Thông báo Thông Báo Ra Mắt Kênh Youtube Cộng Đồng Kinh Doanh Saga Xem thêm >>

Mới nhất

Ngẫu nhiên

Khởi nghiệp

Kế hoạch và chiến lược

Quản trị doanh nghiệp

Vận hành

Tài chính doanh nghiệp

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng mềm

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

Nhận định

Có Phải Tầng Lớp Trung Lưu Đang Dần Biến Mất Trong Xã Hội Ngày Nay?
Có Phải Tầng Lớp Trung Lưu Đang Dần Biến Mất Trong Xã Hội Ngày Nay? Theo SAGA.VN View: 205 | Comment: 0 | Like: 0

Trong các học thuyết kinh tế của nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, thì sự tồn tại và phát triển của tầng lớp trung lưu là một chỉ báo vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của 1 nền kinh tế và đây là 1 thành phần ...