Thị trường vốn tất cả (9)

7 Cách Thức Vay Vốn Mới Cho Doanh Nghiệp
Tổng Quan Về Thị Trường Vốn
Sơ Lược Về 4 Công Cụ Trên Thị Trường Vốn

Các công cụ trên thị trường vốn là các công cụ nợ và công cụ vốn với thời gian đáo hạn (kỳ hạn thanh toán) trên một năm hay vô hạn. Khác với các công cụ trên thị trường tiền tệ, các cô ...

Các Giả Thuyết Về Thị Trường Vốn Hiệu Quả

Một thị trường vốn hiệu quả là nơi giá chứng khoán điều chỉnh nhanh chóng mỗi khi xuất hiện thông tin mới. Do đó, mức giá hiện tại của một chứng khoán bất kỳ là kết quả phản ánh mọi thông tin liên quan đến nó. Nh ...

4 Quy Tắc Phân Bổ Tài Sản

Dưới đây là một bài viết của Motley Fool về đầu tư. Dĩ nhiên các tài sản họ nói tới là của Mỹ, phù hợp với các thị trường vốn đã rất phát triển. Tuy nhiên cách thức họ tư duy và hình th&agrav ...

Cấu Trúc Vốn: Nợ Hay Vốn Chủ Sở Hữu Sẽ Đem Lại Nhiều Tác Động Tích Cực Hơn?

Phần lớn các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhìn nhận về tỷ lệ giữa nợ và vốn chủ sở hữu khá đơn giản, thường thì họ tự nhẩm tính khi nào thì nên mượn nợ, khi nào thì kêu gọi thêm vố ...

Thị trường nợ tất cả (4)

Làm Thế Nào Để Quản Lý Đòn Bẩy Tài Chính?
Cấu Trúc Vốn: Nợ Hay Vốn Chủ Sở Hữu Sẽ Đem Lại Nhiều Tác Động Tích Cực Hơn?
Nợ TốT Và Nợ XấU

Trong bài viết này, nợ xấu không mang ý nghĩa món nợ không thu hồi được theo như cách hiểu phổ thông trong lĩnh vực tài chính nói chung. Nợ xấu mà chúng tôi đề cập đến ở đây là những m&oac ...

Lược sử về các tổ chức xếp hạng tín dụng trên thế giới

Tìm hiểu về lịch sử và sự phát triển của các tổ chức xếp hạng giúp cho nhà đầu tư có được cái nhìn sâu sắc về phương pháp áp dụng cũng như chất lượng xếp hạng từ mỗi tổ chức. Các phân tích và ...

Tổng quan về thị trường tài chính

Nhờ có mạng internet và giao dịch điện tử, các nhà đầu tư đã tiếp cận được với nhiều thị trường tài chính và sàn giao dịch cung cấp một loạt các sản phẩm tài chính khác nhau. Một số thị trường vốn luôn m ...

Định chế tài chính tất cả (10)

IMF Và Cuộc Khủng Hoảng Châu Á - Những Ý Kiến Trái Chiều (Phần I)
IMF Và Cuộc Khủng Hoảng Châu Á - Những Ý Kiến Trái Chiều (Phần II)
Ảnh Hưởng Của Chính Sách Tiền Tệ Đến Thị Trường Chứng Khoán Và Doanh Nghiệp

Những cung bậc thăng trầm trên thị trường chứng khoán bị tác động mạnh nhất là từ các chính sách tiền tệ. Và doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư cũng không tránh khỏi những tác động từ chúng.

Các Mô Hình Ngân Hàng Trung Ương Và Lựa Chọn Phù Hợp Với Việt Nam

Nếu hệ thống ngân hàng được ví là huyết mạch thì Ngân hàng Trung ương chính là trái tim của nền kinh tế. Một nền kinh tế chỉ có thể phát triển lành mạnh khi có một Ngân hàng Trung ương thực h ...

6 Quy Định Đảm Bảo Sự Lành Mạnh Của Các Trung Gian Tài Chính

Chính phủ Mỹ cố gắng bảo vệ những nhà đầu tư và những người gửi tiền bằng cách bảo đảm sự an toàn cho tiền vốn mà họ cung cấp cho những trung gian tài chính. Tổng kết lại, việc bảo vệ này được thực hiện qua 6 loại qui định khác nh ...

Xung Đột Lợi Ích Giữa Hoạt Động Ngân Hàng Thương Mại Và Hoạt Động Chứng Khoán Của Ngân Hàng (Phần II)

Tiếp theo phần I - một cái nhìn khái quát về rủi ro của xung đột lợi ích giữa nghiệp vụ ngân hàng thương mại và hoạt động chứng khoán của các ngân hàng, phần II của bài viết sẽ đưa ra các kinh nghiệm ...