Brainstorming Tạo Lập Những Ý Tưởng Sáng Tạo, Cấp Tiến - Phần 2 Kỹ Thuật Bậc Thang (The Stepladder Technique)

19/09/2017 - 07:00 2330     0

Làm thế nào để bạn khiến cho nhóm của mình trở nên hiệu quả? Làm thế nào để  tất cả thành viên trong nhóm của bạn đều đóng góp và truyền cảm hứng cho nhau để cùng tạo ra những ý tưởng và các giải pháp mới? Kỹ thuật Bậc thang là một phương pháp hữu ích để khuyến khích sự tham gia của cá nhân vào việc ra quyết định nhóm.

 

 

Kỹ thuật bậc thang (The Stepladder Technique) - Công cụ để ra quyết định nhóm tốt hơn

Kĩ thuật Bậc thang mang đến cho những thành viên trầm lặng trong nhóm một sự hối thúc.

Việc ra quyết định trong một nhóm thường là một  thách thức lớn. Khi mọi thứ trở nên tốt đẹp, thì kết quả thường là viên mãn, tuy nhiên nếu thực hiện không đúng thì những buổi họp này có thể châm ngòi cho một loạt những xích mích nội bộ. Khi xung đột diễn ra một số người có thể đấu tranh cho sự công nhận và vị trí trong nhóm, những người khác có thể quá khắt khe hoặc phá hoại, trong khi một số người có thể ngồi yên lặng và không đóng góp bất cứ điều gì vào kết quả tổng thể. Vì lý do này, các nhóm thường có thể vượt qua sự kiểm soát và ra quyết định tồi tệ hơn là các cá nhân làm việc độc lập.

Khi điều này xảy ra, thật dễ dàng để thấy tại sao một số người lại vung tay lên trong sự thất vọng và quyết định bỏ cuộc. Tuy nhiên, khi một nhóm làm việc đúng cách, thì đó thực sự thành một công cụ thần kì. Các nhóm mà trong đó các bộ phận chức năng hoạt động hiệu quả với nhau có thể vượt trội hơn các cá nhân và đưa ra những quyết định tốt hơn.

Nhưng làm thế nào để bạn khiến cho nhóm của mình trở nên  hiệu quả? Làm thế nào để  tất cả thành viên trong nhóm của bạn đều đóng góp và truyền cảm hứng cho nhau để cùng tạo ra những ý tưởng và các giải pháp mới?

Kỹ thuật Bậc thang là một phương pháp hữu ích để khuyến khích sự tham gia của cá nhân vào việc ra quyết định nhóm.

Kỹ thuật Bậc thang là gì?

Kỹ thuật Bậc thang là một công cụ đơn giản để quản lý cách các thành viên tham gia vào việc ra quyết định nhóm. Kĩ thuật này được phát triển bởi Steven Rogelberg, Janet Barnes-Farrell và Charles Lowe năm 1992, nó khuyến khích tất cả các thành viên đóng góp ở một mức độ cá nhân TRƯỚC KHI bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai khác. Điều này dẫn đến việc mở rộng hơn sự đa dạng của ý tưởng, nó ngăn không cho mọi người "giấu" ý tưởng của mình trong nhóm, và nó giúp mọi người tránh việc bị "át vía" hoặc bị áp đảo bởi các thành viên hăng hái và to tiếng hơn.

Tất cả điều này giúp nhóm ra những quyết định tốt hơn.

Công cụ này dùng như thế nào

Kỹ thuật Bậc thang có năm bước cơ bản, và đây là cách nó hoạt động:

Bước 1: Trước khi cùng nhau làm việc nhóm, hãy trình bày nhiệm vụ hoặc vấn đề với tất cả các thành viên. Cho tất cả mọi người đủ thời gian để suy nghĩ về những gì cần phải hoàn thành và để hình thành ý kiến ​​riêng của họ về cách tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ hoặc giải quyết vấn đề.

Bước 2: Thành lập một nhóm nòng cốt gồm hai thành viên. Yêu cầu họ thảo luận với nhau về vấn đề.

