các công ty cân nhắc trước khi đưa ra những quyết định cơ cấu vốn. Hãy cùng Saga.vn tìm hiểu về những yếu tố này nhé!

 

Ổn định bán hàng

Các công ty xem xét yếu tố này tại thời điểm quyết định cơ cấu vốn. Ví dụ, có hai công ty; Một có doanh số ổn định và thì không, công ty có doanh số tương đối ổn định có thể đi theo một cách an toàn, chấp nhận  chịu nhiều nợ hơn và phải chịu phí cố định hơn so với công ty có doanh số không ổn định. Ví dụ, các công ty tiện ích sử dụng đòn bẩy tài chính nhiều hơn các công ty công nghiệp vì họ có doanh số ổn định    

Cơ cấu hoạt động

Đây là một yếu tố khác liên quan đến việc đưa ra quyết định cơ cấu vốn. Một công ty có ít hoạt động đòn bẩy có thể bao hàm cả sử dụng đòn bẩy tài chính theo một cách tốt hơn do tồn tại ít rủi ro hơn trong kinh doanh 

Cấu trúc tài sản

Yếu tố này có thể ảnh hưởng đến các quyết định về cơ cấu vốn; có hai loại tài sản đó là: tài sản có mục đích chung và tài sản có mục đích đặc biệt. Các công ty nhà nước thực sự thường sử dụng tài sản có mục đích chung vì nó làm cho tài sản có khả năng thế chấp tốt. Trong khi đó, các công ty tham gia nghiên cứu công nghệ sử dụng các tài sản có mục đích đặc biệt vì chúng không có tính đòn bẩy cao.

Lợi nhuận

Yếu tố lợi nhuận cũng đóng một vai trò quan trọng trong các quyết định cơ cấu vốn. Các công ty có tỷ lệ hoàn vốn đầu tư cao không sử dụng nợ cao mà sử dụng nợ tương đối ít. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư cao giúp họ có thể có được trợ cấp từ những nguồn vốn nội bộ .

Tỉ lệ tăng trưởng

Yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định cơ cấu vốn. Nó đã được quan sát thấy rằng các công ty tăng trưởng nhanh hơn chủ yếu dựa vào vốn bên ngoài khi chi phí tuyển nổi vượt quá. Cũng có thể các công ty dựa vào vốn bên ngoài thường có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn do đó họ có thể giảm mức độ sẵn sàng sử dụng nợ của bản thân xuống.

Kiểm soát

Sự kiểm soát tình hình có ảnh hướng lớn tới các quyết định cơ cấu vốn, bởi vì trong tình huống đó, quản lý có 50% kiểm soát bỏ phiếu giữa nợ và vốn chủ sở hữu. Nếu ban quản lý không ở vị trí để mua thêm cổ phiếu, thì lựa chọn khác cho nó là sử dụng nợ để có được nguồn tài trợ mới. Nhưng trong một tình huống khi tình hình tài chính của công ty quá yếu mà việc sử dụng nợ có thể gây ra rủi ro vỡ nợ nghiêm trọng thì việc cân nhắc kiểm soát có thể dẫn đến sử dụng nợ hoặc vốn chủ sở hữu.

Thuế

Cho tới khi mà lợi nhuận còn liên quan tới thì không còn nghi ngờ gì cho một chi phí được khấu trừ mà có giá trị hơn nhiều cho các công ty với mức thuế suất cao. Đây là lý do mà nhiều công ty sử dụng nhiều nợ vì nếu thuế suất của công ty cao hơn thì lợi thế cũng lớn hơn.

Thái độ quản lý

Những thái độ quản lý khác nhau có thể mang lại những thay đổi khác nhau trong các quyết định về cơ cấu vốn. Quản lý có thể theo thiên hướng thận trọng hoặc chủ động tùy thuộc vào thái độ quản lí đối với việc chấp nhận rủi ro. Cả hai phong cách quản lý đều hoạt động dựa trên các đánh giá và cách tiếp cận phân tích của riêng họ về cấu trúc vốn thích hợp. Nếu có thái độ quản lý bảo thủ, nó sử dụng ít nợ hơn, trong đó nếu quản lý có cách tiếp cận mạnh mẽ thì nó sử dụng nhiều nợ hơn để có được lợi nhuận cao hơn.

Thái độ của người cho vay và xếp hạng

Người cho vay và cơ quan xếp hạng cũng đóng một vai trò quan trọng trong các quyết định cơ cấu tài chính. Các tập đoàn rất quan tâm đến những đối tượng này. Họ thảo luận về cấu trúc vốn và chủ yếu hành động dựa trên lời khuyên từ chúng. 

Điều kiện thị trường

Cơ cấu vốn cũng phụ thuộc vào điều kiện của thị trường; cơ cấu vốn tối ưu của một công ty hoặc cơ cấu vốn thuận lợi phụ thuộc vào những thay đổi trong dài hạn và ngắn hạn. Các công ty bị xếp hạng thấp mà cần tới vốn chỉ còn cách hoặc gia nhập vào thị trường chứng khoán hoặc đổi lấy thị trường nợ ngắn hạn mà không cần suy nghĩ, tất cả vì mục tiêu cơ cấu vốn.

Linh hoạt tài chính

Sự linh hoạt tài chính cũng có tác động đến quyết định cơ cấu vốn. Một công ty hoặc doanh nghiệp đưa ra quyết định cơ cấu vốn dựa trên sự linh hoạt tài chính của công ty đó. Nếu một công ty tốt về tài chính, nó có thể tăng vốn bằng cổ phiếu hoặc trái phiếu. Nhưng khi tình hình tài chính kém khả quan hơn, các nhà cung cấp vốn sẵn sàng cung cấp vốn nếu công ty cho họ một giải pháp an toán dưới hình thức cho nợ. Đảo qua tất cả các tình huống trên trong đầu thì có thể nói rằng, các công ty nên duy trì khả năng tài chính linh hoạt hoặc khả năng vay vốn dự trữ đầy đủ vì nó phụ thuộc vào các yếu tố cần thiết trong việc đưa ra quyết định cơ cấu vốn. 

Điều kiện nội bộ của Doanh nghiệp

Đây cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cơ cấu vốn. Nếu một công ty thành công trong việc hoàn thành bất kỳ dự án nào thì xác suất thu lại lợi nhuận cao trong tương lại sẽ tăng lên. Do tình hình nội bộ như vậy, một công ty sẽ không phát hành cổ phiếu vì nguồn thu nhập mới không thể dự đoán trước cũng như không được phản ánh trong giá cổ phiếu. Vì vậy, trong những điều kiện như vậy, công ty hoặc tập đoàn sẽ ưu tiên được tài trợ bằng nợ cho đến khi thu nhập cao hơn được cụ thể hóa hoặc phản ánh trong giá cổ phiếu.

 
Nguồn : Theo Saga.vn
Nam Quốc
Nam Quốc