Thông báo Thông Báo Tiến Hành Thử Nghiệm Các Tính Năng Mới Trên SAGA! Xem thêm >>

Mới nhất

Ngẫu nhiên

Khởi nghiệp

Kế hoạch và chiến lược

Quản trị doanh nghiệp

Vận hành

Tài chính doanh nghiệp

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng mềm

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

Nhận định

Sự Nghiệp Của Phụ Nữ Ngoài Độ Tuổi 50
Sự Nghiệp Của Phụ Nữ Ngoài Độ Tuổi 50 Theo SAGA.VN View: 51 | Comment: 0 | Like: 0

Trong khi nhiều người vẫn cho rằng sự nghiệp gần như kết thúc khi bạn đã qua tuổi 50, nhưng chính thế hệ Boomer (những người sinh ra trong những năm 1946 – 1964) vẫn đang chứng minh điều ngược lại.