5 Cái Giá Của Việc Trì Hoãn Trong Hoạt Động Tài Chính

Trung Trần
11/10/2017 - 07:00 9767     0

Cái giá của sự trì hoãn, mặc dù rất lớn, nhưng không hề dễ dàng để định lượng. Nhưng những gì có thể định lượng được - ít nhất ở một mức độ nào đó - là những chi phí liên quan tới việc trì hoãn ra quyết định và hành động đối với các vấn đề liên quan tài chính cá nhân và đầu tư. Thế nên, bạn cần cảnh giác với sự trì hoãn trong các hoạt động tài chính này, bởi vì cái giá cho sự chậm trễ có thể sẽ là vô cùng đắt.

 

Những người hay trì hoãn sẽ nói rằng thói quen này không phải là một điều hiếm gặp, và thường thì nó lặp đi lặp lại như một thói quen vì những lý do nhỏ nhặt.

Sự trì hoãn có thể dẫn tới nhiều hậu quả không mong muốn, ví dụ như trễ deadline, đánh mất các cơ hội và chất lượng công việc không đạt chuẩn. Cái giá của sự trì hoãn, mặc dù rất lớn, nhưng không hề dễ dàng để định lượng.

Nhưng những gì có thể định lượng được - ít nhất ở một mức độ nào đó - là những chi phí liên quan tới việc trì hoãn ra quyết định và hành động đối với các vấn đề liên quan tài chính cá nhân và đầu tư. Thế nên, bạn cần cảnh giác với sự trì hoãn trong các hoạt động tài chính này, bởi vì cái giá cho sự chậm trễ có thể sẽ là vô cùng đắt.

Năm loại chi phí mà việc trì hoãn có thể tạo ra trong lĩnh vực tài chính

Nhìn chung, chúng ta có thể phân loại chi phí cho việc trì hoãn các hoạt động tài chính thành năm lĩnh vực chính:

1. Trì hoãn việc đầu tư

2. Trì hoãn các quyết định đầu tư thường xuyên

3. Chậm trễ trong hoạch định tài chính cá nhân

4. Nộp thuế muộn

5. Trì hoãn các quyết định tài chính quan trọng

1. Trì hoãn việc đầu tư

Chậm trễ trong việc đầu tư vào kinh doanh có thể sẽ khiến bạn trả giá đắt. Hãy xem xét trường hợp giả định của hai nhà đầu tư, bà A và ông B, một người đầu tư lúc 30 tuối và một người đầu tư lúc 40 tuổi. Cả hai đều bắt đầu đầu tư $2,000 (hàng năm) vào một tài khoản hoãn thuế ví dụ như tài khoản hưu trí cá nhân . Trong ví dụ này, tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm trong dài hạn mà hai nhà đầu tư nhận được là 5%. Vào thời điểm họ 60 tuổi, quỹ hưu trí của bà A sẽ tăng lên đến khoảng $132,878, gấp đôi quỹ hưu trí của ông B, như bảng 1 dưới đây.

Tỉ suất lợi nhuận hàng năm

5,00%

5,00%

Thời gian (năm)

30

20

Khoản đầu tư hàng năm

$2,000

$2,000

Tổng vốn đầu tư (I)

$60,000

$40,000

Tổng giá trị (V)

$132,878

$66,132

Tăng trưởng (V – I)

$72,878

$26,132

Chi phí trì hoãn

 

$26,746

Đọc thêm: Sức Mạnh Vô Biên Của Lãi Kép

Tất nhiên, trên thực tế, bà A đã đầu tư thêm $20,000 trong 10 năm, là một phần trong phần chênh lệnh giữa hai danh mục đầu tư. Tuy nhiên, phần chênh lệnh đáng kể cũng có thể là do tác động của lãi suất kép trên khoản đầu tư $20,000 trong vòng 10 năm mà bà A đã đầu tư. Một cách nhìn khác là từ quan điểm của ông B, khoản tiền $26,746 lợi nhuận đạt được đại chính là "chi phí trì hoãn" trong giai đoạn 10 năm (hãy nhớ rằng ông bắt đầu đầu tư ở tuổi 40, chứ không phải là 30 như bà A).

Hai điểm cần lưu ý ở đây là:

  • Tỉ suất lợi nhuận càng cao thì chi phí trì hoãn càng lớn - Theo hiệp hội Ibbotson (Ibbotson Associates), lãi suất kép hằng năm của chỉ số S&P 500 trong giai đoạn 30 năm, kể từ tháng 7 năm 1979 đến tháng 7 năm 2009 là 10,75%; trong giai đoạn 20 năm từ tháng 7 năm 1989 đến tháng 7 năm 2009, nó là 7,76%. Trái phiếu chính phủ dài hạn có mức lợi nhuận 9,46%/ năm trong giai đoạn 30 năm bắt đầu từ tháng 7 năm 1979, và 8,55% cho giai đoạn 20 năm kể từ tháng 7 năm 1989.
  • Vì vậy, nếu chúng ta giả định tỷ suất lợi nhuận hàng năm trong các ví dụ trước là 8% thay vì 5%, chi phí trì hoãn sẽ tăng lên đáng kể. Như có thể thấy trong Bảng 2, chi phí này tăng lên đến hơn $95,000.

