18 Lời Khuyên Để Giúp Sơ Yếu Lý Lịch Của Bạn Trở Nên Nổi Bật Hơn So Với Những Ứng Viên Khác

Trung Phong
29/06/2020 - 10:00 3704     0

Tiếp cận một công việc - hoặc thậm chí là một buổi phỏng vấn xin việc - không phải là một việc dễ dàng. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để tìm được một công việc thành công là sở hữu một bản sơ yếu lý lịch xuất sắc. Trên thực tế, có trong tay một bản sơ yếu lý lịch khiến bạn trở nên nổi bật so với những ứng viên khác thường là bước đầu tiên để bạn tiếp cận được công việc đó. Vậy thì, làm cách nào để gia tăng cơ hội của bạn bây giờ?

 

 

Nếu bạn để mắt đến một danh sách gồm các công việc cụ thể, hãy chạy danh sách đó qua một chương trình tạo trường từ vựng, chương trình này sẽ trích ra những cụm từ nổi bật nhất mà bạn nên đưa vào sơ yếu lý lịch của mình. Những từ này có vai trò như một sự chỉ dẫn cho việc điều chỉnh sơ yếu lý lịch của bạn đối với một số công việc hoặc công ty nhất định. Tiếp theo, hãy chắc chắn rằng, định dạng sơ yếu lý lịch của bạn theo thứ tự thời gian đảo ngược, đồng nghĩa là kinh nghiệm gần đây nhất của bạn sẽ nằm ở trên cùng. Thông thường, các nhà tuyển dụng dành 6 giây để xem xét một bản sơ yếu lý lịch của ứng viên, do đó, hãy cố gắng làm cho bản sơ yếu lý lịch của bản thân thậthợp lý, dễ đọc và dễ hiểu.

Đừng thêm ảnh vào sơ yếu lý lịch của bạn, trừ khi có yêu cầu cụ thể - các nhà tuyển dụng từ chối 88% ứng viên làm như vậy, đó là một con số khá khổng lồ. Thay vào đó, hãy chèn một liên kết đến hồ sơ năng lực (portfolio) tài khoản LinkedIn hoặc Twitter của bạn. 71% nhà tuyển dụng nghĩ rằng đó là một đề mục hấp dẫn, và cần có trong sơ yếu lý lịch. Bạn cũng nên bao gồm một tuyên bố tóm tắt, và một danh sách liệt kê các kỹ năng của bạn, vì những điều này sẽ giúp các nhà tuyển dụng lẫn các chuyên gia nhân sự dễ dàng tìm kiếm và tìm hiểu thông tin cụ thể về bạn. Ngoài ra, đừng quên minh họa các kỹ năng của bạn bằng con số, để thể hiện bằng chứng về thành tích của bạn, và cũng để gói gọn bản thân trong sáu yêu cầu chính của mỗi công việc.

 

 

Nguồn : THEO SAGA.VN
Trung Phong
Trung Phong

Saga App

Saga App