Bước 3: Thêm thành viên thứ ba vào nhóm nòng cốt. Thành viên thứ ba trình bày ý tưởng cho hai thành viên đầu tiên TRƯỚC KHI nghe những ý tưởng đã được thảo luận. Sau khi cả ba thành viên đã đưa ra các giải pháp và ý tưởng của mình, họ thảo luận các lựa chọn của họ với nhau.

Bước 4: Lặp lại quy trình tương tự bằng cách thêm một thành viên thứ tư, v.v ... vào nhóm. Cho phép thời gian thảo luận sau khi mỗi thành viên bổ sung vào sau trình bày ý tưởng của mình.

Bước 5: Đi đến quyết định cuối cùng chi khi tất cả các thành viên đã đưa vào và trình bày trong nhóm ý tưởng của mình.

Kỹ thuật Bậc thang tương tự như Phương pháp Delphi, một công cụ khác thường được sử dụng trong các nhóm để ngăn chặn Groupthink- Tạm dịch: Tư duy tập thể và khuyến khích sự tham gia của các thành viên. Mặc dù cả hai công cụ đều có cùng mục tiêu, nhưng chúng khác nhau ở một vài khía cạnh chính:

  • Trong Phương pháp Delphi, một người cố vấn khách quan hoặc lãnh đạo khách quan sẽ điều hành nhóm. Trong Kỹ thuật Bậc thang, tất cả các thành viên đều bình đẳng.
  • Phương pháp Delphi giữ các thành viên ẩn danh. Người cố vấn quản lý luồng thông tin, và các thành viên có thể không biết ai khác trong nhóm. Kỹ thuật Bậc thang đòi hỏi việc gặp gỡ trực tiếp, vì vậy mọi người đều biết thanh viên khác là ai.
  • Phương pháp Delphi là một quá trình kéo dài, trong khi Kỹ thuật Bậc thang nhanh hơn nhiều.
  • Phương pháp Delphi thường được sử dụng cho các quyết định quan trọng cần thông tin đầu vào từ một số lượng lớn người. Kỹ thuật Bậc thang làm việc tốt nhất với các nhóm nhỏ hơn và đưa ra một loạt những quyết định trên phạm vi rộng.

Lời khuyên

Các nhóm có thể bắt đầu suy giảm sự hiệu quả  và khả năng ra những quyết định chất lượng tốt nếu họ có quá nhiều thành viên. Giữ cho nhóm của bạn nhỏ từ 4-7 thành viên trong nhóm - để tối đa hóa hiệu quả.

Tổng kết

Kỹ thuật Bậc thang là phương pháp tiếp cận từng bước một giúp bạn đảm bảo rằng tất cả thành viên của một nhóm đều tham gia và đều được lắng nghe. Kỹ thuật này cho phép những thành viên nhút nhát, trầm lặng trình bày ý tưởng của họ trước khi các thành viên khác trong nhóm có thể ảnh hưởng đến họ, và nó cho phép mọi người nghe nhiều quan điểm khác nhau trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Đây là tuyển tập gồm 5 bài viết, bạn đọc click vào link dưới để xem đầy đủ 5 bài viết này:

Brainstorming Tạo Lập Những Ý Tưởng Sáng Tạo, Cấp Tiến - Phần 1

Brainstorming Tạo Lập Những Ý Tưởng Sáng Tạo, Cấp Tiến - Phần 2 Kỹ Thuật Bậc Thang (The Stepladder Technique)

Brainstorming Tạo Lập Những Ý Tưởng Sáng Tạo, Cấp Tiến - Phần 3 Brainstorming Ngược Chiều (Reserve Brainstorming)

Brainstorming Tạo Lập Những Ý Tưởng Sáng Tạo, Cấp Tiến - Phần 4 Starbursting

Brainstorming Tạo Lập Những Ý Tưởng Sáng Tạo, Cấp Tiến - Phần 5 Round-Robin Brainstorming

 

Nguồn : Theo SAGA.VN