Tỉ suất lợi nhuận hằng năm

8.00%

8.00%

Thời gian (năm)

30

20

Khoản đầu tư hàng năm

$2,000

$2,000

Tổng vốn đầu tư

$60,000

$40,000

Tổng giá trị

$226,566

$91,524

Mức tăng trưởng

$166,566

$51,524

Chi phí trì hoãn

 

$95,042

 

2. Trì hoãn các quyết định đầu tư

Trì hoãn các quyết định đầu tư cho đến khi thị trường "cải thiện", hoặc cố ý trì hoãn đầu tư để cố gắng chờ đợi "thời cơ thị trường", cũng có thể khiến bạn mất hàng ngàn đô la trong dài hạn. Nhiều chuyên gia xem việc tính toán thời cơ thị trường như một công việc vô vọng, chủ yếu là do nếu lỡ mất ngày giao dịch tốt nhất thì lợi nhuận có thể giảm một cách đáng kể.

Một nghiên cứu cho thấy rằng $10,000 đầu tư vào chỉ số S&P 500 vào ngày 1 tháng 1 năm 1980 có thể tăng lên đến $121,029 vào ngày 30 tháng 6 năm 2008. Nhưng nếu quyết định đầu tư không rơi vào 10 ngày giao dịch tốt nhất của chỉ số trong giai đoạn đó, thì lợi nhuận sẽ chỉ có thể đạt 70,745 - tức là mất đi 42%.

Một nghiên cứu khác cho thấy rằng $10,000 đầu tư vào chỉ số S&P 500 trong một khoảng thời gian 30 năm, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1979 sẽ tăng lên khoảng $229,000 vào ngày 31 tháng 12 năm 2008 - tương đương với tỷ suất lợi nhuận hàng năm 11,0%. Tuy nhiên, việc bỏ lỡ 20 tháng tốt nhất trong khoảng thời gian này sẽ làm giảm giá trị của khoản đầu tư xuống đến xấp xỉ $42.000, tương đương 4,9%/năm.

Một nhà đầu tư có $100,000 được đầu tư vào chỉ số S&P 500 đầu tháng 3 năm 2009 sẽ có thể thu được tổng lợi nhuận (bao gồm cả cổ tức) là 51% vào giữa tháng 11 của năm đó. Tuy nhiên, nếu có nhà đầu tư trì hoãn khoản đầu tư của mình cho đến đầu tháng 5, thì tổng số lợi nhuận vào giữa tháng 11 năm 2009 sẽ giảm một nửa, còn lại khoảng 26%. Các chi phí trì hoãn trong trường hợp này sẽ là 25%, hay $25,000 đô với một danh mục đầu tư 100,000 $.

Cách tốt nhất để không bỏ lỡ ngày giao dịch tại đó thị trường tài chính đang ở "điểm nóng" là phải đảm bảo bạn vẫn đầu tư toàn bộ vào thị trường. Trong trường hợp bạn đang lo lắng đến việc mua cổ phiếu tại đỉnh, một giải pháp có thể được thực hiện là đầu tư định kỳ thông qua một kế hoạch tự động chứ không phải thông qua đầu tư một lần.

3. Chậm trễ trong hoạch định tài chính cá nhân

Hoạch định những mục đầu tư tài chính của bạn là một vấn đề quan trọng nhưng bạn lại có thể lơ là trong nhịp sống hối hả hàng ngày. Trong một số trường hợp, sự chậm chễ này có thể dẫn đến một chi phí cơ hội trực tiếp - ví dụ, một thẻ quà tặng trị giá $50 mà bạn trì hoãn sử dụng trong vòng hai hoặc ba năm cho đến khi nó hết hạn. Trong trường hợp khác, sự trì hoãn có thể ảnh hưởng tương đối nhỏ lúc đầu, nhưng có thể lại có một tác động dây chuyền và lớn dần theo thời gian.

Ví dụ, chậm trễ trong kí quỹ tiền gửi séc có thể dẫn đến tài khoản bị thấu chi, còn chậm trễ thanh toán hóa đơn có thể gây lỡ mất ngày hạn. Mặc dù các vấn đề tài chính như thấu chi, thanh toán chậm và chi phí trả lãi là một hệ quả tất yếu của sự trì hoãn, hậu quả lớn hơn có thể bắt đầu do việc hồ sơ tín dụng và điểm tín dụng bị đánh giá tiêu cực do những sự trì hoãn, trễ nải này.

