Thông báo Thông Báo Ra Mắt Kênh Youtube Cộng Đồng Kinh Doanh Saga Xem thêm >>

Mới nhất

Ngẫu nhiên

Khởi nghiệp

Kế hoạch và chiến lược

Quản trị doanh nghiệp

Vận hành

Tài chính doanh nghiệp

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng mềm

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

Nhận định

Tại Sao Những Người Có Năng Lực Thấp Lại Không Biết Rằng Họ Kém Cỏi?
Tại Sao Những Người Có Năng Lực Thấp Lại Không Biết Rằng Họ Kém Cỏi? THEO SAGA.VN View: 421 | Comment: 0 | Like: 0

Những người có năng lực thấp nhất thường nghĩ rằng họ là người giỏi nhất.