Thông báo Thông Báo Ra Mắt Kênh Youtube Cộng Đồng Kinh Doanh Saga Xem thêm >>

Mới nhất

Ngẫu nhiên

Khởi nghiệp

Kế hoạch và chiến lược

Quản trị doanh nghiệp

Vận hành

Tài chính doanh nghiệp

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng mềm

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

Nhận định

Câu Chuyện Về Hai Người Khổng Lồ - Kodak Và Fuji
Câu Chuyện Về Hai Người Khổng Lồ - Kodak Và Fuji THEO SAGA.VN View: 28257 | Comment: 0 | Like: 0

Thời đại của Kodak không còn nữa, và Fujifilm hiện vẫn phát triển mạnh sau một cuộc cải tổ lớn. Dưới đây là một câu chuyện về sự phát triển của 2 thương hiệu lớn này, để nhằm giúp bạn hiểu được cách th ...