Một vài hóa đơn nhỏ mà bạn không có thời gian để trả cũng có thể khiến bạn nhận một điểm trừ trong báo cáo tín dụng của mình. Người cho vay sau khi xem báo cáo tín dụng của bạn có thể xem bạn như một người vay rủi ro cao, và bắt bạn phải trả một mức lãi suất cao hơn để bù đắp cho mức rủi ro cao này. Điều này có thể làm chi phí lãi suất đội lên đến hàng ngàn đô la đối với những hạng mục đầu tư lớn như khi vay để mua một ngôi nhà hay một chiếc xe hơi. Chỉ đến lúc này, bạn mới nhận ra đây quả là một cái giá quá đắt cho việc trì hoãn thanh toán chỉ một vài hóa đơn.

4. Nộp thuế chậm

Vì xu hướng trì hoãn thường tỷ lệ thuận với sự mức độ bạn không muốn làm một việc, việc nhiều người lỡ thời hạn nộp quyết toán thuế mỗi năm không phải là điều quá bất ngờ. Chính vì lý do đó, ngày 15 tháng 4 có lẽ được xem là một trong những ngày đáng sợ nhất với những người có xu hướng trì hoãn tại Mỹ, bởi vì tiền phạt và lãi suất sẽ khiến việc chậm nộp thuế dẫn đến hậu quả rất đắt đỏ; đây là một biện pháp để ép mọi người nộp thuế đúng hạn.

Sở Thuế vụ (IRS) áp mức phạt hàng tháng 5% trên số thuế phải nộp đối với các khoản thuế thu nhập trễ hạn, mức phạt này lên đến tối đa là 25%. Vì vậy, nếu bạn không thể chuẩn bị được giấy tờ kịp thời hạn nộp thuế , và cuối cùng phải nộp thuế vào sáu tháng sau với số thuế phải nộp là $5,000, thì mức phạt cho việc nộp muộn thuế (bao gồm lãi suất) sẽ là $1,250. Tổng chi phí của sự trì hoãn trong trường hợp này sẽ là $1,250 cộng với bất kỳ lãi hoặc mức phạt khác mà Sở thuế vụ IRS đưa ra. Lý do kể trên có thể đã đủ để khiến bạn sẽ muốn đặt dấu chấm hết cho việc trì hoãn nộp thuế trong tương lai.

5. Trì hoãn các quyết định tài chính quan trọng

Mặc dù những chi phí trong các trường hợp trước đây có thể có lên tới hàng ngàn đô, sự trì hoãn với các quyết định tài chính quan trọng có thể khiến bạn mất nhiều hơn thế.

Đối với hầu hết mọi người, thời điểm cần thiết phải đưa ra quyết định tài chính quan trọng - những quyết định có liên quan đến một khoản tiền tương đối lớn - có xu hướng trùng với các mốc quan trọng của cuộc đời như mua nhà hoặc tiết kiệm cho hưu trí. Trong trường hợp như vậy, việc nghiên cứu một cách chi tiết về những cột mốc tài chính quan trọng sắp tới và các yếu tố cần cân nhắc khi đưa ra quyết định có liên quan là điều được cần được bắt đầu sớm nhất có thể. Ví dụ, khi mua nhà, người có nhu cầu mua nhà cần phải đánh giá rất nhiều yếu tố, bao gồm: số tiền vay thế chấp có thể chấp nhận được, chuẩn bị các khoản trả góp, quyết định nên lựa chọn một tỷ lệ lãi suất cố định hay lãi suất vay thế chấp điều chỉnh, quyết định giá mua tài sản mong muốn. v.v.

Trì hoãn các quyết định tài chính quan trọng có thể dẫn đến một số hậu quả như:

• Quyết định vội vàng mà không nghiên cứu kĩ lưỡng

• Không có đủ thời gian để đọc và phân tích "điểm bất lợi" trong hợp đồng

• Không được nhận bảo hiểm hoặc không đủ tài sản khi cần

Mua một căn hộ đắt đỏ mà không đánh giá những điểm lợi hay bất lợi của khoản đầu tư; không nhận biết được rằng mức lãi suất thế chấp điều chỉnh của một người sẽ bị ấn định lại tại một mức lãi suất gấp hai lần lãi suất ban đầu; trở nên khốn đốn khi mắc một căn bệnh mà lại không có bảo hiểm thương tật dài hạn. Đây là tất cả những ví dụ về những tình huống không may có thể cướp đi một khoản tiền lớn trong số dư ngân hàng và giá trị tài sản ròng của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chuẩn bị sẵn sàng và có hành động kịp thời, thì bạn hoàn toàn có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giảm thiểu những thiệt hại kể trên.

Kết luận

Thời gian thực sự là tiền bạc mỗi khi chúng ta phải đưa ra các quyết định và hành động liên quan đến tài chính hay đầu tư cá nhân. Trong những vấn đề này, điều cần phải làm là hành động tức thời thay vì trì hoãn, vì cái giá liên quan đến việc trì hoãn có thể sẽ là rất lớn.

 

Nguồn : Theo SAGA.VN
Trung Trần