Thông báo Thông Báo Ra Mắt Kênh Youtube Cộng Đồng Kinh Doanh Saga Xem thêm >>

Mới nhất

Ngẫu nhiên

Khởi nghiệp

Kế hoạch và chiến lược

Quản trị doanh nghiệp

Vận hành

Tài chính doanh nghiệp

Kỹ năng mềm

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

Nhận định

 Làm Thế Nào Mà Một Startup Về Phương Tiện Tự Lái Hàng Tỷ Đô La Lại Có Thể Mất Phương Hướng?
Làm Thế Nào Mà Một Startup Về Phương Tiện Tự Lái Hàng Tỷ Đô La Lại Có Thể Mất Phương Hướng? THEO SAGA.VN View: 144 | Comment: 0 | Like: 0

Quanergy đang gặp vấn đề với việc sản xuất, khả năng giữ chân những khách hàng chủ chốt ,và cả việc tập trung tổng thể vào chu trình của bản thân. Đây là tên tuổi lớn đầu tiên trong không gian xe tự hành đ ...